Romanian English French Hungarian

“INNOVCare” Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe

Cerere de propunere de proiecte “Inovații ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor în domeniul social”; Programul „Ocupare și inovare socială „EASI” – 2014 – 2020, componenta PROGRESS”.

Contract de finanțare: VS / 2015/0249

Perioada de implementare: 36 luni

Data începerii proiectului: 01.10.2015

Data de finalizare estimată: 01.09.2018

Partenerii proiectului:
Ministerul Sanatatii, Serviciilor Sociale si Egalitatii, Institutul pentru Servicii Sociale -Spania (liderul proiectului); Institutul Economic de Cercetare - Slovenia; Organizatia Europeană pentru Boll Rare - EURORDIS - Franta; Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj; Asociatia Prader With din Romania prin Centrul NoRo; Centrul Social de Inovare -Austria; Institutul Karolinska - Suedia; Finovatis - Franta.

Valoarea totală a proiectului: 1.994.414,72 Euro din care:
- asistență financiară nerambursabilă: 1.595.531,72 Euro

Contribuția CJSj:
- Județul Sălaj prin Consiliul Județean Sălaj: 6.280,00 Euro

Scopul proiectului:
INNOVCare (Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe), abordează provocările sociale cu care se confruntă pacienții cu boli rare și lacunele constatate în coordonarea dintre serviciile medicale, sociale și de sprijin în statele membre ale Uniunii Europene.
Acest proiect finanțat de Uniunea Europeană va da glas nevoilor sociale ale persoanelor care trăiesc cu o boală rară. Acesta va sprijini statele membre ale UE și în punerea în aplicare a reformelor structurale necesare în sistemele de asistență socială prin dezvoltarea și testarea unui, model de îngrijire holistică (căi de îngrijire personalizate holistică).

De ce este acest proiect important pentru comunitatea de boli rare?
Bolile rare de multe ori nu au un tratament satisfăcător sau orice alt tratament. Ca urmare, nevoia de a furniza îngrijire integrată este esențială pentru a atenua impactul pe care o boală rară o are asupra vieții de zi cu zi a pacientului și a familiei lor. Calea de îngrijire inovativă dezvoltată în cadrul INNOVCare (modelul) presupune legătura între serviciile de sănătate, serviciile sociale și de sprijin pe care un pacient cu boală rară le utilizează zi de zi (servicii de școală, de transport, de agrement etc.), precum și asigurarea transferului de informații și expertiză între furnizorii de servicii. Calea de îngrijire inovativă (modelul) centralizează, de asemenea, coordonarea asistenței medicale printr-un Centru de Resurse pentru bolile rare și managerii de caz regionali, într-un efort de a scuti de povara de management de îngrijire persoanele care trăiesc cu o boală rară și familiile lor.

Obiectiv general:
Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii sociale a pacienților cu boli rare, a rentabilității și eficienței din punct de vedere al costurilor, pentru a evita împovărarea bugetelor și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a acestora, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Europa 2020.

Proiectul „INNOV-CARE” este inovator prin:

 • Dezvoltarea și testarea unui nou model holistic de îngrijire centrat pe pacienţii cu boli rare;
 • Evaluarea politicii-pilot menită să confirme sau să infirme o relație de cauzalitate între intervenție și rezultatul măsurat;
 • Evaluarea impactului economic al modelului, oferind mai multe informații cu privire la analiza cost-beneficiu a modelului propus;
 • Investiţii în analiza opțiunilor de extindere în alte state membre și în alte domenii de îngrijire (de exemplu: handicap, boli cronice);
 • Stabilirea unor parteneriate solide şi sustenabile între instituţiile publice, entităţile private și orgnizaţiile societăţii civile.

