“INNOVCare” Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe

Cerere de propunere de proiecte “Inovații ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor în domeniul social”; Programul „Ocupare și inovare socială „EASI” – 2014 – 2020, componenta PROGRESS”.

Contract de finanțare: VS / 2015/0249

Perioada de implementare: 36 luni

Data începerii proiectului: 01.10.2015

Data de finalizare estimată: 01.09.2018

Partenerii proiectului:
Ministerul Sanatatii, Serviciilor Sociale si Egalitatii, Institutul pentru Servicii Sociale -Spania (liderul proiectului); Institutul Economic de Cercetare - Slovenia; Organizatia Europeană pentru Boll Rare - EURORDIS - Franta; Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj; Asociatia Prader With din Romania prin Centrul NoRo; Centrul Social de Inovare -Austria; Institutul Karolinska - Suedia; Finovatis - Franta.

Valoarea totală a proiectului: 1.994.414,72 Euro din care:
- asistență financiară nerambursabilă: 1.595.531,72 Euro

Contribuția CJSj:
- Județul Sălaj prin Consiliul Județean Sălaj: 6.280,00 Euro

Scopul proiectului:
INNOVCare (Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe), abordează provocările sociale cu care se confruntă pacienții cu boli rare și lacunele constatate în coordonarea dintre serviciile medicale, sociale și de sprijin în statele membre ale Uniunii Europene.
Acest proiect finanțat de Uniunea Europeană va da glas nevoilor sociale ale persoanelor care trăiesc cu o boală rară. Acesta va sprijini statele membre ale UE și în punerea în aplicare a reformelor structurale necesare în sistemele de asistență socială prin dezvoltarea și testarea unui, model de îngrijire holistică (căi de îngrijire personalizate holistică).

De ce este acest proiect important pentru comunitatea de boli rare?
Bolile rare de multe ori nu au un tratament satisfăcător sau orice alt tratament. Ca urmare, nevoia de a furniza îngrijire integrată este esențială pentru a atenua impactul pe care o boală rară o are asupra vieții de zi cu zi a pacientului și a familiei lor. Calea de îngrijire inovativă dezvoltată în cadrul INNOVCare (modelul) presupune legătura între serviciile de sănătate, serviciile sociale și de sprijin pe care un pacient cu boală rară le utilizează zi de zi (servicii de școală, de transport, de agrement etc.), precum și asigurarea transferului de informații și expertiză între furnizorii de servicii. Calea de îngrijire inovativă (modelul) centralizează, de asemenea, coordonarea asistenței medicale printr-un Centru de Resurse pentru bolile rare și managerii de caz regionali, într-un efort de a scuti de povara de management de îngrijire persoanele care trăiesc cu o boală rară și familiile lor.

Obiectiv general:
Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii sociale a pacienților cu boli rare, a rentabilității și eficienței din punct de vedere al costurilor, pentru a evita împovărarea bugetelor și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a acestora, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Europa 2020.

Proiectul „INNOV-CARE” este inovator prin:

 • Dezvoltarea și testarea unui nou model holistic de îngrijire centrat pe pacienţii cu boli rare;
 • Evaluarea politicii-pilot menită să confirme sau să infirme o relație de cauzalitate între intervenție și rezultatul măsurat;
 • Evaluarea impactului economic al modelului, oferind mai multe informații cu privire la analiza cost-beneficiu a modelului propus;
 • Investiţii în analiza opțiunilor de extindere în alte state membre și în alte domenii de îngrijire (de exemplu: handicap, boli cronice);
 • Stabilirea unor parteneriate solide şi sustenabile între instituţiile publice, entităţile private și orgnizaţiile societăţii civile.

Principalele activităţi derulate de Județul Sălaj prin Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Asociația Prader Willi din România prin Centrul NoRo, prevăzute în Pachetul de Lucru 6, din cadrul proiectului:

 1. Stabilirea unui parteneriat inovator pentru a asigura integrarea pe verticală a acțiunilor pilot
 2. Evaluarea calității serviciilor curente furnizate și organizarea pe  orizontală  a serviciilor de referință
 3. Implementarea de bune practici recomandate la nivel European identificate de Pachetul de Lucru 5
 4. Formarea de manageri de caz pe baza bunelor practici identificate în cadrul proiectului în Pachetul de Lucru 5
 5. Implementarea rețelei de integrare pe orizontală: experiență pilot de implementare  a bunelor practici la Centrul NoRo și angajarea a doi manageri de caz la nivel local
 6. Evaluarea impactului schimbărilor efectuate în comparație cu valoarea inițială

