Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 19.01.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2018-2019

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei colegiului director al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale cu răspundere limitată "Pază Obiective şi Intervenţie", prin reorganizarea Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului judeţean

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com