Vlaicu Cosmin-Radu

Nume

VLAICU COSMIN-RADU

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon / Fax

0040260-662064, 0040260-614120, fax. 0040260-661097

Naționalitate

Română

Data nașterii

16 Aprilie 1973

Experiența de muncă

26.05.2008 - prezent
Secretarul General al Județului Sălaj
Consiliul Județean Sălaj
Str. Piața 1 Dec. 1918, nr. 12, Zalău, Județul Sălaj

2011-prezent
Lector universitar (asociat)
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii / extensia Satu-Mare

25.08.2005 – 25.05.2008
Director executiv
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor Sălaj
Str. Piața 1 Dec. 1918, nr. 12, Zalău, Județul Sălaj

2007 – 2008; 2011-2018
Asistent și Lector universitar (asociat)
Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad – Filiala Zalău
Piața Unirii, nr. 1, jud. Sălaj

01.07.2005 - 24.08.2005
Director executiv interimar
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor Sălaj

01.01.2005 – 30.06.2005
Șef serviciu
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor Sălaj

2004-prezent
Lector (colaborator)
Centrul Regional de Formare Continuă Pentru Administrația Publică Locală Cluj
str. Al. Vaida Voievod, nr. 53/55, jud. Cluj

11.07.2003 - 31.12.2004
consilier juridic
Consiliul Județean Sălaj
Str. Piața 1 Dec. 1918, nr. 12, Zalău, Județul Sălaj

01.10.2003 – 01.10.2004
preparator universitar (asociat)
Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad – Filiala Zalău
Piața Unirii, nr. 1, jud. Sălaj

01.08.2001 – 10.07.2003
Șef serviciu
Consiliul Județean Sălaj
Str. Piața 1 Dec. 1918, nr. 12, Zalău, Județul Sălaj

11.03 1999 – 31.07. 2001
consilier juridic
Consiliul Județean Sălaj
Str. Piața 1 Dec. 1918, nr. 12, Zalău, Județul Sălaj

1993-1999
inspector
Consiliul Județean Sălaj
Str. Piața 1 Dec. 1918, nr. 12, Zalău, Județul Sălaj

18.11.1991 - 1993
arhivar
Consiliul Județean Sălaj
Str. Piața 1 Dec. 1918, nr. 12, Zalău, Județul Sălaj

Educație și formare

2012
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) București
doctor în ştiinţe administrative

2007-2008
Institutul National de Administratie
curs de formare specializata pentru inaltii functionari publici

2003-2004
Institutul Național de Administrație
curs de formare specializată pentru funcționarii publici de conducere

2003-2004
Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca-Facultatea de Știinte Politice și Administrative
studii postuniversitare de masterat în știinte administrative

2001-2002
Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca-Facultatea de Drept
curs postuniversitar de perfecționare - drept civil/drept comercial

1993-1998
Universitatea "Dimitrie Cantemir" Cluj-Napoca-Facultatea de Drept
studii universitare de licenta Universitatea Babes-Bolyai

1987-1991
Liceul Teoretic Zalau
învatamânt liceal

1993-prezent
Cursuri de perfectionare si formare continua, seminarii

04.12.2019-06.12.2019
S.C. Faxmedia Consulting S.R.L.
Prevenirea și combaterea corupției în administrația publică locală
Curs de perfecționare

22.04.2019-24.04.2019
S.C. T.Q.M Consulting S.R.L.
Implementarea Standardului ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe la Consiliul Județean Sălaj
Curs de instruire

31.01.2019-01.02.2019
S.C. Fia test S.R.L.
Cadrul comun de autoevaluare al modului de funcționare al instituțiilor publice. Modulul II - Evaluarea și monitorizarea implementării
Program de perfecționare

08.10.2018-23.01.2019
S.C. Fia test S.R.L.
Cadrul comun de autoevaluare al modului de funcționare al instituțiilor publice. Modulul I - Management și implementarea CAF
Program de perfecționare

31.07.2017-05.08.2017
S.C. Harrison Consulting&Management S.R.L.
Drept administrativ și contencios administrativ
Curs de perfecționare

06.10.2014-10.10.2014
S.C. As Training Solutions S.R.L.
Disfuncții ale sistemului administrativ românesc
Program de perfecționare

30.06.2013-05.07.2013
Fundația CAMPP Cluj-Napoca
Management și leadership în administrația publică
Program de formare profesională

