Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000

Finanțare: Programul Operațional Regional Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;   Prioritate de investiție: 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) și contribuția Beneficiarului (2%)

Cod SMIS: NV/SJ/2016/6/6.1./1/294/04.11.2016

Contracte finanțare: 55/03.07.201

Valoare totală proiect: 52.999.840,15 leidin care:

 • Valoare eligibilă: 52.687.077,92 lei;
 • Contribuția UAT Județul Sălaj la cheltuieli eligibile: 1.053.741,56 lei;
 • Cheltuieli neeligibile: 312.762,23 lei

Durata de implementare a proiectului: 36 luni

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Buciumi

Localizarea proiectului: de la limita cu județul Cluj până la intrarea în localitatea Bogdana: km 7+400–19+000

Localitate: comuna Buciumi, comuna Cizer, comuna Horoatu Crasnei.

La momentul actual starea tehnică a drumului propus spre reabilitare prin proiect se prezintă astfel:

 • drum judeţean cu 2 benzi de circulaţie;
 • lăţimea părţii carosabile: 5,00-6,00 m;
 • suprafaţa de rulare: reabilitată parţial, pietruită parţial, denivelată, cu gropi, burduşiri, pelade, cedări locale şi tendinţe de alunecări de teren pe zone izolate;
 • şanţurile: parțial colmatate şi nu asigură evacuarea apelor;
 • podețele şi podurile: degradate şi subdimensionate;
 • acostamentele: denivelate și degradate structural.

Prin proiect se propune reabilitarea și modernizarea a 11,6 km din drumul judeţean DJ108A, lungime cuprinsă între km 7+400 - 19+000, îmbunătăţirea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în apropierea rețelei TEN-T, la nivelul județului Sălaj.

Obiective urmărite:

 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe tronsonul propus pentru modernizare prin creşterea capacităţii portante a drumului şi a vitezei de deplasare.
 2. Creşterea siguranţei rutiere prin reabilitarea podului şi a podeţelor de pe traseu, realizarea elementelor de stabilizare a terenului şi a celor de colectare/dirijare a apelor şi aplicarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.
 3. Dezvoltarea economică a zonei de sud-vest a judeţului Sălaj şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru cei 7436 locuitori din comunele traversate de sectorul de drum propus spre reabilitare, prin accesibilizarea zonei pentru potenţialii investitori şi prestatori de servicii şi prin scăderea costurilor de deplasare şi transport.

Prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ108A se vor respecta condițiile tehnice pentru un drum de clasă tehnică IV cu două benzi de circulație. Vor fi îndeplinite, în principal, următoarele cerințe:

 • structura rutieră mixtă, cu mbrăcăminte asfaltică în două straturi;
 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limitele amprizei actuale;
 • asigurarea stabilității drumului;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor și asigurarea continuității scurgerii apelor;
 • amenajarea podului de la km 18+103 și a podețelor;
 • amenajarea cursurilor torențiale de apă;
 • realizarea trotuarelor, parcărilor și stațiilor de autobuz unde sunt necesare;
 • realizarea racordurilor cu drumurile și străzile laterale etc.

Echipa de proiect:

 • Ghilea Ioana-Lavinia – Manager de proiect;
 • Lemeni Laura-Cornelia – Asistent manager;
 • Opriș Laura-Claudia – Asistent manager;
 • Șimișnean Adriana-Cristina – Responsabil juridic;
 • Marușca Leontina-Lucica – Responsabil financiar;
 • Bălăjel Alina-Adela – Responsabil comunicare;
 • Ghiurco Alina-Ioana – Responsabil comunicare;
 • Vultur Maria – Responsabil achiziții publice;
 • Prian Claudia-Daniela – Responsabil achiziții publice;
 • Cacuci Dumitru – Expert tehnic;
 • Papai Ioan-Mirko – Expert tehnic;
 • Gîrda Elena – Expert tehnic;
 • Mureșan Mircea-Ioan – Responsabil IT/My SMIS;
 • Bordaș Lidia-Elena - Responsabil IT/My SMIS.

Stadiu actual:

 • au fost transmise spre verificare la Organismul Intermediar ADR Nord – Vest dosarele achizițiilor publice derulate anterior semnării contractului de finanțare;
 • sunt în pregătire caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor de supraveghere/dirigentare de șantier, audit financiar și publicitate.
Joomla Templates by Joomla51.com