Anunț - emitere a avizului de mediu de către APM Sălaj pentru ”Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Sălaj 2020-2025”

CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu de către APM Sălaj pentru ”Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Sălaj 2020-2025”, amplasament județul Sălaj.

Decizia de emitere a avizului de mediu este afișată pe pagina de internet a APM Sălaj http://apmsj.anmp.ro și pe pagina de internet a titularului planului www.cjsj.ro.