Proiecte de hotărâri

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 16.11.2017, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii actualizate şi a cofinanţării de către Consiliul Judeţean Sălaj a obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 109E: RUS – BUZAȘ- LOZNA, km 28+320 - 49+350”, derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 91 din 28 iunie 2017 privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean: DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150” - faza SF

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com