Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord, etapa a -III-a


Titlu proiect: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord”  Etapa a -III-a
Cod SMIS 48851
Denumire Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”
Buget: - 11,600,000,00 lei din care:
- valoare eligibilă : 11.600.000,00 lei
- valoare neeligibilă : 0,00 lei
- TVA: 0,00 lei
- cofinanţare 232.000,00 lei din care
- Judetul Salaj : 38.666,67 lei
- asistenţă financiară solicitată: 11.368.000,00 lei
Obiectiv general : Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor, resurselor materiale şi proprietăţii.
- Obiectiv specific:
- Reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat de către unităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă în scopul ridicării capacităţii de acţiune şi reacţie adecvată a centrelor judeţene pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale evenimentelor de urgenţă;

- Îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de performanţă a serviciilor publice judeţene de urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin achiziţionarea de echipamente specifice moderne, eficiente şi performante;
- Consolidarea capacităţii de colaborare şi conlucrare operaţională între centrele judeţene de urgenţă din cadrul Regiunii Nord-Vest precum şi a centrului regional/centrelor judeţene cu cele din judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei, salvgardării vieţii, proprietăţii şi bunurilor.
Rezultate estimate la nivel de regiune:
- 6 autospeciale de intervenție șe salvare de la înălțime, câte 1 autospecial/județ
- Reducerea timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul accidentelor/ dezastrelor până la 12’ în zonele rurale şi 8’ în zonele urbane
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni de la data semnării Contractului de finanțare
Stadiu implementare proiect:
- Contractul de finanțare semnat în data de 27.03.2014

Poze îmbunătăţirea dotării cu echipamente

Joomla Templates by Joomla51.com