Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 21.12.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

Notă suplimentară

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie-14 decembrie 2018

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2019

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2019, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2019

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, aflat în domeniul public al Județului Sălaj

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Zalău a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 3b la Hotărârea nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările și completările ulterioare

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Sălaj, ca membru în ,,Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic Someș-Tisa”

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului Zalău şi din administrarea Consiliului Local Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare dintre Județul Sălaj, Academia Română-Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Centrul de Cercetări Biologice Jibou

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com