Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000

I - DATE GENERALE
Titlul proiectului:
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000"
Amplasamentul:
Regiunea de dezvoltare: Nord-Vest;
Judeţul: Sălaj;
Lungime de sector de drum judeţean propus pentru reabilitare şi modernizare: 11,6 km;
Localităţi riverane sectorului de drum propus pentru reabilitare şi modernizare: Bogdana, Huta şi cătunul Poic.
Solicitant:
UAT JUDEŢUL SĂLAJ
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.12, Zalău, jud. Sălaj
Tel. 0260 – 614120, fax 0260 – 661097

II - TIPUL DE INTERVENȚIE
Reabilitare și modernizare de drum județean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000.
Tipul lucrărilor ce se vor efectua:
Tronsonul propus spre reabilitare face parte din categoria de drum județean cu 2 benzi de circulație, clasa tehnică IV, conform prevederilor HG nr.782/2014 şi a Ordinului nr.46/1998.
Lucrările ce se vor efectua fac parte din următoarele categorii:

 • modernizarea structurii rutiere;
 • asigurarea stabilității corpului drumului în zonele afectate de alunecări de teren sau în zonele cu cedări locale ale corpului drumului;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor de pe partea carosabilă și din zona drumului prin realizarea de șanțuri pereate sau nepereate, după caz;
 • amenajarea podurilor şi podețelor transversale existente sau realizarea de poduri și podețe transversale noi, dacă este cazul;
 • punerea în siguranță a podurilor existente pentru clasa de încărcare E;
 • amenajarea podețelor laterale existente sau realizarea de podețe laterale noi, dacă este cazul;
 • refacerea/realizarea podețelor de acces la gospodării/proprietăţi, atât în intravilanul localităţilor, cât şi în extravilanul acestora;
 • amenajări de cursuri torenţiale de apă;
 • realizarea trotuarelor în localități pe o parte sau pe ambele părţi ale drumului acolo unde spaţiul din zona de siguranţă sau de protecţie a drumului permite acest lucru;
 • executarea racordurilor drumului cu străzile și drumurile laterale conform condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare;
 • amenajare de parcări şi staţii de autobuz în zonele unde acestea sunt necesare;
 • amenajarea unor trasee pentru pistele de biciclete acolo unde există accesibilitate;
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră (amenajarea curbelor, semnalizarea adecvată a drumului în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare, realizarea marcajelor longitudinale axiale și laterale, precum şi a marcajelor transversale pentru trecerile de pietoni, celule fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeți);
 • amenajarea unor sensuri giratorii în intersecţii pentru fluidizarea traficului rutier;
 • executarea lucrărilor pentru amenajarea şi protecţia mediului;
 • relocarea utilităţilor acolo unde lucrările de reabilitare/modernizare impun acest lucru.

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Tronsonul cuprins între km 7+400 – 19+000 se găseşte între limita cu Judeţul Cluj şi localitatea Bogdana. Topografia locală se caracterizează printr-o zonă deluroasă, cu altitudini de 540 - 650 m. Obiectivul de investiţie propus este amplasat în Judeţul Sălaj, pe drumul judeţean DJ108A. Amplasamentul se găseşte la limita dintre Depresiunea Panonică şi Depresiunea Transilvaniei.
Sectorul de drum care face obiectul propunerii de finanţare este inclus în "Traseul Regional Transilvania Nord", document aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest.
Încadrare în localitate şi zonă:
Sectorul de drumul propus spre reabilitare şi modernizare - în lungime de 11,6 km (km 7+400 – 19+000) – traversează cătunul Poic şi localităţile Huta, Bogdana din comuna Buciumi. DJ 108A face legătura între două drumuri naţionale / europene - DN 1F / E81, inclus în reţeaua TEN-T şi DN 1/E60 - reprezentând unica legătură a comunelor aflate pe traseul drumului (Buciumi, Agrij şi Românaşi), cu municipiul Zalău - reşedinţă de judeţ, respectiv cu drumurile europene şi naţionale din regiune.
Descrierea stării actuale a sectorului de drum judeţean: La momentul actual starea tehnică a drumului propus spre reabilitare prin proiect se prezintă astfel:

 • drum judeţean cu 2 benzi de circulaţie;
 • lăţimea părţii carosabile: 5,00 - 6,00 m;
 • suprafaţa de rulare: reabilitată parţial, pietruită parţial, denivelată, cu gropi, burduşiri, pelade, cedări locale şi tendinţe de alunecări de teren pe zone izolate;
 • şanţurile: parțial colmatate şi nu asigură evacuarea apelor;
 • podețele şi podurile: degradate şi subdimensionate;
 • acostamentele: denivelate și degradate structural.

Vecinătăți, căi de acces public:

Drumul judeţean DJ 108A intră pe teritoriul judeţului Sălaj la limita dintre judeţele Cluj şi Sălaj. Pe tronsonul propus pentru reabilitare/modernizare, drumul judeţean DJ 108A se intersectează cu DJ 108N, în extravilanul localităţii Huta (km 10+316).

III.2 - CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI:

 • lungime drumuri județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T - 11,6 km;
 • lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate - 2,620 km;
 • suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate – 3,140 km;
 • stații transport public și alveole construite/modernizate – 6 buc.;
 • perdele forestiere – 3,2 km;
 • şanţuri protejate cu beton – 5,382 km;
 • rigole – 6,288 km;
 • ziduri de sprijin nou construite – 3,475 km;
 • poduri reabilitate – 1 buc.;
 • podeţe (poziţii noi/înlocuite/reabilitate) – 41 buc.
Joomla Templates by Joomla51.com