Sălajul spune NU corupției

Beneficiar:Județul Sălaj

Cod apel: POCA/125/2/2/(CP1/2017) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Obiectivul specific 2.2: Creșterea transparenței, eticiiși integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

Contract de finanțare: 274/08.11.2018

Cod MySMIS 118062 / Cod SIPOCA 421

 

Obiectivul general/Scopul proiectului:Creșterea gradului de conștientizare a pericolului pe care-l reprezintă actul de corupție la nivelul administrației publice locale;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Sălaj și pentru aleși locali din județ.
  2. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul Consiliului Județean Sălaj prin constituirea și consolidarea cadrului procedural existent.
  3. Creșterea gradului de conștientizare publică prin organizarea de campanii de educație anticorupție la nivelul instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj și la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Județul Sălaj.

Rezultate preconizate:

   • 100 de persoane din administrația publică locală instruite în domeniul prevenirii si combaterii corupției;
   • Ghid de bune practici la nivelul administrației publice locale pentru prevenirea și combaterea corupției elaborat și distribuit;
   • Manual de proceduri operaționale pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice locale elaborat și distribuit;
   • Instituții și servicii publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj și 61 de unități administrativ-teritoriale din județ informate cu privire la măsurile de prevenire și combatere a corupției.

Valoarea totala a proiectului: 362.564,99 lei cu TVA din care:

   • 308.180,27 lei cu TVA (85%) – finanţare din Fondul Social European
   • 47.133,40 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 7.251,32 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj

Durata proiectului 13 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data de începere a proiectului: noiembrie 2018

Data finalizării: decembrie 2019

Echipa de proiect:

 • Iuga Ioana Marinela – Manager de proiect;
 • Lemeni Laura-Cornelia – Asistent manager;
 • Labo Simona Carmen – Responsabil financiar;
 • Opriș Laura Claudia – Responsabil comunicare;
 • Vultur Maria – Responsabil achiziții publice;

Stadiu:

 • a fost depusă Cererea de rambursare nr. 1/31.01.2019;
 • a fost derulată procedura de selecție a expertului cooptat pentru activitatea schimb de bune practici din cadrul proiectului, conform Procedurii SMQ cod: PO-8.2 Selectare experți cooptați în proiecte finanțate prin POCA 2014-2020;
 • este în derulare procedura de achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de informare și publicitate;
 • este în pregătire documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică avînd ca obiect prestarea serviciilor de formare în domeniul prevenirii și combaterii corupției;

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Ioana–Marinela IUGA
Telefon: 0260 - 614120
Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"  

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Joomla Templates by Joomla51.com