Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 20.03.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 41 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 3b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituții din subordinea Consiliului Județean Sălaj, cu modificările și completările ulterioare

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și pentru mamele protejate în centre maternale

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr.71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

6. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2018

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com