Reabilitare și modernizare DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150

Finanțare: Programul Operațional Regional Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională; Prioritate de investiție: 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) și contribuția Beneficiarului (2%)

Cod SMIS: 115268

Contract de finanțare:895/18.12.2017

Valoare totală proiect: 12.799.773,37 lei cu TVA din care:

 • Valoare eligibilă: 12.769.011,87 lei cu TVA;
 • Contribuția UAT Județul Sălaj la cheltuieli eligibile: 255.380,24 lei cu TVA;
 • Cheltuieli neeligibile: 30.761,50 lei cu TVA;

Durata de implementare a proiectului: 53 luni, respectiv între data 13.03.2015 şi data 31.12.2019, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate.

Localizarea proiectului: km 28+000-28+900 – 36+080-43+150 respectiv: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, judeţul Sălaj

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general: Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150

Obiectivele specifice:

 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150prin creşterea capacităţii portante a drumului şi a vitezei de deplasare.
 2. Creşterea siguranţei rutiere pe DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150prin reabilitarea podurilor si podeţelor, realizarea elementelor de stabilizare a terenului şi a celor de colectare/dirijare a apelor şi aplicarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.
 3. Dezvoltarea economică a zonei de nord a judeţului Sălaj şi îmbunătaţirea condiţiilor de trai pentru cei 9.167 locuitori din comunele traversate de cele doua sectoare de drum, prin accesibilizarea zonei pentru potenţialii investitori şi prestatori de servicii şi prin scăderea costurilor de deplasare şi transport.

Prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 191C se vor respecta condițiile tehnice pentru un drum de clasă tehnică IV cu două benzi de circulație. Vor fi îndeplinite, în principal, următoarele cerințe:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limita amprizei actuale;
 • creșterea capacității portante a drumului;
 • modernizarea structurii rutiere;
 • asigurarea stabilității corpului drumului în zonele afectate de alunecări de teren sau în zonele cu cedări locale ale acestuia;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor de pe partea carosabilă și din zona drumului prin realizarea de șanțuri pereate sau nepereate (după caz);
 • amenajarea podurilor și podețelor transversale existente sau realizarea de poduri și podețe transversale noi, dacă este cazul;
 • punerea în siguranță a podurilor existente pentru clasa de încarcare E;
 • amenajarea podețelor laterale existente sau realizarea de podețe laterale noi, dacă este cazul;
 • refacerea/realizarea podețelor de acces la gospodării/proprietăți, atât în intravilanul localităților, cât și în extravilanul acestora;
 • amenajări de cursuri torențiale de apă, dacă este cazul;
 • relocarea utilităților în corpul drumului și în zone incidente traseului drumului supus reabilitării;
 • realizarea trotuarelor în localități pe o parte sau pe ambele părți ale drumului acolo unde spațiul din zona de siguranța sau de protecție a drumului permite acest lucru;
 • executarea racordurilor drumului cu străzile și drumurile laterale;
 • amenajare stații de autobuz și refugii în zonele unde acestea sunt necesare;
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră: amenajarea curbelor, semnalizarea orizontală (marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) și verticală adecvată în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare, realizarea marcajelor transversale pentru trecerile de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasă / celule fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeți de protecție, trotuare cu facilități de deplasare pentru persoane cu dizabilități, reorganizare intersecții (giratorii) etc.;
 • executarea lucrărilor pentru amenajarea terenului și protecția mediului.

Echipa de proiect:

 • Ghilea Ioana-Lavinia – Manager de proiect;
 • Opriș Laura-Claudia – Asistent manager;
 • Papai Ioan-Mirko – Asistent manager;
 • Danciu Gabriela-Valeria – Responsabil juridic;
 • Murareanu Mioara-Aurica – Responsabil financiar;
 • Călinici Emanuela Ioana – Responsabil comunicare;
 • Stanciu Mariana-Crina – Responsabil achiziții publice;
 • Darjan Alina-Monica – Responsabil achiziții publice;
 • Cacuci Dumitru – Expert tehnic;
 • Iuga Ioana-Marinela – Expert tehnic;
 • Joldes Nicolae – Expert tehnic;
 • Lemeni Laura-Cornelia - Responsabil IT/My SMIS.

Stadiu actual:

  • anterior semnării Contractului de Finanţare a fost semnat Contractul de proiectare şi execuţie nr.11426 din 10.08.2016;
  • lucrările au început în baza Ordinulul de începere nr. 7851 din 03.07.2017 având ca dată menţionată pentru începerea lucrărilor 17.07.2017;
  • durata de execuţie a lucrărilor, conform contractului, este de 24 luni de la data menţionată în Ordinul de începere;
  • lucrările executate reprezintă un procent de 9 % din total contract de execuţie lucrări;
  • au fost semnate contractele pentru: servicii de informare și publicitate, servicii de audit financiar, servicii de supraveghere a lucrărilor;
  • au fost întocmite și transmise la ADR NV 4 rapoarte trimestriale de progres.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionați: http://www.fonduri-ue.ro

Joomla Templates by Joomla51.com