Romanian English French Hungarian

Drumuri județene

 

Situat în centrul regiunii de dezvoltare Nord-Vest a României, în Transilvania de Nord, județul Sălaj se întinde pe 3 864,4 km, fiind favorizat prin poziția sa geografică și datorită distanței reduse față de granița de Vest a României.

Județul este străbătut de drumul european E81 și Autostrada Transilvania (în stadiu de proiect) care se va desfășura pe o lungime de aproximativ 84 km și va avea 3 puncte de inserție situate pe teritoriul județului. De altfel, asigurarea conectivității rutiere a județului cu coridoarele regionale, interregionale și europene reprezintă una dintre preocupările constante ale autorităților locale și județene. Apropierea de granița cu Ungaria, aproximativ 120 minute cu mașina și de cea cu Ucraina, precum și de aeroporturile internaționale, cel mai apropiat situându-se la o distanță de aproximativ 100 de minute cu mașina (Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj), asigură o accesibilitate sporită județului Sălaj. Sălajul este străbătut de cea mai densă rețea de drumuri din regiunea de Nord-Vest, rețeaua rutieră fiind alcătuită din drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale.

Reţeaua de drumuri judeţene are o lungime totală de 629,080 km facilitând transportul de bunuri și persoane între unitățile administrativ teritoriale ale județului și cu cele ale județelor învecinate, CLUJ, MARAMUREȘ, SATU MARE și BIHOR, precum și cu alte zone de pe teritoriul țării prin legături la drumurile naționale, unele cu statut de drumuri europene astfel:

Asupra celor aproape 630 de km ai rețelei de drumuri județene, aflați în administrarea Consiliului județean, se intervine în funcție de starea acestora, prin lucrări de reparații și întreținere (ex.covoare bituminoase și întreținere îmbrăcăminți asfaltice dar și intervenții asupra podurilor și podețelor) precum și prin lucrări de modernizare și reabilitare, fiind promovate proiecte finanțate din diverse surse – de la cele nerambursabile, europene, disponibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, până la bugetul propriu ori Programul Național de Dezvoltare Locală (bugetul de stat).

Pentru intervalul de referință 2018-2019 lucrările de reparații și întreținere vizează aproape 223 km din rețeua de drumuri județene cu o valoare de aproape 25.000.000 lei iar cele cele de reabilitare și modernizare peste 151 km de drumuri județene, cu o valoare totală de peste 433.000.000 lei, proiectele aferente acestor lucrări aflându-se în diverse stadii (achiziții publice, recepționate, execuție în diferite stadii etc.). De asemenea, peste 26 de km de drumuri județene și poduri se află în curs de proiectare (documentatii aferente) pe parcursul anului 2019.

 

