Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 14.02.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de alocare din fondul la dispoziţia consiliului judeţean constituit din cota de 17,25% din impozitul pe venit și repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2018

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018, şi estimări pentru anii 2019 – 2021

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018, din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii imobilelor situate în orașul Jibou, str. Stejarilor, nr. 199, județul Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Simion Bărnuţiu nr.67, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.188 din 29 noiembrie 2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

10. Raport de activitate pe anul 2017, al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

11. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2018

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com