Principalele activităţi derulate de Județul Sălaj prin Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Asociația Prader Willi din România prin Centrul NoRo, prevăzute în Pachetul de Lucru 6, din cadrul proiectului:

 1. Stabilirea unui parteneriat inovator pentru a asigura integrarea pe verticală a acțiunilor pilot
 2. Evaluarea calității serviciilor curente furnizate și organizarea pe orizontală a serviciilor de referință
 3. Implementarea de bune practici recomandate la nivel European identificate de Pachetul de Lucru 5
 4. Formarea de manageri de caz pe baza bunelor practici identificate în cadrul proiectului în Pachetul de Lucru 5
 5. Implementarea rețelei de integrare pe orizontală: experiență pilot de implementare a bunelor practici la Centrul NoRo și angajarea a doi manageri de caz la nivel local
 6. Evaluarea impactului schimbărilor efectuate în comparație cu valoarea inițială

Stadiul proiectului:

 • în data de 17 decembrie 2015 a avut loc la sediul CJSJ Conferința de lansare a proiectului „INNOV-CARE” și a fost organizat workshop-ul cu titlul „Traseul pacientuilui cu boli rare și cancere rare” cu lansarea dezbaterii - managementul de caz în bolile rare și cancere rare;
 • a fost finalizată Strategia de comunicare aferentă proiectului;
 • a fost stabilit logo-ul folosit în comunicarea din cadrul proiectului;
 • în data de 04 mai 2016 a fost semnat Contractul de Consorțiu din cadrul proiectului;
 • în perioada 19 - 21 iulie 2016 a avut loc la Madrid, la sediul liderului de proiect, o întâlnire cu toţi factorii implicaţi pentru stabilirea unui calendar de evenimente care se vor desfăşura în cadrul proiectului;
 • a fost finalizat website-ul INNOVCare: www.innovcare.eu, fiecare partener având o secțiune dedicată pe proiect cu sarcinile ce îi revin, evenimentele organizate, activităţi cheie ale proiectului, etc;
 • a fost creată pagina de promovare a proiectului pe site-ul CJSJ -> Secțiunea Utile -> Proiecte în implementare;
 • în data de 19 august 2016 Liderul de proiect - Ministerul Sănătății, Serviciilor Sociale și Egalității, Institutul pentru Servicii Sociale - Spania a virat prima tranșă din pre-finanțare, reprezentând 30% din suma maximă prevăzută la articolul I.3 din Contratul de finanțare număr VS/2015/0249;
 • în perioada 8 - 9 septembrie 2016 a fost organizată la Gothenburg, prima întâlnire a Retelei Europene a Centrelor de Resursă pentru Boli Rare, găzduită de Centrul de Resurse pentru boli rare Ågrenska, întâlnire care a cuprins discuții despre crearea rețelei; administrare; membrii; studii de caz a centrelor de resurse; sesiuni pentru platforma pilot a INNOVCare-ului; workshop-ul "Îmbunătățirea căii de îngrijire pentru persoanele care trăiesc cu boli rare și condiții complexe", întâlnire la care au participat toți partenerii proiectului;
 • în data de 30 septembrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport tehnic privind Pachetul de lucru 6, parteneri CJSJ și Asociația Prader Willi din România;
 • în perioada 6 – 7 octombrie 2016 a fost organizat la Viena, work-shop-ul „Scalarea ofertei de îngrijire inovativă – direcii și posibilități”, scopul acestuia fiind explorarea posibilelor necesități, direcții și prefurnizări atât a scalării ofertei de îngrijire inovativă precum și adaptarea proiectului pilot la noile contexte specifice, întâlnire la care au participat toți partenerii proiectului;
 • în data de 30 octombrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport financiar privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului în perioada 01.10.2015 - 01.10.2016, M1 - M12;
 • în data de 20 decembrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport financiar privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului în perioada 01.10.2015 - 31.10.2016, M1 - M13;
