Proceduri simplificate

Materialele sunt publicate pe http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

 

Denumire procedură Stare
"Servicii de elaborare documenţatie tehnică: Expertiză tehnică, Audit Energetic, DALI pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj" În desfășurare
 
„MODERNIZARE DJ 109 P KM 24+065 – 27+590, CAMĂR – LIM. JUD. SATU MARE” În desfășurare
 
Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600” În desfășurare
 
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere“ În desfășurare
 
Servicii de elaborare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv studii de teren, expertiză tehnică, documentații tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor pentru „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN1F – Treznea – Agrij, km 0+000 – 12+137” În desfășurare
 
Servicii de elaborare documentații tehnice: STUDII TOPO, STUDII GEO, EXPERTIZĂ TEHNICĂ și DALI pentru obiectivul „Refacere DJ108S km: 20+740 – 20+810 în satul Zalha” Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1051285 / 09.04.2021  
 
„Servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică și financiară la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru perioada 2021 – 2027” în cadrul proiectului “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1051287 / 09.04.2021  
 
„Servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică și financiară la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru perioada 2021 – 2027” în cadrul proiectului “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” Anulat
 
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1048376 / 07.01.2021  
 
"Verificare dcumentații tehnice 2020" Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1050189 / 05.03.2021  
 
"Verificare dcumentații tehnice construcții civile 2020" Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1049691 / 18.02.2021  
 
„REPARAȚII PODEȚE PE DJ 108 S KM:11+508, 12+365, 15+431,16+785, 17+912, 19+499, 20+421 SI DJ 110 A KM:6+910, 10+953.” Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1049829 / 23.02.2021  
 
"Verificare dcumentații tehnice construcții civile 2020" Anulat
 
"Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1049466 / 10.02.2021  
 
"Punere în siguranță podeț pe DJ 110, Km 18+823" Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1048928 / 22.01.2021  
 
"Elaborare studii de determinare a compoziției deșeurilor privind „Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, pentru LOT 2 - Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Sălaj" Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1051375 / 13.04.2021  
 
"Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj" Anulat
 
"REPARATII PODEȚE PE DJ 108 S KM:11+508, 12+365, 15+431,16+785, 17+912, 19+499, 20+421 SI DJ 110 A KM:6+910, 10+953" Anulat
 
Anunț de atribuire simplificat SCNA1045930 / 18.11.2020
 
“Achiziționare autospecială medic de urgență” Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat SCNA1046083 / 20.11.2020  
 
“Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Anulat
Anunț de atribuire simplificat SCNA1044632 / 23.10.2020  
 
“Întreținere drumuri cu îmbrăcăminți asfaltice 2020-2023” Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / 03.12.2020  
 
„Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru investiția „Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D între km 10+800 – km 14+870, Valcău-Fizeș-Sâg” Atribuit
 
Anunț de tip erată nr. 1  
 
Anunț de tip erată nr. 2  
 
Anunț de atribuire simplificat / 05.01.2021  
 
„Servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică și financiară la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru perioada 2021 – 2027” în cadrul proiectului “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” Anulat
 
Furnizare gaze la unele clădiri aflate în patrimoniul Județului Sălaj Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / 30.10.2020  
 
Elaborare studii de determinare a compoziției deșeurilor privind „Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, astfel:
LOT 1 - Studiu privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul județului Sălaj
LOT 2 - Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Sălaj
În desfășurare Lot 1; Anulat Lot 2
 
Servicii de elaborare documenţatie tehnică, Expertiză tehnică, DALI şi audit energetic pentru obiectivul Reabilitare şi modernizare imobil situat în Zalău, str.Dumbrava nr. 60, în vederea transformării în arhivă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / 03.12.2020  
 
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ,KM 19+200 - 31+330” Atribuit
 
Anunț de atribuire simplificat / 18.12.2020  
 
Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj În desfășurare
 
Servicii de dirigentare lucrări de execuție pentru obiectivul „Lucrări de întreținere Complex Arheologic Porolissum Moigrad și amenajare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad” Anulat 25.08.2020
Anunț de atribuire simplificat / 25.08.2020  
“Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” În desfășurare
 
„Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 109 E: RUS - BUZAȘ – LOZNA – DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320 – 62+782” În desfășurare
 
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ, KM 19+200 - 31+330”” Anulat 23.07.2020
Anunț de atribuire simplificat / 23.07.2020  
Execuție lucrări pentru proiectul ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 14.07.2020
Achiziție servicii retrogitalizare arhivă SPACE pentru proiectul ”Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 13.07.2020
Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj În desfășurare
 
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ, KM 19+200 - 31+330” Anulată
Anunț de atribuire simplificat / 29.05.2020  
“Furnizare de carburant pe baza de bonuri valorice” pentru:
LOT I – Consiliul Județean Sălaj
LOT II – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj
LOT III – Centrul Militar Județean Sălaj
Atribuit
Declarație de participare  
Anunț de atribuire simplificat / 19.06.2020  
Achiziționare 2 buc Container modular PSI Atribuit
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire simplificat / 06.07.2020  
Servicii de elaborare documentaţie tehnică –Expertiză tehnică, DALI şi Audit energetic pentru obiectivul : ”Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 22.06.2020  
Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiţiei "Execuţie rezervor de apă de 250 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 29.05.2020  
“Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiţiei "Execuţie rezervor de apă de 500 mc, la sediul central al Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sistem de racordare la hidranţi şi drencere" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 25.05.2020  
“Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”“ Anulat 11.06.2020
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire simplificat / 11.06.2020  
“Achiziționare Sistem conferință și vot electronic“ Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire simplificat  
“Achizitionarea de cărți de joc educative, cărți de colorat, enciclopedii cu animale și plante, figurine din plastic reprezentând animale și fructe, caiete de desen, creioane colorate și carioci“ Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire simplificat  
“Execuție lucrări pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire simplificat  
CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ 108S, KM 5+830-6+040 Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire simplificat / 02.03.2020  
Elaborare expertiză tehnică pentru obiectivul : ”Punere în siguranță sectoare de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191 D”, între km 10+800 – km 14+870, Valcău-Fizeș-Sâg” Atribuit
Documentația de atribuire  
Declaratie de Participare  
Anunț de atribuire simplificat / 26.02.2020  
Achiziționare autoturisme de intervenție - 2 bucăți Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire simplificat  
Furnizare gaze naturale la clădirile Consiliului Județean Sălaj” Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunț de atribuire simplificat  
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, DALI, și Audit energetic pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare punct termin nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj” Anulat 27.02.2020
Documentația de atribuire  
Anunț de anulare procedură  
1. Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect tehnic si Detalii de executie pentru obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823,
2. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107,
3. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057,
4. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire simplificat  
Achiziționare server pentru aplicații economice+Windows Server STD+20 user Windows Server CAL+SQL Server STD+15 SQL Server CAL Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire simplificat  
Achiziționare autoturisme de intervenție - 2 bucăți Anulat 31.10.2019
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Actualizare documentaţie tehnică (faza SF) pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000-39+551” Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire  
Achiziționare două autoturisme Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 13.11.2019  
Achiziționare autoturisme de intervenție - 2 bucăți Anulată 02.10.2019
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PAC, PT+DE și asistență tehnică pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare punct termin nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj” Anulată
Documentația de atribuire  
"Achiziționare autoturism hibrid" Anulată
Documentația de atribuire  
Servicii de proiectare și execuție a obiectivului de investiție „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean str. Avram Iancu, nr. 29, Zalău” Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire / 10.10.2019  
Studii geotehnice, Studii Topografice, Expertiză Tehnică şi Elaborare D.A.L.I, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranţă Podeţ pe DJ 110 km:18+823” Anulată
Documentația de atribuire  
