Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 09.08.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Sălaj", în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la serviciile medicale de urgență", în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș - Sîg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330” în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com