Reabilitare drum judeţean DJ 191C: Nuşfalău - Crasna - Zalău – Creaca

I - DATE GENERALE
Titlul proiectului:
"Reabilitare drum judeţean DJ 191C: Nuşfalău - Crasna - Zalău – Creaca"
Amplasamentul
Regiunea de dezvoltare: Nord-Vest
Judeţul: Sălaj
Lungime de sector de drum judeţean propus pentru reabilitare şi modernizare: 36,816 km
Localităţi riverane sectorului de drum propus pentru reabilitare şi modernizare: Huseni, Ratin, Crasna, Meseșenii de Jos, Aghireș, Zalău, Brebi, Creaca.
Solicitant:
UAT JUDEŢUL SĂLAJ
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău, jud. Sălaj
Tel. 0260 – 614120, fax 0260 – 661097

II - TIPUL DE INTERVENȚIE
Reabilitare și modernizare de drum județean DJ 191C: Nuşfalău - Crasna - Zalău – Creaca
Tipul lucrărilor ce se vor efectua:
Tronsonul propus spre reabilitare face parte din categoria de drum județean cu 2 benzi de circulație, clasa tehnică IV, conform prevederilor HG nr.782/2014 şi a Ordinului nr.46/1998.
Lucrările ce se vor efectua fac parte din următoarele categorii:

 • reabilitarea și modernizarea structurii rutiere;
 • asigurarea stabilității corpului drumului în zonele afectate de alunecări de teren sau în zonele cu cedări ale corpului drumului;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor de pe partea carosabilă și din zona drumului;
 • amenajarea podurilor şi podețelor transversale existente sau realizarea de poduri și podețe transversale noi, acolo unde este cazul;
 • punerea în siguranță a podurilor existente;
 • amenajarea podețelor laterale existente sau realizarea de podețe laterale noi, dacă este cazul;
 • refacerea/realizarea podețelor de acces la gospodării/proprietăţi;
 • amenajări de cursuri torenţiale de apă;
 • executarea racordurilor drumului cu străzile și drumurile laterale conform condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare;
 • amenajare de parcări şi staţii de autobuz;
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră (amenajarea curbelor, semnalizarea adecvată a drumului în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare, realizarea marcajelor longitudinale axiale și laterale, precum şi a marcajelor transversale pentru trecerile de pietoni, celule fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeți, etc.);
 • executarea lucrărilor pentru amenajarea şi protecţia mediului;
 • relocarea utilităţilor acolo unde lucrările de reabilitare/modernizare impun acest lucru.

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTUL ŞI CONSTRUCŢIILE

III.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Amplasamentul sectorului de drum studiat se desfășoară în partea de nord-vest a României, pe teritoriul județului Sălaj și realizează legătura între DJ 191 D în localitatea Nușfalău și DJ 108A limita din localitatea Creaca. Traseul traversează zona deluroasă a județului, având un traseu sinuos.
Sectorul de drum care face obiectul propunerii de finanţare este inclus în „Traseul Regional Transilvania Nord”, document aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest.
Încadrare în localitate şi zonă:
Localitățile străbătute de drumul propus spre reabilitare – în lungime de 36,816 km - sunt Huseni, Ratin, Crasna, Meseșenii de Jos, Aghireș, până la intersecția cu centura municipiului Zalău, apoi sectorul se continuă de la ieșirea din municipiul Zalău, străbate localitatea Brebi, până la intersecția cu drumul județean DJ 108A, în localitatea Creaca. Sectorul de drum ce face obiectul propunerii de finanțare reprezintă unica legătură a comunelor aflate pe traseul drumului cu municipiul Zalău - reşedinţă de judeţ, respectiv cu drumurile europene şi naţionale din regiune.
Descrierea stării actuale a sectorului de drum judeţean: Sectorul de drum studiat își are originea la km 0+000 în localitatea Nușfalău, la intersecția cu drumul județean DJ 191 D. Primul tronson străbate localitățile Huseni (km 3+600 – km 8+335), Ratin (km 8+670 – km 10+520), Crasna (km 11+742 – km 15+180), Meseșenii de Jos (19+865 – km 20+820), Aghireș (km 25+440 – km 28+100), până la intersecția cu centura municipiului Zalău (km 28+100). Cel de-al doilea tronson începe de la ieșirea din municipiul Zalău, la km 41+324.66, străbate localitățile Brebi (km 44+545 – km 48+805) și Creaca (km 48+855 – km 50+025) până la intersecția cu drumul județean DJ 108A (km 50+025).
Traseul de drum judeţean DJ 191C traversează zona deluroasă a județului, este un traseu sinuos cu multe curbe și cu o platforma cuprinsă între 7,00 și 10,00 m, partea carosabila existentă având lățimea medie de 6,0 m.
Datorită structurii slabe (IAU), traficului foarte greu și apelor de suprafaţa care au stagnat și s-au infiltrat în patul drumului, drumul prezintă pe toată suprafața atât degradări de structură cât și degradări de suprafață.
Sistemul rutier existent este împietruit (piatră spartă cu nisip) și nerigid (mixtura asfaltică) după cum urmează:

 • km 0+000 - km 6+200: drum împietruit;
 • km 6+200 - km 50+025: drum asfaltat.

Șanțurile sunt din pământ și pe cea mai mare porțiune a traseului sunt înierbate și colmatate.
Vecinătăți, căi de acces public:
Drumul județean DJ 191C se intersectează de 114 drumuri laterale, dintre care enumerăm:

 • DJ 191D în localitatea Nușfalău;
 • DC 106;
 • DJ 108G (km 13+000);
 • DJ 191E (Crasna);
 • DC 76 (legătura între localitățile Meseșenii de Jos și Meseșenii de Sus);
 • DC75 (legătura între localitățile Aghireș și Fetindia);
 • DN 1F (Zalău);
 • DC 21;
 • DJ 108A (Creaca).

Podurile și podețele identificate pe traseul drumului județean DJ 191C sunt în general degradate. Acestea sunt:

 • 4 poduri, din care la 2 se intervine (pod km 20+466 și pod km 26+779)
 • 105 podeţe.

În zonele adiacente podurilor sunt amplasați parapeți din beton sau metalici.

III.2 - CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI:

 • lungime drum reconstruit/modernizat conectat la TEN-T - 36.816 ml;
 • lungime parapeți - 3.834 ml;
 • lungime șanţuri de pământ - 12.983 ml;
 • lungime șanțuri betonate trapezoidale - 40.165 ml;
 • lungime drenuri de fund de şanţ - 23.353 ml;
 • ziduri de sprijin pe lungime de 3.950 ml;
 • podeţe noi - 98 buc;
 • drumuri laterale - 114 buc;
 • accese la proprietăţi - 1024 buc;
 • poduri reabilitate - 2 buc.
Joomla Templates by Joomla51.com