Reabilitare și modernizare drum județean DJ108D: Crișeni (DN1H) – Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 - 22+693 / Reabilitare şi modernizare drum județean DJ196: lim. jud. Satu–Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150

I - DATE GENERALE
Titlul proiectului:
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ108D: Crișeni (DN1H) – Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 - 22+693"
Amplasament: ROMÂNIA, JUDEȚUL SĂLAJ, LOCALITĂȚILE: CRISTUR-CRIȘENI, DOBRIN, BULGARI, SĂLĂȚIG, CEHU SILVANIEI;
Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL SĂLAJ.

II - TIPUL DE INTERVENȚIE:
"REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ108D: CRIȘENI (DN1H) – CEHU SILVANIEI (DJ196), km 0+000 - 22+693"
Lucrările care fac obiectul prezentei documentații cuprind operațiuni necesare în scopul asigurării calității lucrărilor, asigurării unor condiții normale de siguranța circulației, impuse de normele și normativele in vigoare. Prin proiect s-au prevăzut:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limita amprizei actuale;
 • creşterea capacităţii portante a drumurilor;
 • modernizarea structurii rutiere;
 • asigurarea stabilității corpului drumului în zonele afectate de alunecări de teren sau în zonele cu cedări locale ale corpului drumului;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor de pe partea carosabilă și din zona drumurilor prin realizarea de șanțuri pereate sau nepereate (după caz);
 • amenajarea podurilor şi podețelor transversale existente sau realizarea de poduri și podețe transversale noi, dacă este cazul;
 • punerea în siguranță a podurilor existente pentru clasa de încărcare E;
 • amenajarea podețelor laterale existente sau realizarea de podețe laterale noi, dacă este cazul;
 • refacerea/realizarea podețelor de acces la gospodării/proprietăţi, atât în intravilanul localităţilor, cât şi în extravilanul acestora;
 • amenajări de cursuri torenţiale de apă, dacă este cazul;
 • relocarea utilităţilor în corpul drumului şi în zone incidente traseului drumului supus reabilitării;
 • realizarea trotuarelor în localități pe o parte sau pe ambele părţi ale drumului acolo unde spaţiul din zona de siguranţă sau de protecţie a drumului permite acest lucru;
 • executarea racordurilor drumurilor cu străzile și drumurile laterale pe o lungime de 25 m;
 • amenajare parcări şi staţii de autobuz în zonele unde acestea sunt necesare;
 • alocarea unor trasee pentru pistele de biciclete acolo unde există accesibilitate;
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră: amenajarea curbelor, semnalizarea orizontală (marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) și verticală adecvată în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare, realizarea marcajelor transversale pentru trecerile de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasă/ celule fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeți de protecție, trotuare cu facilități de deplasare pentru persoane cu dizabilități, reorganizare intersecții (giratorii) etc.;
 • executarea lucrărilor pentru amenajarea şi protecţia mediului.

Suprafaţa parţii carosabile va fi cu panta unica de 2.5% şi acostamente cu pante de 4%. Infrastructura drumului va fi realizata prin lucrări de terasamente, săpături pentru corectarea profilului longitudinal si transversal.
- categoria "C" de importanță a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997);
- clasa tehnică "IV" de importanță a construcţiilor (conform Ordinului transporturilor nr.45/1998).

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Încadrare în localitate și zonă:
Obiectivul studiat, proiectat și propus pentru implementare este amplasat pe teritoriul administrativ al județului Sălaj și traversează localitățile: CRISTUR-CRIȘENI, DOBRIN, BULGARI, SĂLĂȚIG, CEHU SILVANIEI. Descrierea:
Drumul judeţean DJ 108D face legătura între drumul naţional DN1H – localitatea Crişeni (km 0+000) si traversează județul Sălaj până la limita cu județul Maramureș.
DJ 108D are următoarele caracteristici:

 • drum județean cu 2 benzi de circulaţie, clasa tehnică IV;
 • lungimea drumului: L = 22,550 km;
 • lățimea părții carosabile: l = 6,0 m;
 • șanțurile: parțial sau total colmatate şi nu asigură evacuarea apelor;
 • zone cu alunecări de teren şi cedări ale marginilor drumului;
 • poduri şi podețe: degradate, nu prezintă siguranță în exploatare, cu o vechime de peste 30 de ani pentru care Beneficiarul nu deține documentații tehnice.

