Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – Judeţul Sălaj

Cod proiect: NV/9/5.1/177/27.11.2008

Cod SMIS: – 2743

Finanţare: POR DMI 5.1

Beneficiar: PARTENERIATUL încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hida, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Românaşi, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fildu de Jos, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sânmihaiu Almaşului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Someş Odorhei, Parohia Ortodoxa Ciumărna, Parohia Ortodoxă Poarta Sălajului, Parohia Ortodoxă Sânmihaiu Almaşului, Parohia Ortodoxă Fildu de Sus, Parohia Ortodoxă Racâs, Parohia Ortodoxă Hida-filia Baica, Parohia Ortodoxa Domnin-filia Bârsa având ca lider Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj

Locul de implementare: Regiunea Nord – Vest, Judeţul Sălaj,localităţile – Baica, Racâş, Comuna Hida, Poarta Sălajului, Ciumărna, Comuna Românaşi, Fildu de Sus,Comuna Fildu de Jos, Sânmihaiu Almaşului, Comuna Sânmihaiu Almaşului, Bârsa,Comuna Someş Odorhei.

Perioada de implementare este de 19 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al proiectului:
Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiunea Nord-Vest, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.

Obiectivul specific al proiectului:
Crearea şi modernizarea infrastructurii conexe a şapte biserici de lemn din Transilvania de Nord, judeţul Sălaj.

Bugetul proiectului:
Valoarea totală – 6.014.967,56 lei din care :
- valoare eligibilă – 4.648.868,00 lei
- 4.555.890,64 lei finanţare nerambursabilă
- 92.977,36 lei contribuţia Beneficiarului la cheltuielile eligibile
- valoare neeligibilă inclusiv TVA aferent acestor cheltuieli– 250.371,24 lei
- valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile – 1.115.728,32 lei

Stadiu implementare proiect:
Până la această data s-au incheiat următoarele contracte:
- Contract de Finanţare nr 4099 semnat în data de 20.03.2014
- Contract pentru Servicii de consultanţă în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi aplicării procedurilor de achiziţie publică nr 5204 semnat în data de 08.05.2014
- Contract de Servicii de Publicitate şi Informare pe durata implementării proiectului nr 5648 semnat în data de 19.05.2014
- Contract de Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului nr 8505 semnat în data de 23.07.2014
- Contract de Servicii de audit financiar nr 9014 semnat în data de 05.08.2014
- Contract de execuție lucrări nr 13653 semnat în data de 12.11.2014
În data de 25.11.2014 au fost demarate lucrările de execuție aferente proiectului prin predarea amplasamentului la cele 7 obiective.

Rezultate așteptate:
- lungimea căilor de acces modernizate :
- 939,00 ml drumuri de acces
- 591,10 ml alei
- 7 parcări special amenajate
- 5 lifturi exterioare pentru persoane cu dizabilități
- 7 grupuri sanitare cu câte 3 compartimentări fiecare (femei, bărbați, persoane cu dizabilități)
- 3 puncte de informare

Joomla Templates by Joomla51.com