Actualitate

36 de spații cu destinația de locuințe se află în curs de modernizare și refuncționalizare. O parte dintre acestea se adresează atragerii de noi medici care să asigure necesarul de servicii medicale pentru pacienții Spitalului județean

Începând cu anul 2010 - momentul plasării Spitalului județean sub autoritatea Consiliului județean ca etapă a procesului de descentralizare a sistemului de sănătate – intervențiile asupra acestei unități spitalicești au constituit o prioritate în investiții, în atragere de finanțări, dezvoltarea unor parteneiate durabile și proiecte care au țintit îmbunătățirea continuă și progresivă a serviciilor destinate paciențiilor spitalului. Astfel, pentru fiecare nivel de intervenție – de la modernizarea si reabilitarea infrastructurii până la îmbunătățirea dotărilor cu mobilier și echipamente medicale, ori investiții destinate formării continue a personalului medical și de îngrijire – au fost ori sunt în curs de derulare diverse proiecte.

Unul dintre acestea își propune să răspundă nevoii de asigurare a serviciilor către pacienții Spitalului județean cu personal medical specializat și suficient. În condițiile fenomenului de migrație a acestuia spre mari centre universitare din țară sau străinătate, nevoia de atractivitate a Spitalului județean și nu numai - ca mediu de lucru decent din punct de vedere al infrastructurilor și echipamentelor pentru pacienți și personalul medical – rămâne o constantă a proiectelor dezvoltate la nivelul spitalului.

În acest context, demarat pe parcursul ultimelor luni, proiectul de reabilitare și refuncționalizare a clădirii situate în strada Salcâmilor nr.1, propune la finalul realizării acestuia – 36 de spații cu destinația de locuințe care, parțial, vor putea fi oferite în regim de chirie în vederea atragerii de noi medici care să asigure necesarul de servicii medicale pentru pacienții Spitalului județean.

Amplasat într-unul din corpurile de clădiri al ansamblului situat în strada Salcâmilor, dispunând de un facil acces pietonal și auto, proiectul de refuncționalizare a spațiilor cu destinația de viitoare locuințe se desfășoară pe 3 nivele, noua organizare funcțională fiind simplă și rezultând un spațiu coerent și ușor de perceput atât la nivel de spațiu public, cât și a celui privat. Cele 36 de spații sunt distribuite pe fiecare dintre cele 3 nivele, la fiecare nivel fiind prevăzute 8 apartamente cu o cameră și 4 apartamente cu 2 camere. Fiecare dintre aceste noi spații de locuire vor fi prevăzute cu instalații de încălzire centrală, instalații sanitare și de gaze, precum și cu instalații electrice, telefon, radio - TV cablu, internet și interfon.

La această dată, lucrările se află în etapa de desfaceri, demontări și demolări a funcționalităților spațiilor existente, lucrări necesare celor de modernizare și refuncționalizare a acestora, contractul de execuție a lucrărilor având prevăzută o durată de 12 luni. Valoarea acestuia este de peste 2 milioane lei, fondurile fiind asigurate din bugetul județului.

Joomla Templates by Joomla51.com