Conform prevederilor HG nr.782/2014 şi a Ordinului nr.46/1998 drumul este drum judeţean, clasa tehnică IV.
Lucrările de reabilitare/modernizare a drumului nu necesită modificări de amplasament, acestea urmând a fi executate pe actualul traseu al acestuia, străbătând localităţile mai sus amintite.
Pe tronsonul propus pentru reabilitare şi modernizare, drumul judeţean DJ 108D se intersectează cu următoarele drumuri judeţene/naţionale:

 • cu DN 1H, în localitatea Crişeni (km 0+000);
 • cu DJ 196, în localitatea Cehu Silvaniei (km 23+100).

Drumul judeţean este:

 • cu îmbrăcăminte bituminoasă cu durata de exploatare expirată, uzată;
 • cu îmbrăcăminte asfaltică cu suprafața de rulare denivelată, cu gropi, burduşiri.

Există zone cu cedări de terasament, tendințe izolate de alunecări de teren în zona km 2+860 - 3+400.
Apele pluviale de pe platformă şi respectiv de pe zona drumului sunt colectate prin şanţurile laterale.
Podurile si podeţele au suferit diferite degradări datorită vechimii lor, a modificării secţiunii cursurilor de apă şi a efectelor produse de nivelul de trafic rutier. Administratorul drumului nu deţine documentaţia tehnică pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau executarea podurilor şi podeţelor.

III.2 – INDICATORI CE SE VOR REALIZA PRIN PROIECT:
Proiectul propus pentru implementare are în vedere reabilitare și modernizarea unui sector din drumul DJ 108D în lungime de 22,693 km, de la km 0+000 până la km 22+693 și traversează localitățile Cristur-Crișeni, Dobrin, Bulgari și Sălățig până la intrarea în localitatea Cehu Silvaniei.

 • Lungime drum reabilitat și modernizat: 22,693 km;
 • Lungime trotuare nou construite: 8,599 km;
 • Stații de transport public: 10 buc;
 • Perdele forestiere: 4,500 km;
 • Șanțuri protejate cu beton: 45,386 km;
 • Pod nou: 1 buc;
 • Podețe (poziții noi/înlocuite/reabilitate): 106 buc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - DATE GENERALE
Titlul proiectului:
"Reabilitare şi modernizare drum județean DJ196: lim. jud. Satu–Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150"
Amplasament:

ROMÂNIA
REGIUNEA DE DEZVOLTARE: Nord - Vest
JUDEŢUL: Sălaj
LOCALITĂŢI DE IMPLEMENTARE PROIECT: Cehu Silvaniei, Horoatu Cehului, Biuşa şi Benesat
Solicitant:
UAT JUDEŢUL SĂLAJ
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău, jud. Sălaj
Tel. 0260 – 614120, fax 0260 – 661097

II - TIPUL DE INTERVENȚIE: "Reabilitare şi modernizare drum județean DJ196: lim. jud. Satu–Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150"
Prin proiect se propune reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ196: lim. jud. Satu–Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150. Soluția aleasă este structura rutieră elastică (cu mixturi asfaltice), care este mai avantajoasă din punct de vedere economic, având costurile inițiale de execuție mai reduse. De asemenea, în cazul unor creșteri de trafic sau de modificare a tipului de trafic, structura elastică permite sporiri de capacitate portantă cu costuri relativ reduse în comparație cu îmbrăcămintea din beton de ciment. Un alt avantaj major care trebuie luat în considerare, dată fiind situarea străzii în zone rezidențiale, este silențiozitatea acestui tip de îmbrăcăminte la viteze moderate de circulație.
Proiectul propus pentru implementare are în vedere reabilitarea şi modernizarea a 7,970 km de drum aparţinând judeţului Sălaj, conform Studiului de Fezabilitate, fiind inclus în "Traseul Regional Transilvania Nord", document aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest şi este alcătuit din:

