Panie Sergiu

Nume

Panie Sergiu

Telefon / Fax

0040260-662046, 0040260-611696

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Naționalitate

Română

Data nașterii

22.02.1975

Experiența profesională

2016
Vicepreședinte
Consiliul Județean Sălaj

2012 – 2016
Director
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj

2012 – 2016
Consilier județean

2012 – 2016
Membru - Comisia județeană Sălaj pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

2012 – 2016
Secretar comisie - Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

2012 – 2016
Membru - Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Județean Sălaj

2010 – 2012
Director
SC TOP ROM SRL Zalău - domeniul de activitate Geodezie, Cadastru, Topografie

2011 – 2012
Expert tehnic judiciar in specializările Geodezie, Cadastru, Topografie

2009
Director
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj

2005 - 2008
Director
SC TOP ROM SRL Zalău-domeniul de activitate Geodezie, Cadastru, Topografie

2004 – 2005
Consilier
Oficiul Județean de Cadastru Geodezie și Cartografie Sălaj

2001 – 2003
Șef Serviciu Baze de Date și Prelucrare Automată
Oficiul Județean de Cadastru Geodezie și Cartografie Sălaj

1998 – 2001
Inspector de specialitate
Oficiul Județean de Cadastru Geodezie și Cartografie Sălaj

1995 – 1998
Contract de colaborare
SC TOPCADEX SRL Bucuresti, domeniul de activitate Geodezie, Cadastru, Topografie

Educație și formare

2016
Certificat de absolvire "Managementul performanței în administrație"

2014
Certificat de absolvire "Competențe Manageriale"

2011
Expert tehnic judiciar în specializările Geodezie, Cadastru, Topografie
Certificat de autorizare 2000, realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei - persoană fizică
Certificat de autorizare 2006 , realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei - persoană juridică SC Top Rom Srl
Certificat 2003 – "Creare si gestionare Geodatabase"
Certificat 2003 – ArcGIS pentru avansați, ArcView 8x, ArcInfo 8x
Certificat de absolvire 2002 – Cartografie Digitala, Baze de Date și Gis

1993-1998
Facultatea de Geodezie București
Diplomă de Licență
Inginer 5 ani- specializarea geodezie

Aptitudini și competențe personale

Membru fondator al Ordinului Geodezilor din România
Membru al Asociației Pescarilor Sportivi din Sălaj
Membru în Asociația Experților Tehnici Judiciari din Sălaj
Membru în Uniunea Geodezilor din România filiala Sălaj

Limba maternă

Română

Limba străină cunoscută (ascultare, citire, participare la conversație, discurs oral, scriere)

Engleza ( utilizator independent, utilizator independent, utilizator independent, utilizator elementar, utilizator elementar )