Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 30.10.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2018

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr. 5 din 14 februarie 2018 privind aprobarea criteriilor de alocare din fondul la dispoziţia consiliului judeţean constituit din cota de 17,25% din impozitul pe venit și repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.40 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate și ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume Parohiei Ortodoxe Jac pentru punerea în siguranță, în regim de urgenţă, a Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com