Modernizarea şi extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial

Finanţare: FEDR - POR – DMI 3.2
Titlu proiect: Modernizarea şi extinderea Complexului de servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial
Contract de finanţare nr. 549/25.09.2009
Cod SMIS 4492
Denumire Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj
Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, judeţul Sălaj, Cehu Silvaniei
Buget: 3,499,441.70 lei din care:
- valoare eligibilă : 2,831,509.05 lei din care :
- valoare neeligibilă : 114,010.00 lei
- TVA: 553,922.65 lei
- cofinanţare 170,640.18 lei
- asistenţă financiară solicitată: 2,774,878.87 lei
Obiectiv general : Îmbunătăţirea infrastructurii sistemului judeţean de protecţie a copilului din judeţul Sălaj şi creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate prin asigurarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor proveniţi din acest sistem
Obiectiv specific: Modernizarea CSC Cehu Silvaniei în vederea dezvoltării de noi servicii şi transformarea în centru multifuncţional care să asigure creşterea abilităţilor vocaţionale şi facilitarea integrării socio-profesionale a beneficiarilor
Echipa de proiect:
1. Zoe Crihan - Manager de proiect
2. Emanuela Călinici - Asistent manager
3. Elena Cardoş - Expert tehnic
4. Maria Vultur - Expert achiziţii
5. Rodica Tulai - Responsabil financiar
6. Minodora Marincaş - Responsabil juridic
7. Ciobanu Oana - Responsabil comunicare
Tablou sintetic de rezultate:
Rezultate directe:
- 1214 mp - suprafaţă totală şarpantă refăcută şi învelitoare din ţiglă metalică aferentă;
- 2069,90 mp – suprafaţă utilă totală recompartimentată şi modernizată în corpul de legătură – clădire cantină + sală polivalentă;
- 2383,50 mp – suprafaţă utilă totală reamenajată şi modernizată - corpuri de clădire preşcolari şi şcolari.

- 7 servicii sociale modernizate;
- 2 servicii sociale nou înfiinţate.
Rezultate indirecte (induse):
• 16 locuri de muncă temporare create în perioada de execuţie a lucrărilor 5
locuri de muncă permanente create ca urmare a implementării proiectului
• creşterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor proveniţi din CSC Cehu Silvaniei de la 36% la 66%
• creşterea gradului de adaptabilitate al tinerilor la locul de muncă de la 30% la 50%
• creşterea numărului de beneficiari care îşi dezvoltă abilităţile vocaţionale/practice de la 17% la 40%;
• scăderea numărului copiilor (0-2 ani) abandonaţi prin facilitarea accesului la serviciile oferite de Centru Maternal de la 23/an la 8/an;
• scăderea riscului de excluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului de la 74% la 44%;
• creşterea gradului de satisfacţie al personalului angajat al complexului de servicii în ceea ce priveşte noile condiţii de desfăşurare a activităţii, de la 40% la 70%;
• creşterea capacităţii CJ-DGASPC de a acorda servicii sociale de calitate în contextul diversificării tipologiei de persoane expuse excluziunii sociale si a numărului in creştere de copii/tineri aflaţi în dificultate de la 30% la 70%
Rezultate indirecte – impact:
• numărul locurilor de muncă temporare create în perioada de execuţie a lucrărilor: 16
• numărul locurilor de muncă permanente create ca urmare a implementării proiectului: 5
• procentul aferent creşterii gradului de integrare socio-profesională a tinerilor: 30%
• procentul aferent creşterii gradului de adaptabilitate al tinerilor la locul de muncă: 20%
• procentul aferent creşterii numărului beneficiarilor care îşi dezvoltă abilităţile vocaţionale/practice: 23%
• procentul aferent scăderii numărului copiilor (0-2 ani) abandonaţi / an prin facilitarea accesului la serviciile oferite de Centru Maternal: 34,8%
• procentul aferent scăderii riscului de excluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului: 30%
• procentul aferent creşterii gradului de satisfacţie al personalului angajat al complexului de servicii în ceea ce priveşte noile condiţii de desfăşurare a activităţii: 30%
• procentul aferent creşterii capacităţii CJ-DGASPC de a acorda servicii sociale de calitate în contextul diversificării tipologiei de persoane expuse excluziunii sociale si a numărului in creştere de copii/tineri aflaţi în dificultate: 40%

Stadiu implementare proiect:
- proiectul s-a finalizat la data de 25.07.2011
- urmează monitorizarea post implementare

Contracte încheiate:
- Contractul nr. 11689 / 09.12.2009, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Contractul nr. 1239 / 01.02.2010, având ca obiect prestarea serviciilor de publicitate pentru proiectul "Modernizarea şi extinderea Complexului de servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial"
- Contractul nr. 2646 / 10.03.2010, având ca obiect prestarea serviciilor de audit financiar
- Contractul nr. 8923 / 04.08.2010, având ca obiect prestarea serviciilor de supraveghere a execuţiei de lucrări
- Contractul nr. 7351/ 29.06.2010, având ca obiect execuţia lucrărilor de investiţie

Ordine de începere transmise pentru:
- execuţia de lucrări - 14.07.2010
- servicii de publicitate - 02.07.2010
- servicii de audit financiar - 02.07.2010
- servicii de supraveghere lucrări - 10.08.2010

Termen de finalizare a execuţiei lucrărilor: 24.05.2011

Contracte finalizate:
- Contractul nr. 11689 / 09.12.2009, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Contractul nr. 1239 / 01.02.2010, având ca obiect prestarea serviciilor de publicitate pentru proiectul "Modernizarea şi extinderea Complexului de servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial"
- Contractul nr. 2646 / 10.03.2010, având ca obiect prestarea serviciilor de audit financiar
- Contractul nr. 8923 / 04.08.2010, având ca obiect prestarea serviciilor de supraveghere a execuţiei de lucrări
- Contractul nr. 7351/ 29.06.2010, având ca obiect execuţia lucrărilor de investiţie

Stadiu fizic al execuţiei lucrărilor:
- procent realizare a lucrărilor 100%

Stadiul financiar:
- au fost întocmite şi transmise în vederea decontării cheltuielilor documentaţiile pentru:
- tranşele 1 şi 2 de prefinanţare
- 6 cereri de rambursare

- Valoarea efectiv contractată: 1.835.376 lei;

Activităţi de management al proiectului:
- au fost transmise 7 rapoarte de progres trimestrial însoţite de rapoartele de informare şi publicitate
- au fost efectuate vizite de monitorizare trimestriale şi 4 vizite de monitorizare cu ocazia verificărilor de teren aferente cererilor de rambursare depuse
- au avut loc 3 conferinţe de presă
- au fost publicate 3 comunicate de presă cu ocazia semnării Contractului de Finanţare, în etapa de finalizare a execuţiei lucrărilor, respectiv la recepţia la terminarea lucrărilor
- au fost publicate 9 articole în presa locală referitoare la proiect
- săptămânal şi de câte ori a fost necesar s-au desfăşurat întâlniri de lucru ale echipei de proiect
- lunar au avut loc şedinţe de progres la care au participat factorii implicaţi în execuţia lucrărilor, pentru analiza stadiului fizic şi identificarea posibilelor probleme care pot să apară în implementarea Proiectului

Comunicat de presă

Poze modernizarea si extinderea Complexului de servicii Comunitare Cehu Silvaniei

Joomla Templates by Joomla51.com