Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj

Cod proiect: NV/8/5/5.1/167/31.10.2008;

Cod SMIS: 1931;

Sursa de finanţare: FEDR POR DMI 5.1;

Beneficiar: Parteneriatul încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buciumi și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mirșid;

Valoare totală: 35.859.112,37 lei (inclusiv TVA)
din care:
- valoarea totală eligibilă 28.069.962.37 lei

  • 24.922.557,16 lei finanțare nerambursabilă
  • 508.623,62 lei contubiția Beneficiarului
  • 2.638.781,59 lei autofinanțarea proiectului


- valoarea neeligibilă 1.116.148,41 lei

- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 6.673.001,34 lei

Durata de implementare a proiectului: 38 luni;

Stadiul actual:

- Până la aceasta dată s-au încheiat toate achizițiile prevăzute în proiect prin semnarea următoarelor contracte:

  • Contract de Servicii de Publicitatea și Informare
  • Contract de Servicii de Audit
  • Contract de Supraveghere Lucrări
  • Contract de Execuție de Lucrări
  • Contract de Servicii de Asistența Tehnică din partea Proiectantului


- Au fost finalizate lucrările executate prin proiect la cele două castre (Castrul Roman Porolissum şi Castrul Roman de la Buciumi).

Rezultate aşteptate:

- Castrul roman Porolissum (Moigrad):

• Lucrări de conservare primară, consolidare şi reabilitare funcţională şi volumetrică pentru principalele obiective ale castrului: 2.887 mp;
• Alei pietonale: 9.000 mp;
• Iluminat ambiental: 2.570 ml;
• Reabilitare drum de acces DC21 + banda de urcare: 3,835 km;
• Număr poduri reabilitate: 1 (~110 mp);
• Număr parcări: 2 (4 locuri de parcare pentru autobuze, 6 locuri de parcare pentru autovehicule);
• Număr grupuri sanitare: 1 (aria construită 47 mp).

- Castrul roman Buciumi:

• Lucrări de conservare primară, consolidare şi reabilitare funcţională şi volumetrică pentru principalele obiective ale castrului: 2.050 mp;
• Alei pietonale: 900 mp;
• Iluminat ambiental: 1.000 ml;
• Reabilitare drum de acces DC 70A şi reabilitare strada Mihăiasa: 0,778 km;
• Număr poduri noi: 1 (~100 mp);
• Lift vertical pentru acces la castru: 115 ml;
• Număr parcări: 2 (3 locuri de parcare pentru autobuze, 14 locuri de parcare pentru autovehicule);
• Număr grupuri sanitare: 1 (aria construită 47 mp).

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com