14.06.2011-18.06.2011
Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici
Secretarul UAT şi implementarea managementului public modern în administratia publică locală

16.03.2011-18.03.2011
Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici
Seminar - Managementul resurselor umane în funcţia publică

07.03.2011-11.03.2011
Fundaţia Social-Culturala "Centrul de Analiză, Management şi Politici Publice" Cluj-Napoca
curs de formare - manager de proiect

15.01.2010-10.02.2010
S.C.Formarom S.R.L. Zalau
curs de formare – Formator

21.07.2008-27.07.2008
Institutul National de Administratie
curs coordonate si competente manageriale moderne pentru secretari ai judetelor

04.04.2008-05.04.2008
Asociatia Europeana a Functionarilor de Stare Civila
congres internatíonal de stare civila (certificat), Portoroz, Slovenia

10.03.2008 – 20.03.2008
OECD/ANFP
seminar managementul calitatii in serviciile publice

23.04.2007 – 27.04.2007
Institutul National de Administratie
curs integrarea in U.E. – noi perspective ale activitatii de stare civila si evidenta a persoanelor

12.06.2006-16.06.2006
Institutul National de Administratie
curs managementul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

01.10.2005-07.11.2005
Academia Britanica de Afaceri si Comunicare
curs gramatica limbii engleze

18.10.2004-05.11.2005
Institutul National de Administratie Bucuresti – Centrul Regional de Formare Continua Cluj
curs ECDL- modulele I (concepte de baza ale tehnologiei informatiei); II (utilizarea calculatorului si organizarea fisierelor); III (procesare de text); IV (calcul tabelar); VII (informatie si comunicare)

mai 2003- aprilie 2004
Consiliul Judetean Salaj si JJP COOP Bredstein (Danemarca)
curs leadership si cooperare in administratia publica locala

05.05.2003-09.05.2003
Institutul National de Administratie Bucuresti
curs controlul legalitatii actelor administrative

04.12.2000-08.12.2000
Centrul National de Formare Continua Pentru Administratia Publica Locala
curs stare civila

22.10.2000-04.11.2000
JJP-COOP (Danemarca)
curs valori democratice si structurale ale Statului Danez si administratiei locale

03.10.1994-14.10.1994
Centrul de Perfectionare a Functionarilor Publici din Administratia Publica Locala
curs inspectori administratie locala

Limba maternă

Romana

Alte limbi ( citi, scris, vorbit )

Engleza ( bine, bine, satisfacator ), franceza ( satisfacator, satisfacator, slab )

Aptitudini și competențe sociale

- preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sălaj Plus”;

- membru în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecodes” Sălaj;

- preşedinte al Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului Sălaj;

- membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, începând cu anul 2005;

- membru al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României;

- membru al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative (S.A.Ş.A);

- secretar executiv al Asociaţiei Secretarilor de Judeţe din România;

- secretar general al Asociaţiei Culturale DACIA POROLISSENSIS Zalău-Sălaj;

- membru în Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj;

- membru în Comisia de orientare şcolară şi profesională de pe lângă CJRAE Sălaj;

- membru mandant PERGAM (organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor);

- membru al Colegiului Consilierilor Juridici Sălaj;

- membru de onoare al Asociaţiei Directorilor Executivi ai Servicilor Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor;

- bun comunicator;

- capacitatea de a lucra atât individual cât şi în echipă;

Aptitudini și competențe organizatorice

- coordonez activitatea colegilor și a unor compartimente ale institutiei în care lucrez; am fost timp de 2 ani șeful unui serviciu din aparatul propriu al Consiliului Județean Sălaj, timp de 3 ani directorul executiv al unei instituții subordonate Consiliului Județean Sălaj si timp de 4 ani vicepresedintele Sindicatului ,,Publicus,, din cadrul Consiliului Judetean Salaj;
- în virtutea atributiilor de serviciu timp de 5 ani am organizat anual, pe centre zonale, instruiri profesionale cu ofiterii de stare civila din judetul Salaj precum si cu personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

-organizez trimestrial întâlniri de lucru cu secretarii unităților administrativ-teritoriale din județul Sălaj;

- ca actiuni voluntare, am organizat diverse activitati sportive cu colegii;

Aptitudini si competente tehnice

- Operare pe calculator – WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET
- (posesor E.C.D.L.- Start – certificat seria RO nr. 003158) - Utilizarea aparatelor de multiplicat(tip xerox)

