Actualitate

Acces rutier în condiții de siguranță sporite și facilitat din punct de vedere al legăturii rutiere: lucrările de execuție a podului peste valea Crasnei, în localitatea Derșida, au fost recepționate

Vineri, 18 decembrie 2015 au fost recepționate lucrările ce au vizat execuția podului peste valea Crasnei în localitatea Derșida (comuna Bobota, județul Sălaj), pe drumul județean 110B la km.: 25+016, acesta reprezentând unul dintre obiective de investiții cuprinse în programul de investiții (în continuare) al Consiliului județean 2015 – modernizare și reabilitare drumuri și poduri județene.

Începute pe parcursul anului 2014, lucrările s-au desfășurat pe parcursul a 9 luni, urmând o planificare anuală a derulării acestora. Execuția lucrărilor la podul amintit au vizat pe lângă demolarea podului existent, degajarea și amenajarea albiei văii, realizarea unui pod cu o lungime totală de peste 40 de metri, o deschidere totală de 30 de metri și o lățime de peste 11 metri, lățimea părții carosabile depășind 7,5 metri.

Astfel, prin finalizarea acestui obiectiv de investiții, accesul rutier al locuitorilor și ai celorlalți transportatori spre/dinspre localitatea Derșida este realizat în condiții de siguranță sporite și facilitat din punct de vedere al legăturii rutiere, aceștia având, așadar, posibilitatea unei legături rutiere mult mai directe și putând evita ruta ocolitoare de acces din DN 1F și DJ 110B prin Sărmășag.

Valoarea contractată a lucrărilor este de peste 1.718.000 lei (TVA inclus), sumele aferente execuției tranșelor lucrărilor fiind decontate de la bugetul central, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform OUG 28/2014, pe baza situațiilor de lucrări și a documentațiilor de constatare, acceptare și recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Joomla Templates by Joomla51.com