Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Şimleu Silvaniei şi Zalău

Finanţare: FEDR - POR – DMI 3.2


Titlu proiect: „Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Şimleu Silvaniei şi Zalău”
Contract de finanţare nr. 562/14.10..2009
Cod SMIS 4493
Denumire Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj
Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, judeţul Sălaj,loc. Zalău, Şimleu Silvaniei şi Jibou
Buget: 3.497.789,30lei din care:
- valoare eligibilă : 2.825.618,87lei din care :
- valoare neeligibilă : 118.710,00lei
- TVA: 553.460,43 lei
- cofinanţare 175.222,38 lei
- asistenţă financiară solicitată: 2.769.106,49 lei
Obiectiv general : Îmbunătăţirea infrastructurii sistemului judeţean de asistenţă socială şi protecţie a copilului şi creşterea calităţii serviciilor sociale aferente, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate a acestora pe întreg teritoriul judeţului, pentru asigurarea unui acces egal al persoanelor la astfel de servicii.
Obiectiv specific:
1. Modernizarea clădirilor centrelor CSC Jibou, CSC Şimleu Silvaniei şi CSC nr. 1 Zalău în vederea aducerii acestora la standardele de calitate şi confort prevăzute de normele europene
2. Înfiinţarea de ateliere vocaţionale necesare autonomizării şi inserţiei socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul rezidenţial al asistenţei sociale.
Echipa de proiect:
1. Zoe Crihan - Manager de proiect
2. Emanuela Călinici - Asistent manager
3. Mircea Pop - Expert tehnic
4. Maria Vultur - Expert achiziţii
5. Rodica Tulai - Responsabil financiar
6. Lavinia-Ioana Ghilea - Responsabil juridic
7. Laura Lemeni - Responsabil comunicare
Tablou sintetic de rezultate:
Rezultate directe:
• CSC Şimleu Silvaniei
- 2173,10 mp suprafaţă totală modernizată;- 666,00 mp suprafaţă platforme şi trotuare din beton;
- 140 ml reţea canalizare menajeră exterioară.
• CSC Jibou
- 2151,00 mp suprafaţă totală modernizată;
- 45 ml reţea canalizare menajeră exterioară.
• CSC nr.1 Zalău
− 722,70 mp suprafaţă totală modernizată.
• 14 servicii modernizate la cele 3 centre sociale;
• 2 servicii nou înfiinţate la CSC Şimleu Silvaniei.
Rezultate indirecte:
• 15 locuri de muncă temporare create în perioada de execuţie a lucrărilor
• 8 locuri de muncă permanente create ca urmare a implementării proiectului
• creşterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor de la 45% la 75%
• creşterea gradului de adaptabilitate al tinerilor la locul de muncă de la 30% la 50%
• creşterea numărului de beneficiari si serviciilor nou create la CSC Şimleu Silvaniei care-şi dezvoltă abilităţile vocationale / practice, de la 0 la 40%;
• scăderea numărului tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt supuşi riscului de excluziune socială, de la 55% la 25%;
• creşterea gradului de satisfacţie al personalului angajat al centrelor) în ceea ce priveşte noile condiţii de desfăşurare a activităţii, de la 35% la 75%;
Indicatori de realizare:
• suprafaţă totală modernizată: 5046,8 mp (2151,00 mp la CSC Jibou, 2173,10 mp la CSC Şimleu Silvaniei şi 722,70mp la CSC nr.1 Zalău);
• suprafaţă platforme şi trotuare din beton la CSC Şimleu Silvaniei: 666,00 mp;
• lungime totală reţea de canalizare menajeră: 185 ml (45 ml la CSC Jibou şi 140 ml la CSC Şimleu Silvaniei)
• numărul centrele sociale de servicii comunitare modernizate, transformate în centre sociale cu destinaţie multifuncţională, care pot acoperi o gamă variată de servicii cu o infrastructură modernă conform standardelor din domeniul asistenţei şi protecţiei sociale: 3 (CSM Jibou, CSM Şimleu Silvaniei şi CSM Zalău).

Stadiul implementării proiectului:
- lucrările de reabilitare desfăşurate în cadrul proiectului au fost finalizate, recepţia la terminarea lucrărilor având loc în 18.08.2011;
- au fost rambursate ultimele plăţi efectuate, prin Cererea de Rambursare finală depusă la ADR Nord-Vest în luna octombrie;
- perioada de implementare a proiectului s-a încheiat, conform Contractului de finanţare, în 14.10.2011;
- proiectul se află în etapa de monitorizare post-implementare

 

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Poze modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Şimleu Silvaniei şi Zalău

Joomla Templates by Joomla51.com