 • în data de 16 februarie 2017, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului Raportul tehnic și financiar interimar pentru perioada M1-M13, raport transmis ulterior Comisiei Europene;
 • în data de 3 martie 2017, a avut loc prima conferință on-line de evaluare a proiectului realizată de Raul Muriel, evaluator al Comisiei Europene;
 • în perioada 8 – 10 martie 2017, Consiliul Județean Sălaj în calitate de partener alături de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Primăria Oradea și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, au participat la cea de a 7-a ediție a evenimentului „ Intâlnirile Europene din Transilvania 2017 – Politici de sănătate: care sunt soluțiile inovatoare pentru teritorii?"organizat de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România, prilej cu care în cadrul Atelierului de lucru „Responsabilitatea actorilor locali în domeniul sănătății publice”, desfășurat la Zalău în data de 9 martie la „Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj” a fost prezentat proiectul „INNOVCare”- Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe;
 • în luna martie 2017, în cadrul proiectului „Share and care for rare diseases” inițiat de către Asociația Prader Willi din România între Centrul Noro și Rețeaua AnDDI – Rare și PRIOR în vederea schimbului de bune practici în abordarea bolilor rare între România și Franța au fost organizate 2 schimburi de experiență privind facilitarea și dezvoltarea colaborării în viitor prin inițiere de proiecte comune astfel;
 • primul schimb de experiență a avut loc în România în perioada 8 – 10 martie 2017 prin participarea partenerilor francezi la evenimentele Europene din Transilvania, organizate de către Ambasada Franței, întâlnirile fiind organizate la Zalău și Oradea;
 • a doua activitate s-a desfășurat în Franța în perioada 21 – 24 martie la Angers și Paris, ocazie cu care în cea de a treia zi a evenimentului - 23.03.2017 – a fost prezentat proiectul INNOVCare – participanti la acțiune fiind un reprezentant al CJSJ și al APW din România, parteneri în proiect;
 • în perioada 28 – 30 martie 2017, a fost organizată la Burgos – Spania întâlnirea de lucru organizată de Ministerul Sanatatii, Serviciilor Sociale si Egalitatii, Institutul pentru Servicii Sociale -Spania (liderul proiectului), având ca scop vizitarea unui Centru de Resurse pentru Boli Rare - Centrul CREER din Burgos (Spania), discuții privind stadiul implementarii proiectului, precum si graficul de activitati ce urmează să fie parcurs în perioada urmatoare;
 • în data de 25 aprilie 2017, la cererea evoluatorului, Institutul Economic de Cercetare – Slovenia, a fost completat și transmis chestionarul de evaluare intocmit pentru Pachetul de Lucru 6 (parteneri Consiliul Județean Sălaj și Centrul NoRo) pentru perioada M 13 – M18 (octombrie 2017 – Martie 2017);
 • în data de 4 mai 2017, a fost transmis partenerului, Institutul Economic de Cercetare Slovenia, Raportul de Evaluare pentru perioada M12 – M19;
 • în data de 18 mai 2017, a fost inițiată și transmisă o notificare către instituțiile publice de specialitate, la solicitarea partenerilor ZSI, în vederea realizării de interviuri cu factorii de decizie politică, furnizorii de servicii sociale și medicale județene și locale pentru cunoașterea specificului sistemului de protecție socio-medical, a oportunităților și obstacolelor pentru punerea în practică a modelului INNOVCare;
 • din data de 3 martie 2017 – prezent, au avut loc întâlniri de lucru în cadrul proiectului cu partenerii Centrului NoRo, membrii Comitetului Consultativ, reprezentanți ai furnizorilor de servicii sociale (DGASPC, DASC) în vederea selectării beneficiarilor participanți în proiect și derularea activităților specifice perioadei de implementare a pilotului (semnarea contractelor de servicii sociale, întâlnirile beneficiarilor cu managerul de caz, completarea chestionarelor de evaluare, întocmirea planului de intervenție, etc.;