 • Tronsonul 1 de la km 28+000 până la km 28+900, cu o lungime de 0,900 km, poziţionat de la limita județelor Satu Mare şi Sălaj până la intrarea în localitatea Cehu Silvaniei;
 • Tronsonul 2 de la km 36+080 până la km 43+150, are lungimea 7,070 km poziţionat între localităţile Cehu Silvaniei – Horoatu Cehului - Benesat (intersecția cu drumul județean DJ 108A).

Prin soluțiile adoptate pentru modernizarea acestui sector de drum județean se dorește realizarea următoarelor categorii de lucrări:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limita amprizei actuale;
 • creşterea capacităţii portante a drumurilor;
 • modernizarea structurii rutiere;
 • asigurarea stabilității corpului drumului în zonele afectate de alunecări de teren sau în zonele cu cedări locale ale acestuia;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor de pe partea carosabilă și din zona drumurilor prin realizarea de șanțuri pereate sau nepereate (după caz);
 • amenajarea podurilor şi podețelor transversale existente sau realizarea de poduri și podețe transversale noi, dacă este cazul;
 • punerea în siguranță a podurilor existente pentru clasa de încărcare E;
 • amenajarea podețelor laterale existente sau realizarea de podețe laterale noi, dacă este cazul;
 • refacerea/realizarea podețelor de acces la gospodării/proprietăţi, atât în intravilanul localităţilor, cât şi în extravilanul acestora;
 • amenajări de cursuri torenţiale de apă, dacă este cazul;
 • relocarea utilităţilor în corpul drumului şi în zone incidente traseelor drumurilor supuse reabilitării;
 • realizarea trotuarelor în localități pe o parte sau pe ambele părţi ale drumului acolo unde spaţiul din zona de siguranţă sau de protecţie a drumului permite acest lucru;
 • executarea racordurilor drumurilor cu străzile și drumurile laterale pe o lungime de 25 m;
 • amenajare parcări şi staţii de autobuz în zonele unde acestea sunt necesare;
 • alocarea unor trasee pentru pistele de biciclete acolo unde există accesibilitate;
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră: amenajarea curbelor, semnalizarea orizontală (marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) și verticală adecvată în concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare, realizarea marcajelor transversale pentru trecerile de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasă/ celule fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeți de protecție, trotuare cu facilități de deplasare pentru persoane cu dizabilități, reorganizare intersecții (giratorii) etc.;
 • executarea lucrărilor pentru amenajarea şi protecţia mediului.

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE

III.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Încadrare în localitate şi zonă:
Proiectul propus pentru implementare are în vedere reabilitarea şi modernizarea a 7,970 km de drum aparţinând judeţului Sălaj şi este alcătuit din:

 • Tronsonul 1 de la km 28+000 până la km 28+900, cu o lungime de 0,900 km, poziţionat de la limita județelor Satu Mare şi Sălaj până la intrarea în localitatea Cehu Silvaniei;
 • Tronsonul 2 de la km 36+080 până la km 43+150, are lungimea 7,070 km poziţionat între localităţile Cehu Silvaniei – Horoatul Cehului - Benesat (intersecția cu drumul județean DJ 108A).


