Page 4 - Ghidul investitorului în județul Sălaj
P. 4

Consiliul Județean Sălaj
      Sălaj - destinație pentru investiții. Argumentele noastre                   www.cjsj.ro      Situat în centrul regiunii de dezvoltare Nord-Vest a
      României, în Transilvania de Nord, județul Sălaj se întinde
             2
      pe 3 864,4 km , fiind favorizat prin poziția sa geografică și
      datorită distanței reduse față de granița de Vest a României.
                                   84 km  La 100 de  La 120 minute cu  215 910
                                       minute cu  mașina de granița  locuitori
      Județul este străbătut de drumul european E81 și Autostra-
                                        mașina  de vest a României
      da Transilvania (în stadiu de proiect) care se va desfășura
      pe o lungime de aproximativ 84 km și va avea 3 puncte de
                                  Județul dispune și de o rețea hidrografică relativ bogată și uni-
      inserție situate pe teritoriul județului. De altfel, asigurarea
                                  form distribuită pe întreg teritoriul, formată din câteva râuri,
      conectivității rutiere a județului cu coridoarele regionale, in-
                                  pe cursul râului Crasna aflându-se Lacul de acumulare Vîrșolț,
      terregionale și europene reprezintă una dintre preocupările
                                  cu rol complex atât în alimentarea cu apă a centrelor urbane
      constante ale autorităților locale și județene. Apropierea de
                                  din județ, cât și de prevenire a inundațiilor.
      granița cu Ungaria, aproximativ 120 minute cu mașina și de
      cea cu Ucraina, precum și de aeroporturile internaționale, cel
                                                     4
                                  Județul număra, la 1 ianuarie 2017, 215 910 locuitori (con-
      mai apropiat situându-se la o distanță de aproximativ 100
      de minute cu mașina (Aeroportul Internaţional Avram Iancu  form date INS), rețeaua de așezări a acestuia fiind formată din
                                  4 orașe și 57 de comune. Reședința administrativă a județului
      Cluj), asigură o accesibilitate sporită județului Sălaj.
                                                            5
                                  Sălaj este municipiul Zalău, având o populație de peste 69 000
                                  de locuitori și o arie de influență de peste 200 000 de locuitori,
                                  o caracteristică a județului fiind reprezentată de diversitatea
                                  sa etnică (români – populație majoritară, maghiari, rromi, slo-
                                  vaci etc.) și cea confesională (ortodocși, reformați, romano-
                                  catolici, greco-catolici, neoprotestanți etc.).
                                  Viziunea de dezvoltare a județului pentru orizontul 2030,
                                  definită în documentele programatice, propune o calitate
                                  îmbunătățită a vieții pentru cetățenii săi, prin accesul nedis-
                                  criminatoriu la ocupare și servicii publice de calitate în acord
                                  cu principiile dezvoltării durabile, precum și o atractivitate
        Figura 4. Harta României cu localizarea județului Sălaj teritorială sporită pentru investitori și turiști .
                                                     6

                                                            2
                                    4,5    6
                                     www.insse.ro Strategia de dezvoltare a judetului Sălaj 2015-2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9