Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 26.09.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

NOTĂ SUPLIMENTARĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la etapele judeţene ale competiţiile şcolare şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Speranța" Zalău

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru asigurarea calității în educație la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, Aleea Torentului, bl.T3-5, aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 41 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei repartizate Asociaţiei „HANDBAL CLUB Zalău”, din bugetul judeţului Sălaj pe anul 2018

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

Anexă la proiectul de hotărâre nr. 11

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782" și a cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sîg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330" și a cheltuielilor aferente, în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com