Comisii de specialitate

I. Comisia buget – finanţe şi patrimoniu:

II. Comisia juridică, administraţie publică locală şi situaţii de urgenţă:

III. Comisia servicii publice, agricultură, mediu, turism:

IV. Comisia învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi tineret:

V. Comisia dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi monumente:

 

Rapoarte Comisii de specialitate - Arhivă