Actualitate

Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință extraordinară, joi, 2 iunie 2016, începând cu ora 9:00

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a consiliului județean este înscris un singur proiect de hotărâre ce vizează dezvoltarea economico-socială a judeţului - una dintre sferele de competență ale consiliului județean, așa cum sunt acestea reglementate de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în vederea promovării spre finanțare nerambursabilă, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, a obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, votului consilierilor județeni le va fi supus proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 68 din 11 mai 2016 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici (fazele SF și PT +DDE) pentru obiectivul de investiții amintit. Completarea se referă la asigurarea conformității cu condițiile generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 expuse de prevederile Ordinului nr. 755 din 25.05.2016 (emis după aprobarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.68/11.05.2016, și care modifică unele dintre prevederile reglementărilor anterioare).

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Sălaj de joi, 2 iunie 2016, închide activitatea deliberativă a celui de-al șaselea mandat (2012 - 2016) al instituției județene de la înființarea acesteia. Pe parcursul acestui mandat, Consiliul Județean Sălaj s-a reunit în 48 de ședințe ordinare și 12 ședințe extraordinare, adoptând un număr de 618 hotărâri.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate aici.

Joomla Templates by Joomla51.com