Page 3 - Ghidul investitorului în județul Sălaj
P. 3

Consiliul Județean Sălaj
     România - destinație strategică pentru investiții                      www.cjsj.ro


     Membră a Uniunii Europene (UE) și NATO, situată în Sud-Estul
     Europei, România a avut în ultimii ani o dinamică pozitivă în         7.536  8.059  8.859
                               1
     ceea ce privește nivelul investițiilor: acestea au ajuns în 2016  6.634 7.220       4,80 %
     la aproape 25 % din PIB, un nivel peste media UE (19 %).
                                                3,90 %
                          2
     Potrivit Băncii Mondiale și a raportului din 2018 , România se    3,50 % 3,10 %
     situează pe locul 45 în întreaga lume la indicele de ușurință a
     activității de afaceri, urcând cu 5 locuri față de 2014.
                                    0,60 %
         Malta (#84)     64,72               2012  2013  2014  2015  2016
                                       PIB pe cap de locuitor (EUR)
         Grecia (#67)       68,02
                                       Creştere economică (PIB, variaţie anuală %)
         Cipru (#53)          71,63           Figura 2. PIB / locuitor și rata creșterii
        Bulgaria (#50)          71,91
        Ungaria (#48)          72,39      Sub aspect administrativ, România este organizată în comune,
         Italia (#46)          72,70     orașe și județe, numărând 41 de județe și municipiul-capitală
        România (#45)           72,87     București, precum și opt regiuni de dezvoltare, corespondente
        Slovenia (#37)            75,42   nivelului NUTS-2 de diviziuni al UE, însă fără a avea capacități
         Cehia (#30)              76,27   administrative.
        Polonia (#27)              77,30
     Figura 1. Locul la nivel mondial în ușurința realizării afacerilor     România a înregistrat un PIB de 169,6 miliarde de euro
     în anul 2016, peste nivelul PIB-ului din Bulgaria, Ungaria și
     Ucraina și sub nivelul din Cehia, Grecia și Portugalia, potrivit
     Eurostat, înregistrând creșteri semnificative și a valorilor aces-
     tuia per cap de locuitor, de la: 6 634 euro în 2012, la o creștere
              3
     cu 4,8 % în anul 2016 .
                                    Figura 3. Harta regiunilor de dezvoltare din România
                                                          1
                                 https://ec.europa.eu  www.doingbusiness.org  www.focus-economics.com
                                1       2         3
   1   2   3   4   5   6   7   8