Stadiul proiectului:

 • în data de 17 decembrie 2015 a avut loc la sediul CJSJ Conferința de lansare a proiectului „INNOV-CARE” și a fost organizat workshop-ul cu titlul „Traseul pacientuilui cu boli rare și cancere rare” cu lansarea dezbaterii - managementul de caz în bolile rare și cancere rare;
 • a fost finalizată Strategia de comunicare aferentă proiectului;
 • a fost stabilit logo-ul folosit în comunicarea din cadrul proiectului;
 • în data de 04 mai 2016 a fost semnat Contractul de Consorțiu din cadrul proiectului;
 • în perioada 19 - 21 iulie 2016 a avut loc la Madrid, la sediul liderului de proiect, o întâlnire cu toţi factorii implicaţi pentru stabilirea unui calendar de evenimente care se vor desfăşura în cadrul proiectului;
 • a fost finalizat website-ul INNOVCare: www.innovcare.eu, fiecare partener având o secțiune dedicată pe proiect cu sarcinile ce îi revin, evenimentele organizate, activităţi cheie ale proiectului, etc;
 • a fost creată pagina de promovare a proiectului pe site-ul CJSJ -> Secțiunea Utile -> Proiecte în implementare;
 • în data de 19 august 2016 Liderul de proiect - Ministerul Sănătății, Serviciilor Sociale și Egalității, Institutul pentru Servicii Sociale - Spania a virat prima tranșă din pre-finanțare, reprezentând 30% din suma maximă prevăzută la articolul I.3 din Contratul de finanțare număr VS/2015/0249;
 • în perioada 8 - 9 septembrie 2016 a fost organizată la Gothenburg, prima întâlnire a Retelei Europene a Centrelor de Resursă pentru Boli Rare, găzduită de Centrul de Resurse pentru boli rare Ågrenska, întâlnire care a cuprins discuții despre crearea rețelei; administrare; membrii; studii de caz a centrelor de resurse; sesiuni pentru platforma pilot a INNOVCare-ului; workshop-ul "Îmbunătățirea căii de îngrijire pentru persoanele care trăiesc cu boli rare și condiții complexe", întâlnire la care au participat toți partenerii proiectului;
 • în data de 30 septembrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport tehnic privind Pachetul de lucru 6, parteneri CJSJ și Asociația Prader Willi din România;
 • în perioada 6 – 7 octombrie 2016 a fost organizat la Viena, work-shop-ul „Scalarea ofertei de îngrijire inovativă – direcii și posibilități”, scopul acestuia fiind explorarea posibilelor necesități, direcții și prefurnizări atât a scalării ofertei de îngrijire inovativă precum și adaptarea proiectului pilot la noile contexte specifice, întâlnire la care au participat toți partenerii proiectului;
 • în data de 30 octombrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport financiar privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului în perioada 01.10.2015 - 01.10.2016, M1 - M12;
 • în data de 20 decembrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport financiar privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectului în perioada 01.10.2015 - 31.10.2016, M1 - M13.

Echipa de proiect: (Conform Dispoziției CJSj nr. 295/10.11.2016)

 • Ghilea Ioana Lavinia – Manager Proiect
 • Avram Lucia Monica – Asistent manager I
 • Ardelean Sebastian - Asistent manager II
 • Lemeni Laura – Cornelia – Traducător
 • Marușca Leontina - Lucica – Responsabil financiar
 • Opriş Laura Claudia – Responsabil juridic
 • Călinici Emanuela Ioana – Responsabil comunicare
 • Alexa Călin Nicu - Responsabil implementare politici sociale I
 • Sălăjan Alina Maria - Responsabil implementare politici sociale II
 • Joldeș Nicolae Traian - Expert tehnic

Pentru informații detaliate vă invităm să vizitați:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

Comunicat de presă – Deschidere proiect

- Website: http://innovcare.eu/

- Logou-ul proiectului INNOVCare:

Intâlnirea inițială de la Madrid din cadrul proiectului (19 - 21 iulie 2016)

Joomla Templates by Joomla51.com