Proiecte destinate îmbunătățirii infrastructurii rutiere

Denumire lucrare Tronson de drum Sursă de finanțare Valoare totală (lei) Stadiu fizic
  LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE
Covor bituminos pe DJ 108N: Almasu, km 17+817 – 19+017 DJ 108N: Almasu , km 17+817 – 19+017 Buget local 241.379,02 recepționat 2018
Covor bituminos pe DJ 108 N: Limita Jud. Cluj – Petrindu Tămașa – Cuzaplac –Almașu – Babiu – Mesteacăn –DJ108A,km 2+820 – 3+520, km 4+700 – 6+600 DJ 108 N: Limita Jud.Cluj-Petrindu -Tămașa Cuzaplac – Almașu – Babiu – Mesteacăn – DJ 108A, km 2+820 –3+520, km 4+700 – 6+600 Buget local 451.695,80 recepționat 2018
Covor bituminos pe DJ 161: Lim.jud. Cluj – Voievodeni – Dragu (DJ 109), km 49+780 – 56+780 DJ 161: Lim.jud. Cluj – Voievodeni – Dragu (DJ 109), km 49+780 – 56+780 Buget local 900.502,30 recepționat 2018
Covor bituminos pe DJ 108 S:DN1C – Rus – Simisna – Hasmas – Ceaca – Ciureni – Zalha – Virtesca – Bezded – Cernuc (DJ 108B), km 0+000 – 0+850; km 3+200 - 21+100 DJ 108 S:DN1C – Rus – Simisna – Hasmas – Ceaca – Ciureni – Zalha – Virtesca – Bezded – Cernuc (DJ 108B), km 0+000 – 0+850; km 3+200 - 21+100 Buget local 3.549.940,00 50% executat
Covor bituminos pe DJ109F: Fodora - Bîrsău Mare – DN1C-Gîlgău - Poiana Blenchii - Lim jud MM, km 3+967-10+367 DJ109F: Fodora -Bîrsău Mare - DN1C-Gîlgău - Poiana Blenchii - Lim jud MM, km 3+967-10+367 Buget local 1.184.786,47 recepționat 2018
Covor bituminos pe DJ110D: Surduc (DN1H)-Cristolţel –Cristolţ (DC4, km 0+000-10+400 DJ110D: Surduc (DN1H)-Cristolţel –Cristolţ (DC4), km 0+000-10+400 Buget local 1.775.094,40 50% executat
Covor bituminos pe DJ108B:DN1H (Surduc) - Briglez-Fabrica – Girbou –Cernuc-Lim jud CJ, km 0+400-20+300 DJ108B:DN1H (Surduc) - Briglez-Fabrica - Girbou -Cernuc-Lim jud CJ, km 0+400-20+300 Buget local 4.015.685,54 50% executat
Întreținerea imbracaminții cu lianți hidraulici pe drumul județean DJ 108 F,km 20+110 – 26+815 DJ 108 F, km 20+110 – 26+815 Buget local 389.370,64 recepționat 2018
Punere in siguranța podeț pe DJ 110, km 18+823 - podeț provizoriu DJ 110, km 18+823 Buget local 54.663,44 recepționat 2019
Întreținere îmbrăcăminți asfaltice, aferente Acordului cadru nr.17016 din 22.11.2018 pentru anul 2018 Acordul cadru2018-2021 se va realiza pe rețeua de drumuri județene. În anul 2018 s-au executat lucrari de reparatii pe DJ108D: Criseni –Dobrin, km 0+000-10+000 Buget local Valoare totală Acord Cadru 261.571,91 lei. Valoare lucrari executate în 2018 69.053,21 în derulare
Reparaţii podeţ pe DJ109E :Lim jud. Cluj -Dobracina-Chizeni-Buzaş-Cormeniş-Lozna-Cliţ-DN1H, km 56+820 DJ109E :Lim jud. Cluj –Dobracina-Chizeni-Buzaş-Cormeniş-Lozna-Cliţ-DN1H, km 56+820 Buget local 37.383,18 recepționat 2018
Reparaţii podeţ tubular Ф 1000 pe DJ191D , km 4+900 DJ191D-Boghis, km 4+900 Buget local 40.679,42 recepționat 2018
Reparații podețe pe: DJ191E, km 1+800; DJ191E, km 3+250; DJ191E, km 8+300; DJ191E, km 8+840, Lucrări de amenajare amonte pod pe DJ109P, km 23+220 DJ191E, km 1+800; DJ191E, km 3+250; DJ191E, km 8+300; DJ191E, km 8+840 DJ109P, km 23+220 Buget local 170.821,91 40% realizat
Covor bituminos pe DJ 108F, km 18+810-28+000 (limită ieşire intravilan localitatea Chieşd) DJ 108F, km 18+810-28+000 (limită ieşire intravilan localitatea Chieşd) Buget local 6.909.932,00 (valoare lucrare) în curs de desfașurare procedură de achiziție publică
Covor bituminos pe DJ 108N, km 3 +520-4+700 şi km 6+600-13+050 DJ 109N, km 3 +520-4+700 şi km 6+600-13+050 Buget local 4.466.914,00 (valoare lucrare) în curs de desfășurare procedură de achiziție publică
  LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE
Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150 DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150 (85%), din Fondul European de Dezvoltare Regională (13%) Bugetul de Stat și (2%) contribuția Beneficiarului 12.799.773,37 37,5% realizat
