Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 11.12.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreţinere pe drumul judeţean DJ191C: Huseni - Ratin, km: 4+000 - 10+500

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Sălajul spune NU corupției!” pentru finanţare nerambursabilă prin POCA 2014-2020, precum şi a cheltuielilor legate de acesta

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com