Actualitate

Consiliul județean Sălaj se reunește în ședință ordinară, luni, 30 mai 2016, începând cu ora 9:00

Luni, 30 mai 2016, începând cu ora 9:00, Consiliul județean se reunește în ședință ordinară, pe ordinea de zi a ședinței aflându-se 13 proiecte de hotărâre. Dezvoltarea economico-socială a judeţului, gestionarea patrimoniului județului, precum și organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, dar și cooperarea interinstituțională sunt sferele de competență ale consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vizate de proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței.

Astfel, votului consilierilor județeni le vor fi supuse 4 proiecte de hotărâre referitoare la dezvoltarea economico-socială a județului: trei dintre acestea au ca obiect aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru lucrări de investiții de interes județean (ex. proiectul pentru restaurarea Ansamblului Castel Beldy și reabilitarea drumului județean DJ 108S, km 26+200-31+520, comuna Gîrbou). Un alt proiect de hotărâre vizează rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, principalele aspecte ale acesteia referindu-se la alocările către bugetul județean - Spitalul Județean de Urgență Zalău, a sumei de 993,00 mii lei pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații (urgență) în sănătate și a lucrărilor de reparații capitale a corpului A - secția Pneumologie din cadrul Spitalului județean, dar și la contribuția Consiliului județean ori utilizarea unor sume din veniturile proprii ale Spitalului județean în dotarea cu noi echipamente și aparatură a aceleieași unități spitalicești. Alte aspecte se referă la reactualizarea listei lucrărilor de administrare, întreţinere şi reparaţii a drumurilor şi podurilor judeţene pe anul 2016 și suplimentarea prevederilor inițiale în acest sens, dar și la suplimentarea prevederilor inițiale ale unor cotizații, contravaloarea unor redevențe ori realocarea între trimestre a prevederilor bugetare pentru plata unor contribuţii aflate în responsabilitatea Consiliului județean.

Alte proiecte de hotărâre vizează gestionarea patrimoniului județului ca și atribuție exercitată de către consiliul județean, și au ca obiect aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unui spațiu, ori retragerea dreptului de administrare a unui imobil, dar și concesionarea prin licitație publică a unui teren, aflate în domeniul public al județului Sălaj.

Pe de altă parte, alte proiecte de hotărâre se referă la organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, unele modificari aduse organigramelor și statelor de funcții ale Consilului județean, Spitalului județean de Urgență Zalău ori ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj dar și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare atât al aparatului de specialitate cât și al Consiliului Județean Sălaj, facând obiectul acetor proiecte de hotărâre.

În ceea ce privește cooperarea interinstituțională, un alt proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare, are ca obiect aprobarea acordului de asociere între județul Sălaj și comuna Camăr pentru realizarea lucrărilor de reparații ale unui podeț situat pe drumul judeţean DJ 109P: Halmăşd – Cerişa - Cosniciu de Jos - Cosniciu de Sus – Zăuan Băi – Camăr - limita judeţ Satu Mare, km 23+710.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com