400.000 de lei pentru protejarea monumentelor istorice din Sălaj

În acest an, Consiliul Județean Sălaj a alocat 400.000 de lei pentru pentru derularea programului de finanțare "Protecția monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat". Prin acest demers, administrația județeană asigură finanțare pentru proiecte de execuție de lucrări de construire, restaurare, conservare sau intervenție deja autorizate, cu autorizație de construire valabilă, pentru monumente și situri clasate în categoria B, servicii de proiectare, expertizare a monumentelor istorice care sunt folosite în scopul unor activități socio-culturale, de învățământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activități asemănătoare sau de locuință, precum și întocmirea documentațiilor tehnice necesare execuției lucrărilor de construire, restaurare, conservare sau intervenție.

Din totalul bugetului aprobat, 120.000 de lei sunt alocați intervențiilor de urgență, 250.000 de lei au ca destinație lucrările de execuție, iar 30.000 lei, documentațiile tehnice. Valoarea maximă a cofinanțării în cazul lucrărilor de protejare și de intervenție este de 60.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul elaborării documentațiilor tehnice, pentru o cerere de finanțare.

Programul se derulează sub forma unui concurs de proiecte, la care pot participa persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice grupa B, situate pe teritoriul județului Sălaj. Propunerile de proiecte se depun până în 30 iunie 2021, ora 15.00, după care vor fi evaluate de o comisie formată din șapte membri, sub conducerea arhitectului șef.

"Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj are ca obiectiv sprijinirea persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din motive economice, nu au posibilitatea să desfășoare, cu resurse proprii, activități de protejare sau de intervenție asupra monumentelor istorice pe care le dețin. Obiectivul nostru îl reprezintă punerea în siguranță și scoaterea imediată din pericol a monumentelor istorice, reabilitarea structurală și funcțională a acestor mărturii prețioase ale trecutului, îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice, dar și integrarea monumentelor în circuitul socio-economic și cultural-turistic, contribuind, astfel, și la dezvoltarea turismului din zonă", a precizat președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

În județul Sălaj există 111 monumente istorice - grupa B. Din 2018, an în care CJ Sălaj a lansat acest program, a fost asigurată finanțare în valoare totală de peste 300.000 de lei, pentru șapte monumente istorice: Casa Memorială "Iuliu Maniu" Bădăcin, Biserica Ortodoxă Bădăcin, Biserica Ortodoxă Sighetu Silvaniei, Biserica Ortodoxă Brusturi, Biserica Greco-Catolică Bocșita, Biserica Greco-Catolică Porț și Biserica Ortodoxă Poarta Sălajului. Facem precizarea că, în contextul pandemiei de COVID-19, în 2020, programul nu a fost implementat.

Tipărire