Restaurare ansamblu castel Beldy

I - DATE GENERALE
Titlul proiectului: „Restaurare ansamblu castel Beldy”;
Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): jud. Sălaj, loc. Jibou, str. Stejarilor, nr. 199;
Solicitant: CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ.

II - TIPUL DE INTERVENȚIE
- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice:

 • Consolidarea castelului Beldy (A, A’, B):
  • Lucrări de consolidare ale fundației;
  • Lucrări de asigurare a hidroizolației;
  • Injectări ale fisurilor și asigurarea cămășuielilor armate;
  • Suprabetonarea planșeelor;
  • Refacere șarpantelor și asterealei;
  • Restaurarea arhitecturală, refacerea funcționalului originar;
  • Restaurarea planeității zidurilor;
  • Restaurarea tâmplăriei existente și refacerea tâmplăriei distruse prin realizarea de replici;
  • Refacerea vechilor obloane ce ornamentau vechiul castel și asigurau și protecția acestuia;
  • Refacerea pardoselilor oarbe și refacerea pardoselilor din parchet, piatră, mozaic, astfel cum acestea au fost realizate originar;
  • Refacerea vechiului funcțional;
  • Refacerea învelitorii din țiglă solzi și completarea zonelor distruse sau lipsă;
  • Montarea elementelor și echipamentelor ce asigură un acces facil pentru persoane cu disabilități motorii și pentru persoane cu disabilități de vedere;
  • Reabilitarea grupurilor sanitare;
 • Amenajarea spațiilor rezultate:
  • amenajarea în vederea funcționării ca spații muzeale – apartamentele grofilor, apartamentele oaspeților, biroul grofului, vechea sufragerie, vechiul salon, vechea bucătărie, vechea cramă etc.;
  • amenajarea unor spații expoziționale - istoria zone, artă populară și expoziții tematice temporare;
  • amenajarea unei săli multifuncționale de organizare conferințe, comunicări literare, etc.;
  • amenajarea unei săli de muzică - sală care va reedita vechiul castel, dar care va permite organizarea de manifestări muzicale.
 • Amenajarea vechiului parc al castelului asigurând toaletarea arborilor existenţi din parcul dendrologic pentru a le reda frumusețea și plantarea de plante noi pentru asigurarea esteticii zonei;
 • Asigurarea aleilor pietonale și a mobilierului urban necesar;
 • Asigurarea aleii carosate pentru accesul mașinilor și amenajarea parcării;


Restaurarea corpului C3 - vechiul grajd care se va amenaja ca spațiu muzeal.
- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: x da . nu;
- intervenții asupra componentelor artistice interioare: x da . nu;
- categoria de importanță a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997):

 • categoria de importanță „B” a construcţiilor pentru Castelul Beldy - corp A, A’, B;
 • categoria de importanță „C” a construcţiilor pentru corp C3 (grajd);
 • categoria de importanță „D” a construcţiilor pentru foișor și pentru punctul de informare.

- clasa de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006):

 • clasa de importanță „II” a construcţiilor pentru Castelul Beldy – corp A, A’, B;
 • categoria de importanță „III” a construcţiilor pentru corp C3 (grajd), foişor, punct de informare.

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
- încadrare în localitate și zonă: Castelul este situat la ieșirea din orașul Jibou - la 3,5 km. Conform Legii nr.351/2001, oraşul Jibou este încadrat ca localitate de rangul III, zona B;
- descrierea terenului (parcelei):
suprafață (mp), formă, dimensiuni:
- suprafaţa totală 51.378 mp conform planului de situației și studiului topografic, suprafața de intervenție pentru proiect 7000 mp;
- forma patrulater concav;
- vecinătăți, căi de acces public: castelul este înconjurat de pădure (N, E, S, V), există acces din drumul judeţean la Sud – drum în curs de reabilitare;
- particularități topografice: terenul are o dispunere uşor înclinată cu stabilitate generală şi locală şi foarte bună;
- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

 • Certificatul de Urbanism nr.28/31.03.2016, emis de Primăria Oraşului Jibou;
 • Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr 09/MI din data 07.04.2016 faza DALI;


- restricții de amplasare: nu este cazul
- spaţii verzi: arbori tăiaţi 6 (buc), arbori menținuți: pădurea în totalitate, arbori plantaţi: 15 buc, spații verzi: parcul 3200 mp + 1800 mp, amenajare simplă cu gazon și alei de circulație pietonală
- alte caracteristici specifice: se amenajează un foișor pentru 50 de persoane pentru organizarea unor acțiuni în aer liber, se va realiza punctul de informare, se va monta un ecran pe care se vor putea derula imagini din istoria castelului, din istoria zonei și din acţiunile ce se organizează sau au fost organizate.

III.2 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:
- funcțiunea: spații expoziționale, spații de conferințe, acţiuni culturale, educative, literare, muzicale;
- dimensiuni:

 • regim de înălțime: HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 8,55 m; HMAX. COAMA = 14,32 m;
 • suprafața construită propusă - Sc = 1157,31 mp;
 • suprafața desfășurată propusă - Sd = 1971,90 mp; parcul 3200 mp+1800 mp amenajare simplă cu gazon şi alei de circulaţie pietonală;
 • suprafața utilă totală propusă - Su = 1473,67 mp;


- sistem constructiv: structură portantă din cărămidă;
- fundaţii: continue din beton armat;
- acoperiş (şarpantă/terasă): acoperiș cu șarpantă din ferme transversale din lemn de brad/molid;
- învelitoare (material/culoare): învelitoare din țiglă proțelanată de culoare maro;
- finisaj exterior (material/culoare): finisaj exterior din similipiatră culoare crem cu componente divers colorate în nuanța fațadei;
- tâmplărie exterior (material/culoare): tâmplărie exterioară din lemn de stejar cu geam termoizolant astfel cum este aprobat de normele Ministerului Culturii (culoare maro);
- intervenții asupra componentelor artistice: restaurare elemente litice (piatră), restaurare bosaje, restaurare stucaturi, muluri, etc., toate ornamentele care au fost relevate și propuse prin proiect pentru exterior, pentru interior se restaurează și/sau se realizează replici privind cornișele ornamentale la tavane, rozetele centrale ce se montează pe tavane, lambriurile ornamentale, mobilierul vechi și pictura realizată în dormitoarele grofilor;
- sistem de încălzire: sistem de climatizare încălzire pe perioada rece și răcire pe perioada caldă cu ventiloconvectoare, cu agent gaz metan existent de la un grup de centrale termice în condensație, de tehnologie modernă și consum mic energetic, cu chiller exterior și rețea din cupru, cu garanție de minim 50 de ani;
- alte caracteristici specifice: se propune montarea drenurilor perimetrale pentru asigurarea terenului și oprirea umezelii, se propune montarea unui grup electrogen pentru asigurarea sursei tampon energetice, sisteme specifice incendiu, efracție, voce date, sonorizare. Pentru asigurarea securității la incendiu s-a propus montarea sistemelor de hidranți interiori și exteriori și rezerva intangibilă de apă.

Joomla Templates by Joomla51.com