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108 D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 -22+693 DJ 108 D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 -22+693 (85%), din Fondul European de Dezvoltare Regională (13%) Bugetul de Stat și (2%) contribuția Beneficiarului 48.677.318,46 în achiziție
Reabilitare si modernizare drum județean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000 DJ 108A: Lim. Jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000 (85%), din Fondul European de Dezvoltare Regională (13%) Bugetul de Stat și (2%) contribuția Beneficiarului 52.999.840,15 în execuție și s-a emis Ordinul de începere execuție lucrări cu data de 04.03.2019 (finalizare în 2021)
Reabilitare si modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus – Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782 DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus – Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782 (85%), din Fondul European de Dezvoltare Regională (13%) Bugetul de Stat și (2%) contribuția Beneficiarului 108.354.207,46 Tronson 1: 11,32 km realizat Tronson 2: 34,462 km, în curs de lansare procedură de achiziție publică pentru PT și verificare PT
Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău - Crasna - Zalău – Creaca DJ 191C: 0+000-28+115.55 – 41+324,66-50+025 (85%), din Fondul European de Dezvoltare Regională (13%) Bugetul de Stat și (2%) contribuția Beneficiarului 120.812.270,74 în achiziție
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sîg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800-31+330 DJ 191D: km 10+800-31+330 (85%), din Fondul European de Dezvoltare Regională (13%) Bugetul de Stat și (2%) contribuția Beneficiarului 58.363.051,44 Tronson 1: 8,4 km realizat Tronson 2: 12,13 km, în curs de lansare procedură de achiziție publică pentru PT și verificare PT
Reabilitare și modernizare drum județean DJ110 –MăieriȘte- Doh –Dumuslău -Crastelec DJ 110: km 10+00-16+475 PNDL 31.132.533,44, din care: 29.413.901,29 lei Buget de Stat, 1.718.632,15 lei – Buget Local în achiziție
  PREGĂTIRE DOCUMENTAȚII TEHNICE
Fază Proiect tehnic și DEE
Proiectare pentru obiectivul de investiţie "Punere in siguranta Pod peste raul Somes, pe DJ 108 S km 0+300, in localitatea Rus" DJ 108 S km 0+300, in localitatea Rus Buget local 163.630,00 (valoare servicii proiectare) pregătire documentații pentru achiziție
Proiectare pentru obiectivul de investiţie "Punere in siguranta Pod peste raul Somes, pe DJ 108E, km: 1+630 '' DJ 108E, km: 1+630 Buget local 130.900,00 (valoare servicii proiectare) pregătire documentații pentru achiziție
Elaborare expertiza tehnica, DALI si proiectare pentru obiectivul de investitie "Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108R, la km 7+960-7+980 Treznea-Bozna'' DJ 108R, la km 7+960-7+980 Treznea-Bozna Buget local 59.270,00 (valoare servicii proiectare) Contract în derulare
Proiectare pentru obiectivul de investiţie "Consolidare pod pe DJ 110 C Km 0+430, în localitatea Ileanda'' DJ 110 C Km 0+430, în localitatea Ileanda Buget local 65.450,00 (valoare servicii proiectare) pregătire documentații pentru achiziție
Proiectare pentru obiectivul de investiţie "Punere in siguranţă Pod peste Valea Şimişnei pe DJ 108 S, Km 8+250, în localitatea Șimișna'' DJ 108 S, Km 8+250, în localitatea Șimișna Buget local 32.730,00 (valoare servicii proiectare) pregătire documentații pentru achiziție
Proiectare pentru obiectivul de investiţie "REABILITARE DJ 109R DN1G(CHENDREA) - GALPÎIA - ROMITA(DJ 108A), KM 0+000-8+600'' DJ 109R DN1G(CHENDREA) - GALPÎIA - ROMITA(DJ 108A), KM 0+000-8+600 Buget local 143.990,00 (valoare servicii proiectare) pregătire documentații pentru achiziție
Proiectare pentru obiectivul de investiţie "Modernizare DJ 109 F, km 0+000-0+800 Fodora-DN1C" DJ 109 F, km 0+000-0+800 Fodora-DN1C Buget local 26.000,00 (valoare servicii proiectare) pregătire documentații pentru achiziție
