Actualitate

“Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”- finanţat prin POR 2014-2020

În data de 15.03.2019 a fost semnat contractul de finanțare cu nr. 4069/15.03.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -„ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe pentru proiectul ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, COD SMIS 122132.

Semnatarii contractului sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, prin domnul Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Vasile – Daniel Suciu, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest - Organism Intermediar, reprezentată de domnul Director General Marcel Ioan Boloș și UAT Sălaj, în calitate de Beneficiar, avându-l ca reprezentant legal pe domnul Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Valoarea totală a contractului este 11.433.417,45 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursabile este 6.625.779,79 lei. Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (70%) și Bugetul de stat (28%). Contribuţia proprie a Beneficiarului este de 2% din valoarea proiectului ( 135.219,99 lei).

Perioada de implementare a proiectului este de 52 luni, respectiv între data de 18.01.2018 și 29.04.2022.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, modernizarea și dotarea UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului general, sunt:
1. Modernizarea secției UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău în vederea asigurării serviciilor de urgență pentru cei 215.910 locuitori ai județului Sălaj;
2. Extinderea secției UPU - SMURD pentru a respecta standardele impuse de Ordinul 1706/2007 pentru Unități de Primiri Urgențe de tip II;
3. Dotarea secției extinse și modernizate UPU - SMURD cu echipamente și aparatură medicală conform Ordinului 1706/2007, în vederea soluționării celor peste 40.000 de cazuri care se adresează anual unității spitalicești.

Având în vedere numărul mare de pacienți care apelează în fiecare an la serviciile UPU-SMURD, se impune atât reconsiderarea totală a destinaţiilor spaţiilor existente cât şi realizarea unor spaţii suplimentare în vederea asigurării desfăşurării actului medical în condiţii optime şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Singura posibilitate pentru atingerea acestui obiectiv este realizarea unor extinderi (construcţii noi) tangente construcţiei existente care să facă parte integrantă, atât din punct de vedere al circuitelor funcţionale cât şi din considerente spaţiale, din structura existentă a secţiei UPU-SMURD.

Prin realizarea acestui proiect secția UPU-SMURD va respecta prevederile Ordinului 1706/2007, spațiile nou create fiind dotate cu aparatură medicală corespunzătoare și vor avea următoarele funcțiuni: spațiu ghipsare, cabinet medicină dentară, spaţii pentru computer tomograf, circuite funcţionale separate pentru adulţi şi copii, cameră de observare şi izolator pentru sectorul pediatric, zonă de aşteptare pentru pacienţii care au trecut de faza de triere, traseu liber din zona de acces ambulanţe direct în zona de resuscitare şi tratament imediat, spaţii administrative și spaţii pentru spălare, dezinfectare, reparare şi/sau depozitare tărgi şi/sau scaune rulante pentru pacienţi.

Luând în considerare trendul ascendent al solicitărilor în secția UPU-SMURD, tipologia vastă a cazurilor medicale asistate, timpii actuali de așteptare, frecvența cazurilor medicale grave și uzura aparaturilor și materialelor existente, considerăm că prin modernizarea, extinderea și dotarea secției UPU - SMURD a Spitalului Județean de Urgență Zalău se vor oferi servicii de calitate, la standarde europene pacienților și se va crea posibilitatea ca personalul angajat să-și desfășoare activitatea într-un cadru care să fie în conformitate cu normele în domeniu.

Joomla Templates by Joomla51.com