Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj

Beneficiar:Județul Sălaj

Cod apel: POCA/350/2/1/Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP10/2018 regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Contract de finanțare: nu este cazul

Cod MySMIS 126243 / Cod SIPOCA 549

 

Obiectivul general:Consolidarea capacității Consiliul Judeţean Sălaj de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățenii județului;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reducerea cu minim 30% a timpului aferent livrării serviciilor către cetățeni, primării locale și mediul de afaceri
  2. Reducerea la maxim a fluxului clasic pe hârtie pentru următoarele servicii oferite exclusiv de Consiliul Județean Sălaj pentru 10 servicii
  3. Furnizarea unui canal îmbunătățit de comunicație informațională pentru cetățeni
  4. Simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea unor acte doveditoare eliberate deja de către instituție
  5. Elaborarea unui instrument intern de management și evaluare a performanței privind serviciile livrate
  6. Îmbunătățirea accesului la informații prin up-gradarea site-ului web al instituției pentru a fi receptiv, intuitiv și accesibil persoanelor cu dizabilitați
  7. Elaborarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității actelor emise de instituție

Rezultate preconizate:

   • Minim 5 servicii gestionate exclusiv de Consiliul Județean Sălaj digitalizat si cu acces online și livrare completă
   • Procese digitale de administrare a documentelor actualizate cu cel puțin 5 noi fluxuri cu livrare electronică
   • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă care sunt accesate și livrate online prin serviciile gestionate de către Consiliul Județean Sălaj
   • Canal de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice
   • Se elimină solicitarea documentelor justificative emise anterior de către instituție la momentul livrării unor servicii ulterioare
   • Instrument extranet pentru confirmarea veridicității documentelor emise de instituție
   • Minim 70 de funcționari publici din cadrul aparatului propriu al instituției instruiți în utilizarea sistemelor implementate
   • Minim 1 funcționar(i) din personalul de execuție a aparatului propriu instruit(ți) în administrarea sistemelor implementate
   • Site-ul instituției modernizat prin preluarea infromațiilor existente și receptiv pentru orice dispozitive și elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Valoarea totala a proiectului: 2.931.633,12 lei cu TVA din care:

   • 2.491.888,15 lei cu TVA (85%) – finanţare din Fondul Social European
   • 381.112,31 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 58.632,66 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj

Durata proiectului 24 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data de începere a proiectului: ------

Data finalizării: ------

Echipa de proiect:

 • Manager de proiect
 • Asistent manager
 • Expert IT&C
 • Responsabil comunicare
 • Responsabil achiziții
 • Responsabil financiar
 • Responsabil juridic
 • Responsabil MySmis

Stadiu actual:

  • Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Ardelean Sebastian
Telefon: 0260 - 614120
Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"  

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Joomla Templates by Joomla51.com