Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrşolţ

Finanţare: FEDR - POR – DMI 2.1
Contract de finanţare nr. 8/08.08.2008
Cod SMIS 1113
Denumire Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj
Partener: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Cluj
Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, judeţul Cluj şi judeţul Sălaj, DJ 108A km 0+000-7+349 (DN 1-Ciucea-Vânători-limita jud. Sălaj) şi DJ 108G km 0+000-30+279 (limita jud. Cluj-Crasna Vîrşolţ-DN1H)
Buget: - 85.628.384,55 lei din care:
- valoare eligibilă : 71.777.171,34 lei
- valoare neeligibilă : 357.454,00 lei
- TVA:
13.493.759,21 lei
- cofinanţare 1.435.543,43 lei din care
cofinanţare judeţul Cluj 253.181 lei
cofinanţare judeţul Sălaj 1.181.362,43 lei
- asistenţă financiară solicitată: 70.341.627,92 lei
Obiectiv general : Îmbunătăţirea şi reabilitarea infrastructurii regionale de transport în regiunea de Nord-Vest prin racordarea zonei deficitare economic la reţeaua TEN şi reţeaua de drumuri naţionale pentru dezvoltarea competitivă, durabilă a microregiunii de la confluenţa celor trei judeţe: Sălaj, Cluj şi Bihor.
Obiectiv specific: Creşterea accesibilităţii zonei de confluenţă interjudeţeană prin racordarea la drumul european E 60, DN 1H, DN 19B (Zalău-Oradea) şi Autostrada Braşov – Borş.
Echipa de proiect:

- Zoe Crihan - Manager de proiect
- Lavinia-Ioana Ghilea - Asistent manager
- Dumitru Cacuci - Expert tehnic
- Ioana Iuga - Expert tehnic
- Pop Nicolae - Expert tehnic
- Rodica Tulai - Responsabil financiar
- Marincaş Minodora - Responsabil juridic
- Laura Lemeni - Responsabil comunicare
Tablou sintetic de rezultate:
- 37,629 km de drum reabilitat şi modernizat din care :
- 30 km în judeţul Sălaj;
- 7,6 km în judeţul Cluj;
- 244.589 mp – suprafaţă parte carosabilă;
- 56.444 mp suprafaţă acostamente;
- 8 poduri nou construite;
- 5 poduri reabilitate şi consolidate;
- peste 1000 podeţe tubulare noi şi reabilitate;
Stadiul proiectului:
- a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor în 8 decembrie 2011;
- urmează să fie rambursate ultimele plăţi efectuate;
- perioada de implementare a proiectului se va încheia, conform Contractului de finanţare, în 08.08.2012;
- urmează monitorizarea post-implementare.

 

MANAGER
Zoe Crihan

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Poze reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Virsolt

Joomla Templates by Joomla51.com