Actualitate

Programul de investiții destinat drumurilor județene pe anul 2015: lucrările de modernizare ale sectorului DJ 110E: Plopiş-Făgetu sunt finalizate și recepționate

Marți, 24 noiembrie a.c. au fost recepționate lucrările de modernizare a sectorului drumului județean 110E: Plopiş-Făgetu, un proiect cuprins în programul de investiții al Consiliului județean destinat drumurilor județene pe anul 2015.

Astfel, cei peste 8 km ai acestui sector al drumului județean amintit (km 10+050-18+470), reprezentând practic, în întregime, sectorul drumului județean ce face legătura între satul Făgetu și satul Plopiș - centrul comunei, au fost modernizați, prin această investiție, starea sectorului de drum fiind mult îmbunătățită, lucrările realizate prevăzând asfaltarea și semnalizarea prin marcaje rutiere a acestuia, precum și betonarea șanțurilor.

Cu o specificitate aparte a zonei și așezărilor comunei Plopiș atât ca structură a acestora cât și ca număr al locuitorilor (fiind înregistrată o scădere constantă a locuirii - de la 3263 locuitori în anul 1992 la 2588 locuitori la 1 ianuarie 2015) dar și o diversitate etnică (cele mai importante comunități de slovaci trăind în această zonă) ce contribuie la multiculturalitatea județului Sălaj și implicit la prezența identitară, din această perspectivă, a județului în regiune și la nivel național, modernizarea sectorului de drum județean amintit asigură o mai bună accesibilitate îndeosebi locuitorilor satului Făgetu precum și zonei, cu atât mai mult cu cât un alt sector al aceluiași drum județean (110E) cuprins între localitățile Plopiș și Nușfalău se află, de asemenea, în programul de investiții al Consiliului județean destinat drumurilor județene pe anul 2015.

Așadar, un acces rutier mult îmbunătățit spre și dinspre județul Bihor, spre și dinspre centrul comunei Plopiș ori orașul Șimleu Silvaniei, ce aduce și potențialului turistic al zonei o mai bună vizibilitate iar proiectelor derulate pe plan local în acest sens și nu numai, un efect de multiplicare și de atractivitate.

Valoarea contractată a lucrărilor de modernizare a sectorului drumului județean 110E: Plopiş-Făgetu este de peste 4.470.000 lei, finanțarea fiind susținută de la bugetul județului (3.473.513 lei) dar și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin alocarea unor subvenţii de la bugetul de stat pentru anul 2015, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru finanțarea obiectivului de investiții amintit (1.000.650 lei). Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Joomla Templates by Joomla51.com