Implementarea sistemului de Management al Calității și Performanței conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Sălaj

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj

Cod apel: POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP6/2017 regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Contract de finanțare: 196/23.07.2018

Cod SIPOCA 472/Cod MySMIS 119429

 

Obiectivul general:Dezvoltarea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală pentru optimizarea implementării unitare a managementului calității și performanței în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP 2014 - 2020)

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea capacității Consiliului Județean Sălaj pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței într-un mod durabil în concordanță cu măsurile stabilite în Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calitații în autorități si instituții publice 2016–2020 și a Programului de îmbunătățire a calității 2017–2018, aprobat în sedința de analiză din 06.10.2017 din cadrul Consiliului Județean Sălaj, prin utilizarea Sistemului de Management al Calității și Performanței conform SR EN ISO 9001:2015;
  2. Îmbunătățirea competențelor aleșilor locali, a factorilor de decizie: directori executivi și șefi serviciu/birou, personal contractual de conducere de la nivelul Consiliului Județean Sălaj privind implementarea Sistemului de Management al Calității și Performanței conform SR EN ISO 9001:2015;
  3. Organizarea, la sfârșitul proiectului, a unui workshop în vederea diseminării rezultatelor proiectului, a creșterii gradului de conștientizare și sensibilizare a personalului de conducere din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Sălaj în vederea luării unor decizii cu privire la extinderea utilizării Sistemului de Management al Calității și Performanței conform SR EN ISO 9001:2015 la nivelul instituțiilor pe care le conduc;
  4. Diseminarea rezultatelor proiectului în cele 57 de UAT-uri din mediul rural la nivelul județului Sălaj.

Rezultate finale:

   • certificarea Consiliului Județean Sălaj conform sistemului SR EN ISO 9001:2015;
   • 18 angajați de la nivelul Consiliului Județean Sălaj formați/instruiți în domeniul managementului calității și performanței SR EN ISO 9001:2015, cu certificarea competențelor.

Valoarea totala a proiectului: 253.395,09 lei cu TVA din care:

   • 215.385,83lei cu TVA (85%) – finanţare din Fondul Social European
   • 32.941,35 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 5.067,91 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj

Durata proiectului 12 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data de începere a proiectului: 23.07.2018

Data finalizării: 22.07.2019

Stadiul actual al proiectului:

  • în data de 09.11.2018 a fost semnat contractul de servicii de informare și publicitate cu nr. 16191;
  • procedura de achiziție pentru “Implementarea sistemului de management al calității și performanței conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Sălaj” este în curs de derulare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Mureșan Mircea
Telefon: 0260 - 614120
Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"  

 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Joomla Templates by Joomla51.com