Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj

Cod apel: POCA/333/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP4/2017 regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Contract de finanțare: 83/29.03.2018

Cod SIPOCA99/Cod MySMIS 121622

 

Obiectivul general:îmbunătăţirea performanţei organizaţionale prin implementarea instrumentului de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice (CAF), pentru instituţia Consiliul Judeţean Sălaj;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creşterea eficienţei serviciilor oferite de către administraţia publică prin formarea / instruirea a 50 de angajaţi de la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj care vor urma programe de formare/instruire certificate în domeniul CAF;
  2. Creşterea capacităţii personalului de a contribui la evaluare prin implicarea acestuia în identificarea domeniilor deficitare unde trebuie să se intervină, precum şi în propunerea de soluţii concrete pentru îmbunătăţirea / eficientizarea activităţii în domeniile respective.
  3. Dezvoltarea instrumentelor de comunicare internă şi informare şi a instrumentelor şi procedurilor CAF în vederea îmbunătăţirii continue a modului de funcţionare a organizaţiei şi a serviciilor furnizate de aceasta şi realizarea planului de îmbunătăţiri a proceselor organizaţionale în urma aplicării instrumentelor de autoevaluare.

Rezultate finale:

   • o procedură CAF implementată instituţional cuprinzând planul de acţiuni elaborat în vederea îmbunatăţirii şi eficientizării modului de funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj;
   • 50 de angajați de la nivelul Consiliului Județean Sălaj instruiţi în domeniile: managementul şi implementarea CAF precum şi evaluarea şi monitorizarea implementării CAF, la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Sălaj.

Valoarea totala a proiectului: 522.988,78 lei cu TVA din care:

   • 444.540,46 lei cu TVA (85%) – finanţare din Fondul Social European
   • 67.988,54 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 10.459,78 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj

Durata proiectului 12 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data de începere a proiectului: 29.03.2018

Data finalizării: 28.03.2019

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Mureșan Mircea
Telefon: 0260 - 614120
Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"  

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Joomla Templates by Joomla51.com