Proiectare pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei - limită județ Maramureș, km: 24 + 550 - 28 +868" DJ 108 D, Cehu Silvaniei - limită județ Maramureș, km: 24 + 550 - 28 +868 Buget local 50.000,00 (valoare servicii proiectare) pregătire documentații pentru achiziție
Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI , Proiect tehnic si Detalii de executie pt obiectivul de investitie "Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823" DJ 110 km 18+823 Buget local 35.480,00 (valoare servicii proiectare) pregătire reluare licitație
Elaborare studii topografice, studiu geotehnic, Expertiză tehnică, DALI, Proiect tehnic si detalii de executie pentru obiectivul de investiţie "Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21 + 100 - 33 + 400'' DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21 + 100 - 33 + 400 Buget local 239.900,00 (valoare servicii proiectare) în curs de desfășurare procedură de achiziție publică
Cadastru drumuri
Servicii de cadastru DJ 109: Limită Jud.Cluj-Dragu-Hida (DN1G), km 32+670-46+730 DJ 109: Limită Jud.Cluj-Dragu-Hida (DN1G), km 32+670-46+730 Buget local 14.280,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 108 A: Ramânași- Chichișa-Romita-Creaca-Jibou-Someș Odorhei-Inău-Aluniș-Benesat-Limită Jud. Maramureş, km 39+551-81+600 DJ 108 A: Ramânași- Chichișa-Romita-Creaca-Jibou-Someș Odorhei-Inău-Aluniș-Benesat-Limită Jud. Maramureş, km 39+551-81+600 Buget local 42.840,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 103N: Lim. jud. Cluj - Halta Jebucu – Jebucu - Sfăraşu - DN 1G km 2+800-12+800 DJ 103N: Lim. jud. Cluj - Halta Jebucu – Jebucu - Sfăraşu - DN 1G km 2+800-12+800 Buget local 9.818,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 108G : DJ 108A - Cizer-Plesca-Crasna-Vîrșolț (DN1H) km 0+000-30+345 DJ 108G : DJ 108A - Cizer-Plesca-Crasna-Vîrșolț (DN1H) km 0+000-30+346 Buget local 29.792,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 108N: Limită jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac - Almașu - Băbiu - Mesteacăn - DJ 108A km 2+800-37+640 DJ 108N: Limită jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac - Almașu - Băbiu - Mesteacăn - DJ 108A km 2+800-37+640 Buget local 34.204,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 108T: Limită Jud. Maramureș - Ulciug - Cehu Silvaniei (DJ 108D) km 9+500-13+500 DJ 108T: Limită Jud. Maramureș - Ulciug - Cehu Silvaniei (DJ 108D) km 9+500-13+500 Buget local 3.927,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 109P: DN 1H - Halmășd - Cerîşa - Cosniciu de Sus - Cosniciu de Jos - Ip - Zăuan Băi - Camăr - Limită Jud. Satu Mare km 0+000-27+560 DJ 109P: DN 1H - Halmășd - Cerîşa - Cosniciu de Sus - Cosniciu de Jos - Ip - Zăuan Băi - Camăr - Limită Jud. Satu Mare km 0+000-27+560 Buget local 26.755,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 110B: Şimleu Silvaniei (DN 1H) - Ilişua - Lompirt - DN 1F - Şărmăşag - Derşida - Bobota - Zalnoc - Camăr (DJ 109P) km 0+000-45+020 DJ 110B: Şimleu Silvaniei (DN 1H) - Ilişua - Lompirt - DN 1F - Şărmăşag - Derşida - Bobota - Zalnoc - Camăr (DJ 109P) km 0+000-45+020 Buget local 44.198,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 110C : Ileanda (DN 1C)-Dolheni- Limită Jud.Maramureş km 0+000-4+500 DJ 110C : Ileanda (DN 1C)-Dolheni- Limită Jud.Maramureş km 0+000-4+500 Buget local 4.417,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 110D: Surduc (DN 1H) - Cristolţel - Cristolţ (DC 48) km 0+000-13+250 DJ 110D: Surduc (DN 1H) - Cristolţel - Cristolţ (DC 48) km 0+000-13+250 Buget local 13.008,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 110E: Nuşfalău (DN 1H) - Plopiş - Făgetu - Limită Jud. Bihor km 0+000-24+200 DJ 110E: Nuşfalău (DN 1H) - Plopiş - Făgetu - Limită Jud. Bihor km 0+000-24+200 Buget local 23.758,00 contract în derulare
Servicii de cadastru DJ 191E: DJ 108G (Crasna) - Peceiu - Bănişor - Ban - Sîg (DJ 191D) km 0+000-11+280 DJ 191E: DJ 108G (Crasna) - Peceiu - Bănişor - Ban - Sîg (DJ 191D) km 0+000-11+280 Buget local 11.074,00 contract în derulare

