Reabilitare drum judeţean DJ 191C: Nuşfalău - Crasna - Zalău – Creaca

Finanțare:

Programul Operațional Regional
Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;
Prioritate de investiție: 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă:
Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) și contribuția Beneficiarului (2%)

Numãr proiect: NV/SJ/2016/6/6.1/1/344/16.11.2016

Contract de finanțare: 134/03.07.2017

Denumire beneficiar: Parteneriatul între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Zalău

Valoare totală proiect: 120.812.270,74 lei cu TVA, din care:

 • Valoare eligibilă: 120.411.460,41 lei cu TVA;
 • Contribuția UAT Județul Sălaj la cheltuieli eligibile: 2.408.229,21 lei cu TVA;
 • Cheltuieli neeligibile: 400.810,33 lei cu TVA

Durata de implementare a proiectului: 43 luni de la data semnării contractului de finanţare

Localizarea proiectului:DJ 191C, km 0+000 – 28+115,55 şi km 41+324,66 - 50+025 respectiv:

 • TRONSON 1: localitatea Nuşfalău (km 0 + 000) - intersecţia cu centura municipiului Zalău (km 28+115,55)
 • TRONSON 2: ieşirea din municipiul Zalău (km 41+324,66) - intersecţia cu drumul judeţean DJ 108A (km 50+025).

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general: Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 191C: Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca

Obiectivele specifice:

 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe cele două tronsoane ale DJ 191 C propuse pentru reabilitare prin creşterea capacităţii portante a drumului şi a vitezei de deplasare.
 2. Creşterea siguranţei rutiere pe cele două tronsoane ale DJ 191 C propuse pentru reabilitare prin reabilitarea podurilor şi a podeţelor, realizarea elementelor de stabilizare a terenului şi a celor de colectare/dirijare a apelor şi aplicarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.
 3. Dezvoltarea economică a zonei de nord-vest a judeţului Sălaj şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru cei 88.741 locuitori din comunele traversate de de DJ 191C pe cele două tronsoane de drum propuse spre reabilitare, prin accesibilizarea zonei pentru potenţialii investitori şi prestatori de servicii şi prin scăderea costurilor de deplasare şi transport.

Prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 191C se vor respecta condițiile tehnice pentru un drum de clasă tehnică IV cu două benzi de circulație. Vor fi îndeplinite, în principal, următoarele cerințe:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limitele amprizei actuale;
 • modernizarea structurii rutiere;
 • creşterea capacităţii portante a drumului;
 • asigurarea stabilității corpului drumului;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor și asigurarea continuității scurgerii apelor;
 • realizarea de lucrări de consolidări în zonele afectate de alunecări;
 • amenajarea podețelor;
 • amenajarea podurilor;
 • amenajare stații de autobuz;
 • realizarea racordurilor cu drumurile și străzile laterale;
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră;
 • executarea lucrărilor pentru amenajarea şi protecţia mediului, etc.

Echipa de proiect:
Ghilea Ioana-Lavinia – Manager de proiect;
Călinici Emanuela Ioana – Asistent manager;
Bordaş Lidia – Asistent manager;
Cuzdriorean Adrian-Cosmin – Responsabil juridic;
Tulai Sofia-Rodica – Responsabil financiar;
Opriş-Crişan Cătălina-Maria – Responsabil comunicare;
Ghiurco Alina-Ioana – Responsabil comunicare;
Vultur Maria – Responsabil achiziții publice;
Chiorean Lavinia-Ghilea – Responsabil achiziții publice;
Alexa Călin-Nicu - Expert tehnic;
Iuga Ioana-Marinela - Expert tehnic;
Cacuci Dumitru – Expert tehnic;
Joldeş Nicolae – Expert tehnic;
Gîrda Elena – Expert tehnic;
Mureșan Mircea-Ioan – Responsabil IT/My SMIS;
Ardelean Sebastian - Responsabil IT/My SMIS.

Stadiu actual:

 • au fost transmise spre verificare la Organismul Intermediar ADR Nord – Vest dosarele achizițiilor publice derulate anterior semnării contractului de finanțare;
 • sunt în pregătire caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor de supraveghere/dirigentare de șantier, audit financiar, asistenţă tehnică din partea proiectantului și publicitate.
Joomla Templates by Joomla51.com