Permis de conducere

Categoria B

Cărți, studii și articole

A. Cărți monografii

- Birocrație și procedură în administrația publică, Editura Universul Juridic, București, 2012

B. Articole și comunicări științifice publicate în reviste de circulație națională

1. "Functionar public si consilier judetean sau local – calitati incompatibile ?" – Revista Economie si Administratie Locala, Revista editata de Tribuna Economica, nr. 4/2001, pp. 3-5.
2. "Rectificarea actelor de stare civila – Nota critica la Decizia Civila nr. 30/2002 a Tribunalului Salaj" - Revista Economie si Administratie Locala, Revista editata de Tribuna Economica, nr. 6/2002, pp. 40-43.
3. "Actiune de divort – Nota I (aprobativa) si Nota II (critica) la Sentinta Civila nr. 150/2002 a Judecatoriei Târgu – Mures” - Revista Economie si Administratie Locala, Revista editata de Tribuna Economica, nr. 4/2003, pp. 47-51.
4. "Dimensiuni ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor în sistemul administratiei publice locale" – comunicare publicata în Caietul Stiintific al Institutului de Stiinte Administrative "Paul Negulescu", sectiunea pentru stiinte economice si administrative, nr. 8/2006, pp. 227-247.
5. "Principiul subsidiaritatii si Constitutia pentru Europa" – Revista Tribuna Economica nr. 48/2006, pp. 93-96 (coautorat cu drd. Puie Oliviu).
6. " Dimensiunea europeana a dreptului cetateanului la o buna administrare si impactul acestuia asupra administratiei publice din România" – comunicare publicata în volumul I al Cartii "Conferinta internationala – Dezvoltare Regionala si Multiculturalitate în Uniunea Europeana din 26-27 octombrie 2007, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tîrgu-Mures, Editura Risoprint, Cluj-Napca, 2007, pp. 185-196.
7. "Acordarea dispensei de vârsta la casatorie. Aspecte teoretice si practice privind procedura acordarii"- Revista Economie si Administratie Locala, Revista editata de Tribuna Economica, nr. 11/2007, pp. 59-64 (coautorat cu Pop Emeric).
8. "Consideraţii privind natura juridică a controlului exercitat de serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor asupra serviciilor publice comunitare locale" - comunicare ştiinţifică publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu", secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative nr. 9/2007, pp. 345-357.
9. "Birocraţia şi sistemele administrative" - comunicare ştiinţifică susţinută la Zilele Academice Arădene, Arad, 7-8 mai 2007, publicată în Revista Studii Juridice nr. 4/2007, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca.
10. "Recursul în carenta în dreptul comunitar. Refuzul nejustificat explicit si implicit (tacerea administratiei) de a solutiona o cerere ori nesolutionarea în termenul legal a unei cereri în dreptul românesc" – Pandectele Române nr. 4/2008, pp. 52-68. (coautorat cu Conf. Univ. Dr. Ioan Sabau-Pop).
11. "O nouă partajare a competențelor privind transcrierea actelor de stare civilă în contextul descentralizării administrative", comunicare științifică la sesiunea științifică anuală a Institutului de Științe Administrative "Paul Negulescu", Sibiu, 23-24 octombrie, 2009 - comunicare ştiinţifică publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu", secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative nr. 11/2009, pp. 551-564..
12. "Motivarea actelor administrative – premisă a realizării dreptului cetăţeanului la o bună administraţie" - comunicare ştiinţifică publicată în volumul Workshop-ului Dreptul la o bună administrare între dezbaterea doctrinară şi consacrarea normativă, Editura Comunicare.ro, S.N.S.P.A., Bucureşti, 2010, pp. 152-171.
13. "Elemente istorice și legislative privind organizarea instituției administrative a prefectului în România" – Revista Transilvană de Științe Administrative nr. 1(25) iulie 2010, pp. 147-168. (coautorat cu dr. Dănuț Pop și dr. Călin-Cornel Pop)
14. "Codificarea administrativă – garanţie a realizării dreptului cetăţeanului la o bună administrare" - comunicare ştiinţifică publicată în volumul Workshop-ului "Consolidarea capacităţii administrative în contextul bunei administrări" (300 ex.), Editura Comunicare.ro, S.N.S.P.A., Bucureşti, 2011, pp. 281- 302.