Buget

Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 -2024

Hotărârea nr. 48 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021, şi estimări pentru anii 2022 - 2024

Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare

Proiectul bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Buget 2020

Buget 2019

Buget 2018

Buget 2017

Buget 2016

Buget 2011-2015

Buget 2006-2010