 

 

Siguranța circulației și pregătirea şi întreţinerea drumurilor județene pe perioada de iarnă 2018-2019

Siguranța circulației pe drumurile județene este asigurată de serviciile de specialitate ale Consiliului județean, atribut care constă în gestionarea lucrărilor de toaletizare, montarea indicatoarelor rutiere și realizarea marcajelor rutiere conforme legislației în vigoare.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a traficului rutier în perioada de iarnă, pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului judeţean, s-a elaborat Programul pentru pregătirea şi întreţinerea acestora pe perioada de iarnă 2018-2019, cuprinzând măsurile şi lucrările propuse a fi executate, termenul de realizare, precum şi responsabilităţile care revin părţilor implicate, pentru buna coordonare a activităţii de prevenire a înzăpezirii drumurilor şi realizării unei intervenţii rapide şi eficiente. Pentru eficientizarea lucrărilor necesare pe timp de iarnă, pentru operativitatea în intervenţii şi pentru o mai bună coordonare a întregii activităţi, Consiliul judeţean a încheiat acorduri de asociere cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, obiectul acestor acorduri fiind întreţinerea tuturor drumurilor judeţene, de nivel 1, 2, 3, 4, pentru perioada 15.11.2018 - 15.03.2019, prin efectuarea de lucrări specifice zonei rece.

Unităţile administrativ teritoriale au avut posibilitatea de a executa şi lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene, constând în decolmatări de poduri și podețe, desfundări de șanțuri și rigole, lucrări de defrișări de vegetație, tăiere sau completare de acostamente, lucrări de reparaţii parte carosabilă, întreţinere semnalizare rutieră, în scopul înlăturării efectelor perioadei de iarnă.

Alocarea sumelor necesare executării lucrărilor s-a efectuat din bugetul județului în două tranşe, prima tranşă până la data 01.11.2018, iar sumele pentru a doua tranşă vor fi alocate din cadrul bugetului pentru anul 2019.

 ÎNCADRAREA PE NIVELE DE VIABILITATE ŞI VALOAREA LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE ŞI ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DIN PROPRIETATEA JUDEȚULUI SĂLAJ ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ ÎN PERIOADA DE IARNA 2018-2019