Actualitate

Miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu ora 9:00, Consiliul Județean Sălaj se va reuni în ședință ordinară

16 Proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare vor fi supuse votului consilierilor județeni. Acestea se referă la diverse sfere de competență ale Consiliului județean, așa cum sunt acestea definite prin legea administraţiei publice locale (nr. 215/2001 cu completările și modificările la zi): de la administrarea domeniului public și privat al județului, la asigurarea cadrului pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean, dezvoltarea economică și socială a județului ori cooperarea interistituțională.

Astfel, în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat al județului proiectele de hotărâre privesc darea în folosință, închirierea ori retragerea dreptului de administrare a unor spații aflate în domeniul public al județului.

Pentru a răspunde nevoilor de transport ale călătorilor prin introducerea unor curse speciale, curse noi și modificarea graficului de circulație sunt propuse alte două proiecte de hotărâre ce vizează asigurarea cadrului pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean. Sunt propuse spre aprobare atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale (asigurarea transportului angajaţilor de la firma S.C. Hanna Instruments S.R.L., din Nuşfalău, în următoarele localităţi: Halmăşd, Şimleu Silvaniei, Subcetate, Cosniciu de Sus, Șărmăşag şi retur precum și asigurarea transportului angajaţilor de la firma S.C. Energobit Prod S.A. din Jibou în localităţile Solomon, Chechiş şi retur) dar și actualizarea Programului județean de transport public de persoane 2014 - 2019, prin curse regulate, în urma propunerii de introducere a unor noi curse ori a unor modificări aduse graficului de circulație pe câteva trasee (Zalău – Păuşa – Răstolţu Deşert, Jibou – Cristolţ și Benesat – Jibou).

În ceea ce privește dezvoltarea economică și socială a județului, ca și competență exercitată de Consiliul județean alături de alte atribuții prevăzute de lege, votului consilierilor județeni le vor fi supuse alte proiecte de hotărâre care vizează aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean propuse a fi promovate spre finanțare europeană nerambursabilă dar și rectificarea bugetului propriu al județului referitoare la eficientizarea utilizării unor alocări anterioare ori a unor economii realizate, alocarea unor sume către primării în baza unor acorduri de asociere privind executarea unor lucrări de infrastructură, precum și către instituții și servicii publice subordonate Consiliului județean pentru continuarea ori realizarea unor proiecte (finalizarea proiectului ce vizeză funcționalizarea noilor spații ale Bibliotecii județeane ori demararea unor proiecte coordonate de Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului). De asemenea, este propusă repartizarea sumelor pentru întreținerea drumurilor județene pe timp de iarnă, pe unități administrative – teritoriale. Conform încadrării în nivelele de viabilitate aprobate, cei peste 600 Km de drumuri județene, ce strabat teritoriul a 38 de comune fac obiectul acestei prime tranșe de repartizare de sume cu o valoare de 1.100.000 lei pentru întreținerea drumurilor județene pe timp de iarnă.

Cooperarea interistituțională sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean reprezintă o altă zonă de competență a Consiliului județean, asocierea cu Comuna Gâlgău și Comuna Boghiș în vederea realizării unor lucrări de infrastructură ori cooperarea cu Silcotub S.A. și Spitalul Județean de Urgență Zalău în cadrul unui nou proiect ce vizează sănătatea, constituind obiectul altor proiecte de hotărâre ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului județean reunit în ședință ordinară miercuri, 30 septembrie 2015.

Alte proiecte de hotărâre vizează domeniile de structură și funcționalitate ale Consiliului județean: pe de o parte, componența Consiliului județean – (constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier județean al domnului Ghețe Mircea-Raul) iar pe de altă parte, anumite modificări aduse numărului de posturi, organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului județean și ale instituțiilor publice din subordinea acestuia.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj din data de 30 septembrie 2015 sunt diponibile aici.

Joomla Templates by Joomla51.com