Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000

Finanțare: Programul Operațional Regional Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;   Prioritate de investiție: 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) și contribuția Beneficiarului (2%)

Cod SMIS: NV/SJ/2016/6/6.1./1/294/04.11.2016

Contracte finanțare: 55/03.07.201

Valoare totală proiect: 52.999.840,15 leidin care:

 • Valoare eligibilă: 52.687.077,92 lei;
 • Contribuția UAT Județul Sălaj la cheltuieli eligibile: 1.053.741,56 lei;
 • Cheltuieli neeligibile: 312.762,23 lei

Durata de implementare a proiectului: 36 luni

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buciumi

Localizarea proiectului: de la limita cu județul Cluj până la intrarea în localitatea Bogdana: km 7+400–19+000

Localitate: comuna Buciumi, comuna Cizer, comuna Horoatu Crasnei.

La momentul actual starea tehnică a drumului propus spre reabilitare prin proiect se prezintă astfel:

 • drum judeţean cu 2 benzi de circulaţie;
 • lăţimea părţii carosabile: 5,00-6,00 m;
 • suprafaţa de rulare: reabilitată parţial, pietruită parţial, denivelată, cu gropi, burduşiri, pelade, cedări locale şi tendinţe de alunecări de teren pe zone izolate;
 • şanţurile: parțial colmatate şi nu asigură evacuarea apelor;
 • podețele şi podurile: degradate şi subdimensionate;
 • acostamentele: denivelate și degradate structural.

Prin proiect se propune reabilitarea și modernizarea a 11,6 km din drumul judeţean DJ108A, lungime cuprinsă între km 7+400 - 19+000, îmbunătăţirea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în apropierea rețelei TEN-T, la nivelul județului Sălaj.

Obiective urmărite:

 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe tronsonul propus pentru modernizare prin creşterea capacităţii portante a drumului şi a vitezei de deplasare.
 2. Creşterea siguranţei rutiere prin reabilitarea podului şi a podeţelor de pe traseu, realizarea elementelor de stabilizare a terenului şi a celor de colectare/dirijare a apelor şi aplicarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.
 3. Dezvoltarea economică a zonei de sud-vest a judeţului Sălaj şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru cei 7436 locuitori din comunele traversate de sectorul de drum propus spre reabilitare, prin accesibilizarea zonei pentru potenţialii investitori şi prestatori de servicii şi prin scăderea costurilor de deplasare şi transport.

Prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ108A se vor respecta condițiile tehnice pentru un drum de clasă tehnică IV cu două benzi de circulație. Vor fi îndeplinite, în principal, următoarele cerințe:

 • structura rutieră mixtă, cu mbrăcăminte asfaltică în două straturi;
 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limitele amprizei actuale;
 • asigurarea stabilității drumului;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor și asigurarea continuității scurgerii apelor;
 • amenajarea podului de la km 18+103 și a podețelor;
 • amenajarea cursurilor torențiale de apă;
 • realizarea trotuarelor, parcărilor și stațiilor de autobuz unde sunt necesare;
 • realizarea racordurilor cu drumurile și străzile laterale etc.

Echipa de proiect:

 • Ghilea Ioana-Lavinia – Manager de proiect;
 • Lemeni Laura-Cornelia – Asistent manager;
 • Opriș Laura-Claudia – Asistent manager;
 • Șimișnean Adriana-Cristina – Responsabil juridic;
 • Marușca Leontina-Lucica – Responsabil financiar;
 • Bălăjel Alina-Adela – Responsabil comunicare;
 • Ghiurco Alina-Ioana – Responsabil comunicare;
 • Vultur Maria – Responsabil achiziții publice;
 • Prian Claudia-Daniela – Responsabil achiziții publice;
 • Cacuci Dumitru – Expert tehnic;
 • Papai Ioan-Mirko – Expert tehnic;
 • Gîrda Elena – Expert tehnic;
 • Mureșan Mircea-Ioan – Responsabil IT/My SMIS;
 • Bordaș Lidia-Elena - Responsabil IT/My SMIS.

Stadiu actual:

  • au fost transmise spre verificare la Organismul Intermediar ADR Nord – Vest dosarele achizițiilor publice derulate anterior semnării contractului de finanțare;
  • sunt în pregătire caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor de supraveghere/dirigentare de șantier, audit financiar și publicitate.
  • a fost transmisă la OI ADR NV Cererea de rambursare nr. 1;
  • s-au transmis la ADR NV Rapoartele de progres nr. 1 și nr. 2;
  • procedura de achiziție aferentă contractului de proiectare + execuție lucrări se află în etapa de evaluare, fiind depuse contestații ca urmare a comunicării rezultatului procedurii;

- au fost semnate:

 • Contractul nr. 15160/20.11.2017, având ca obiect prestarea serviciilor de audit financiar;
 • Contractul nr. 15240/21.11.2017, având ca obiect servicii de informare și publicitate.
 • În 19.03.2018 a fost semnat Contractul nr. 3790 având ca obiect servicii de proiectare și execuția lucrărilor, iar începând cu data de 26.03.2018 au demarat serviciile de proiectare din cadrul contractului;
 • Este în pregătire și va fi transmis la OI ADR NORD VEST dosarul achiziției pentru serviciile de proiectare și execuția lucrărilor;
 • S-a transmis la ADR NV Raportul de progres nr.3;
 • S-a transmis la ADR NV Raportul de progres nr.4;
 • S-a transmis la ADR NV Raportul de progres nr.5;
 • S-a transmis la ADR NV Raportul de progres nr.6;
 • A fost semnat contarctul de servicii nr.13091 din 12.09.2018, având ca obiect Servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier în cadrul proiectului și a fost emis Ordinul de începere a serviciilor.
 • a fost recepționată documentația tehnică aferentă investiției;
 • sumele solicitate prin Cererea de rambursare nr.1 au fost restituite integral
 • a fost efectuată cea de-a treia vizită în teren de către reprezentanții OI ADR NV

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionați: http://www.fonduri-ue.ro

Joomla Templates by Joomla51.com