Page 9 - Ghidul investitorului în județul Sălaj
P. 9

Consiliul Județean Sălaj
     Energie și resurse                                     www.cjsj.ro

                                 Boghiș, Ip, Ileanda, Letca, Lozna, Nușfalău, Românași, Someș-
    Producția de energie electrică la nivelul României s-a ridicat
                                 Odorhei, Valcău de Jos, Bocșa, Crișeni, Hereclean, Crasna,
           19
    la 65,104 TWh din care principala sursă de producție, cu un
                                 Șărmășag, Camăr, Carastelec, Gîlgău, Poiana Blenchii, Pericei,
    procent de 41 %, este combustibilul fosil (cărbunele) urmat de
                                 Dobrin, Mirșid, Sălățig, Vîrșolț, Hida, Rus și Treznea. Sursa de
    energia hidroelectrică cu 28 %, nucleară cu 17 %, eoliană 10 %
                                 alimentare pentru orașele Zalău și Șimleu Silvaniei este La-
    și solară de aproximativ 3 %.
                                 cul de acumulare Vîrșolț, pentru celelalte orașe ale județului
      250    244                    și zonele rurale funcționând sisteme locale de alimentare cu
                                 apă. Compania de Apă Someș S.A. - operatorul regional pentru
               229
                  222
                                 județele Sălaj și Cluj, deservește peste 200 de localități urbane
                     214    210
                                              22
                       204        și rurale din județele menționate .
        213
      200
        2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017
      Figura 10. Prețul mediu al energiei electrice pentru consumatori peste  S1 - 2016 euro pe kWh S1 - 2017 euro pe kWh
     10 GWh 20                       0,035           0,032
                                   0,030 0,031        0,026
                                0,030                 0,027 0,026 0,026
     În ceea ce privește infrastructura de utilități - lungimea con-      0,024
                                0,025      0,022
     ductelor de canalizare, de distribuție a apei potabile și a celei  0,020
     de distribuție a gazelor naturale - reabilitarea, precum și ex- 0,015
     tinderea acesteia reprezintă obiective constante în echiparea  0,010
     teritoriului județului.                0,005
     În ceea ce privește acoperirea teritorială cu rețeaua de apă  0,000 Euro - 28 Europa Bulgaria Cehia Germania Ungaria Polonia România Moldova
     și canal, majoritatea localităților județului sunt racordate la  Figura 12. Prețul gazelor naturale în Europa în S1 2016 și S1 2017 23
     sistemele de apă și canalizare publice - toate orașele din județ,
     precum și localități din mediul rural situate în comunele:
                                 Centrele urbane ale județului, precum și zonele rurale din cen-
      0,20   S1 - 2016 euro pe kWh  S1 - 2017 euro pe kWh
                                 trul și estul județului sunt conectate la rețeaua de distribuție
      0,15           0,151            a gazelor naturale, diverși furnizori fiind prezenți pe terito-
        0,116 0,122                   riul județului Sălaj (ex. Amarad Distribuție - Șimleu Silvaniei,
      0,10      0,100 0,073  0,081 0,081  0,083  CPL Concordia Filiala Cluj România - Cehu Silvaniei, Benesat,
                          0,076
                                 Mirșid, Pericei, Someș Odorhei și Delgaz Grid (Zalău, Jibou,
      0,05
                                                     24
                                 Crișeni, Gîlgău, Ileanda, Letca, Surduc, Hereclean) .
      0,00
        Euro - 28 Europa Bulgaria Cehia Germania Ungaria Polonia România Moldova
      Figura 11. Prețul energiei electrice în Europa în S1 2016 și S1 2017
                               21
                                                          7
                                19, 20    21, 23
                                                    24
                                               22
                                  www.insse.ro;  www.ec.europa.eu; www.casomes.ro www.portal.anre.ro
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14