 • în perioada 1 – 2 Iunie 2017, cu sprijinul APWR a fost organizat la Cluj-Napoca, work-shop-ul „Progres pentru îngrijirea inovatoare și holistică în bolile rare și afecțiunile complexe”, eveniment în cadrul căruia au avut loc acțiuni de vizitare a Centrului NoRo, lansarea catalogului ValorizRARE și sesiuni de postere, întâlnire la care au participat toți partenerii proiectului din diferite state europene, reprezentanți ai instituțiilor și ONG-urilor din domeniile social și medical;
 • în perioada 19-21 Iunie 2017, la cererea partenerilor proiectului - Centru Social de Inovare (Austria), au fost susținute interviuri cu factorii de decizie politică, furnizori de servicii medicale și sociale, în vederea cuoașterii specificului sistemului de protecție socio-medical, a oportunităților și obstacolelor punerii în practică a modelului testat prin proiectul InnovCARE
 • în data 22.10.2017 a fost întocmit şi transmis liderului de proiect - Ministerul Sănătății, Serviciilor Sociale şi Egalităţii, Institutul pentru Servicii Sociale – Spania, Raportul tehnic nr. 2 pentru perioada M14 – M24 (01/11/2016 – 30/09/2017);
 • în perioada 30 octombrie – 24 noiembrie 2017, echipa de proiect INNOVCare din partea CJSJ cu sprijinul echipei de proiect APWR au organizat întâlniri cu furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, medicale şi educaţionale în cele 4 oraşe din judeţul Sălaj, întâlniri care au avut ca scop consolidarea reţelei şi asigurarea de servicii optime beneficiarilor sistemului;
 • în data de 18 decembrie 2017 - liderul de proiect - Ministerul Sănătății, Serviciilor Sociale şi Egalităţii, Institutul pentru Servicii Sociale – Spania a virat plata interimară în cadrul proiectului, fiecărui partener INNOVCare.
 • în data de 6 februarie 2018 – a avut loc ședința de lucru organizată la cererea liderului de proiect
 • Ministerul Sănătății, Serviciilor Sociale și Egalității, Institutul pentru Servicii Sociale – Spania și a partenerului EURORDIS – Organizația Europeană pentru Boli Rare – Franța în vederea discutării activităților derulate de fiecare Pachet de lucru în parte și a stabilirii calendarului de activități și responsabilități pentru perioada imediat următoare;
 • în cursul lunilor februarie – martie 2018 au fost organizate întâlniri de lucru cu partenerul din cadrul Pachetului de lucru 6 (Județul Sălaj și Centru Noro – Asociația Prader Willi din România) pentru scalarea modelului testat prin proiect, discuții cu privire la modificările legislative generate de acest fapt (Hotărârea nr.797/08.11.2017) și propuneri de diseminare a rezultatelor modelului testat și a instruirii personalului în managementul de caz la nivelul UAT –urilor din țară;
 • participarea în data de 8 februarie 2018 la evenimentul organizat de către Alianța Națională pentru Boli Rare din România în parteneriat cu Asociația Prader Willi din România cu ocazia startului „Campaniei de ziua bolilor Rare 2018” și la workshopul derulat având ca temă „Îmbunătățirea serviciilor optime integrate beneficiarilor sistemului de protecție socială precum și informarea participanților cu privire la modificările legislative privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal” (Hotărârea nr. 797/8.11.2017);
 • întocmirea și transmiterea Raportului bianual privind indicatorii de proiect, identificarea modului în care se desfășoară activitățile din cadrul proiectului, progresul actual al acestuia, pentru perioada M25-M30, conform graficului de activități pentru Pachetul de lucru 6, document elaborat la solicitarea partenerului din Pachetul de lucru 2 - Institutul de Cercetări Economice din Slovenia;
