Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN 1F – Românaşi – Creaca – Jibou – Benesat

Finanţare: FEDR - POR – DMI 2.1
Contract de finanţare nr. 793/30.06.2010
Cod SMIS 1435
Denumire Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judeţul Sălaj - traseul drumului judeţean DJ 108 A are o lungime de 36,311 km - localităţi riverane drumului DJ108A: DN 1F: Românaşi, Chichişa, Romita, Jac, Creaca, Prodăneşti, Jibou, Şomeş Odorhei, Inău, Aluniş, Benesat

Buget:102.697.090,61 lei din care:

 • valoare eligibilă : 86.456.951,93 lei
 • valoare neeligibilă : 0,00 lei
 • TVA: 16.240.138,68 lei
 • cofinanţare eligibilă: 1.729.139,04 lei
 • asistenţă financiară solicitată: 84.727.812,89 lei

Obiectiv general: Îmbunătăţirea şi reabilitarea infrastructurii regionale de transport în regiunea de Nord-Vest prin racordarea zonei deficitare economic la reţeaua TEN şi reţeaua de drumuri naţionale pentru dezvoltarea competitivă, durabilă a microregiunii de la confluenţa judeţelor: Sălaj, Maramureş şi Satu Mare.

Obiectiv specific: Creşterea accesibilităţii zonei de confluenţă interjudeţeană prin racordarea la DN 1F(Zalău - Baia Mare), DN 1H, drumul expes Petea- Satu-Mare- Baia-Mare şi Autostrada Transilvania.

Echipa de proiect:

 1. Zoe Crihan - Manager de proiect
 2. Emanuela Călinici - Asistent manager
 3. Mircea Ghiurco - Expert tehnic
 4. Ioana Iuga - Expert tehnic
 5. Pop Nicolae – Expert tehnic
 6. Liliana Iepure - Expert achiziţii
 7. Rodica Tulai - Responsabil financiar
 8. Marincaş Minodora - Responsabil juridic
 9. Opriş Laura – Responsabil comunicare

Tablou sintetic de rezultate:

 • 36,311 km de drum reabilitat şi modernizat;
 • 236.022 mp – suprafaţă parte carosabilă reabilitată;
 • 3 poduri nou construite;
 • 96 de podeţe transversale şi laterale construite;
 • 981 de accese la proprietăţi construite;
 • 4 poduri şi 21 de podeţe existente - reabilitate şi consolidate;
 • 36.300 ml de şanţuri amenajate;
 • 24.500 m de trotuare amenajate.

Stadiul proiectului:

 • a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor în 4 octombrie 2013;
 • perioada de implementare a proiectului s-a încheiat, conform Contractului de finanţare, în 30.12.2013;
 • urmează monitorizarea post-implementare.

Comunicat de presă

Comunicat de presă receptie

Poze reabilitarea drumului DJ 108A

Poze reabilitarea drumului DJ 108A

Joomla Templates by Joomla51.com