Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 28.01.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2019-2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor pentru anul 2018 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea tarifului de depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj

 

6. Raport de activitate pe anul 2018, al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

7. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2019

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com