 • participarea la ședința de lucru din data de 22.03.2018, inițiată la cererea partenerului EURORDIS – Organizația Europeană pentru Boli Rare – Franța în vederea discutării workshopului “Crearea unui mediu durabil pentru îngrijirea holistică și inovatoare a bolilor rare și a condițiilor complexe”, organizat de EURORDIS și de Universitatea din Newcastle, în numele proiectelor finanțate de UE - INNOVCare și RD-Action, eveniment ce urmează a avea loc la Frambu - Centrul de Resurse pentru Bolile Rare, Oslo, în perioada 12-13 aprilie 2018.
 • participarea în perioada 12 – 13 aprilie 2018 la “Workshop-ul privind crearea unui mediu durabil pentru îngrijirea holistică și inovatoare pentru bolile rare și condițiile complexe”, activitate co-organizată de către partenerul EURORDIS și UNEW (RD-Action) la Centru de resurse Frambu, Norvegia;
 • participarea în data de 5 septembrie 2018, Bruxelles, la conferința finală organizată în cadrul proiectului INNOVCare, de către partenerul EURORDIS, conferință privind avansarea îngrijirii integrate pentru bolile rare și condițiile complexe din întreaga Europă, conferință la care au fost prezenți 80 de participanți din 18 țări.
  • OBIECTIVELE CONFERINTEI
  • prezentarea rezultatelor proiectului INNOVCare, inclusiv rezultatele pilotului de management al cazurilor, bunele practici și rezultatele cercetărilor privind îmbunătățirea îngrijirii integrate a bolilor rare;
  • oferirea elementelor-cheie pentru viitoarea implementare și evaluarea impactului modelelor de îngrijire a pacienților;
  • inițierea unor discuții orientate spre viitor, în vederea dezvoltării proiectului pilot INNOVCare într-un proiect cu aplicabilitate universală, asigurându-se în același timp durabilitatea și schimbul de bune practici la nivelul UE și conectarea la diferite platforme la nivelul UE, inclusiv la Rețelele Europene de Referință și Rețeaua Europeană a Centrelor de Resurse pentru Boli rare;
  • lansarea unui set de recomandări în cadrul proiectului INNOVCare, prin care să se asigure îngrijirea integrată pentru pacienții cu boli rare, îngrijire care să fie implementată și sustenabilă în întreaga Europă.
 • participarea în perioada 29 – 30 septembrie 2018, la Cluj-Napoca, la Workshop-ul privind managementul de caz în bolile rare, eveniment organizat de către Asociația Prader Willi din România în colaborare cu Alianța Națională pentru Boli Rare România și Consiliul Judetean Sălaj având următoarea agendă: prezentarea situației actuale din România, a politicilor europene pentru bolile rare, a recomandărilor privind serviciile sociale specializate, importanța îngrijirii integrate în bolile rare – exemple, studii realizate, evaluarea nevoilor și implicarea pacienților, rețeaua de resurse și implementarea managementului de caz.
 • întocmirea și transmiterea în data de 31.10.2018 a Raportului tehnic final privind implementarea activităților pentru WP6 ( CJSJ și Centrul NoRo) și a Raportului economic final pentru CJSJ, către partenerul FINOVATIS în vederea transmiterii la Comisia Europeană.

Echipa de proiect: (Conform Dispoziției CJSj nr. 295/10.11.2016)

 • Ghilea Ioana Lavinia – Manager Proiect
 • Avram Lucia Monica – Asistent manager I
 • Ardelean Sebastian - Asistent manager II
 • Lemeni Laura – Cornelia – Traducător
 • Marușca Leontina - Lucica – Responsabil financiar
 • Opriş Laura Claudia – Responsabil juridic
 • Călinici Emanuela Ioana – Responsabil comunicare
 • Alexa Călin Nicu - Responsabil implementare politici sociale I
 • Sălăjan Alina Maria - Responsabil implementare politici sociale II
 • Joldeș Nicolae Traian - Expert tehnic

Pentru informații detaliate vă invităm să vizitați:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

Comunicat de presă – Deschidere proiect

- Website: http://innovcare.eu/

- Logou-ul proiectului INNOVCare:

Intâlnirea inițială de la Madrid din cadrul proiectului (19 - 21 iulie 2016)