Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 29.06.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Borna Alexandru

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier judeţean

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2018

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2018-2019

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor și tarifelor în cadrul campaniei de promovare Transylvania All Inclusive, pe anul 2018

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare pentru dezvoltarea formărilor tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Nuşfalău pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumul judeţean DJ191C:Nuşfalău- Huseni, km 0+000-4+000

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii reactualizate și a cofinanțării obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: RUS-BUZAȘ-LOZNA, km 28+320 – 49+350” ,faza SF, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea, prin licitație publică, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare conferit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj, asupra unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al judeţului

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al județului și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2018

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com