Tronsonul Km 28+000 - 28+900 este un drum de vale, traseul său fiind la limita între zona de luncă a Pârâului Săliște (afluent stânga al Pârâului Sălaj) și versantul Dealului Făgetului. Tronsonul Km 36+080 - 43+150 este drum de vale între ieșirea din orașul Cehu Silvaniei și intrarea în localitatea Benesat, fiind amplasat pe malul stâng al Pârâului Horoatu, pe care îl traversează la km 42+450.
Sectorul de drum propus spre reabilitare şi modernizare - în lungime de 7,970 (km 28+000-28+900 - 36+080-43+150) traversează localităţile Horoatu Cehului, Cehu Silvaniei, Biușa și Benesat. Obiectivul de investiții DJ 196 este situat în județul Sălaj și face legătura între drumul european E81/DN1F – localitatea Supuru de Jos din judetul Satu Mare (km 0+000) și drumul județean DJ 108A din estul județului Sălaj – localitatea Benesat (km 43+150).
Acest sector de drum reprezintă unica legătură a locuitorilor din localităţile Cehu Silvaniei, Horoatu Cehului si Benesat cu reţeaua TENT-T şi facilitează accesul acestora către municipiul Zalău, reşedinţa de judeţ, prin intermediul drumurilor județene DJ 108D și DJ 108A. Prin reabilitarea drumului județean DJ 196 se va face legătura și cu gara feroviară din Benesat, precum şi cu gara şi autogara din Jibou, asigurându-se totodată accesul către aeroporturile din Baia Mare și Satu Mare.
Descrierea stării actuale a drumului:
La momentul actual, starea tehnică a drumului propus spre reabilitare prin proiect se prezintă astfel:

 • profilul drumului este mixt în cea mai mare parte, având porțiuni scurte cu profil la nivel sau în rambleu;
 • tronsonul este asfaltat pe porțiunea situată între ieșirea din orașul Cehu Silvaniei și localitatea Benesat și este din plăci din beton în localitatea Benesat, până la intersecția cu drumul județean DJ 108A. Ultimul strat de asfalt datează din perioada 2004. Calitatea asfaltului este relativ bună, însă suprafața este discontinuă, cu gropi plombate;
 • nu există șanțuri laterale decât în zona localității Benesat, unde sunt porțiuni cu șanțuri betonate vechi;
 • în zona km 41+000 - 42+400 sunt gropi în asfalt pe banda dreaptă și denivelări, iar la km 42+800 și la km 43+000 se observă ridicarea capetelor plăcilor din beton aproximativ pe toată lățimea drumului;
 • sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale nu funcționează corespunzător, drumul s-a deteriorat continuu prin infiltrarea apelor pluviale sub acesta, degradarea continuând din cauza fenomenului de îngheț-dezgheț.
 • din punct de vedere geometric, sistematizarea plană și verticală nu se încadrează cerințelor de exploatare;
 • podețele de subtraversare nu sunt funcționale sau lipsesc în zonele necesare, cum ar fi zonele de racordare verticală în care profilul drumului atinge puncte de minim local și nu sunt amenajate camere de cădere;
 • nu are capacitate portantă corespunzătoare pentru preluarea unui trafic rutier care crește cu trecerea timpului;
 • covorul asfaltic este degradat pe tronsonul I și tronsonul II;
 • există numeroase denivelări și gropi;
 • șanțurile sunt parțial sau total colmatate și nu asigură evacuarea apelor;
 • podurile și podețele sunt degradate, colmatate și nu prezintă siguranță în exploatare;
 • semnalizare rutieră uzată, degradată, chiar inexistentă pe unele porțiuni ale sectorului de drum.


Vecinătăți, căi de acces public:
Sectorul de drum propus spre reabilitare şi modernizare - în lungime de 7,970 (km 28+000-28+900 - 36+080-43+150) traversează localităţile Horoatu Cehului, Cehu Silvaniei, Biușa și Benesat. Obiectivul de investiții DJ 196 este situat în județul Sălaj și face legătura între drumul european E81/DN1F – localitatea Supuru de Jos din judetul Satu Mare (km 0+000) și drumul județean DJ 108A din estul județului Sălaj – localitatea Benesat (km 43+150).

III.2 - CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI:

 • lungime drumuri județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T – 7,970 km;
 • lungime trotuare nou construite – 4,358 km;
 • stații transport public – 6 buc;
 • perdele forestiere – 2,5 km;
 • şanţuri protejate cu beton – 15,940 km;
 • pod nou – 1 buc.;
 • podeţe (poziţii noi/înlocuite/reabilitate) – 44 buc.
Joomla Templates by Joomla51.com