Formulare necesare obținerii documentațiilor de urbanism

Formulare necesare conform anexei la Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Declaratie de regularizare AC