Anunt de atribuire / 02.09.2019  
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PAC, PT+DE și asistență tehnică pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare punct termin nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj” Anulată
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
DUAE revizuit la Clarificarea nr. 1  
Anunt de atribuire simplificat / 07.08.2019  
Achiziționare
-LOT 1 – 2 Autoturisme de intervenție;
-LOT 2 - 1 Vehicul utilitar (UTV de intervenție)
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 11.09.2019  
“Achizitionarea echipamente IT
Lot 1 Achiziţionare 18 buc. sisteme de calcul, 1 buc. statie grafica
Lot 2 Achiziţionare 3 buc. laptopuri
Lot 3 Achiziţionare 1 buc. monitor PC 32”
Lot 4 Achiziţionare 1 buc. sistem de calcul PC, 1 buc. imprimanta A3 color, 10 buc. tablete, 10 buc. imprimante portabile
Lot 5 Achiziţionare 3 buc. sisteme de calcul "
Atribuit Loturile 1, 2, 3, 4; Anulat Lot 5
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Declaratie de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 19.09.2019  
"Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza județului Sălaj" Anulată
Documentația de atribuire  
"Servicii de formare profesională, inclusiv elaborarea unui manual de proceduri operaționale și a unui ghid de bune practici pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul admministrației publice locale" în cadrul proiectului "Sălajul spune NU corupției !" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Înștiințare depunere contestație  
Comunicare decizie CNSC  
Anunt de atribuire simplificat / 31.10.2019  
“Achiziționare
Lot 1. - 1 multifunctionala A3 monocrom
Lot2. - 2 multifunctionale A3 Color
Lot3. - 1 imprimanta A4 laser color - 7 imprimante A4 laser monocrom - 2 multifunctionale A4 laser monocrom - 1 fax A4 laser monocrom
Lot 4 - 1 copiator laser -2 imprimante A3 laser color -2 imprimante A4 laser color “
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire simplificat / 07.08.2019  
"Dotarea cu aparatură și echipamente medicale la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 14.08.2019  
"Furnizare de carburant pe bază de bonuri valorice" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
espd-request  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire simplificat / 15.05.2019  
"Dotarea cu aparatură și echipamente medicale la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Anunt de atribuire simplificat / 13.06.2019  
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PAC, PT + DE și asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
espd-request  
Servicii de consultanță și implementare CAF în cadrul proiectului "Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 27.03.2019  
"Elaborarea documentației în vederea consolidării, completării și extinderii sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID) Sălaj" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire simplificat / 15.05.2019  
“Achiziționare 1 bucata laptop 15" și 1 bucata laptop 17"“ Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 18.01.2019  
"Servicii de consultanță și implementare CAF în cadrul proiectului "Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj”" Anulată
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
"Achiziționare 1buc. laptop și 2 buc. Mouse wireless" Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunt de atribuire simplificat / 28.01.2019  
"Achiziționare 1buc. laptop 15" și 1 buc. laptop 17"" Anulată
Documentația de atribuire  
"Dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
Achiziționare:
Lot 1 Achiziţionare Aparat radiologic C arm-mobil - pentru Ortopedie şi Traumatologie
Lot 2 Achiziţionare Masă de operaţie cu accesorii - pentru Ortopedie şi Traumatologie
Lot 3 Achiziţionare Generator de radiofrecvenţă - pentru O.R.L."
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire simplificat / 06.12.2018  
"Reparații podețe pe : DJ 191 E, KM 1+800 ; DJ 191 E, KM 3+250; DJ 191 E, KM 8+300; DJ 191 E, KM 8+340, Lucrări de amenajare amonte pod pe DJ 109 P, KM 23+220" Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1007992 / 12.11.2018  
"Achiziționare: LOT 1 - 1 multifuncțională A3 monocrom; LOT 2 - 1 multifuncțională A3 monocrom cu finisare; LOT 3 - 1 imprimantă A3 laser color, 2 imprimante A4 laser monocrom, 1 multifuncțională A4 laser monocrom și 1 fax A4 laser monocrom; LOT 4 - 1 laptop 15" și 1 laptop 17" " Atribuit LOT 1-3,
Anulat LOT 4
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire  
Întreținere îmbrăcăminți asfaltice (plombări) acord cadru - 2018 - 2021" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de atribuire simplificat / 27.11.2018  
Servicii de consultanță și implementare CAF în cadrul proiectului "Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentația de atribuire  
Declaratie de participare  
Înștințare depunere contestație  
Comunicare decizie CNSC  
1. Servicii de actualizare și apartamentare pentru Clădirea BRD – Zalău, strada P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 2, Zalău
2. Servicii de actualizare apartamentare și întăbulare pentru Clădirea MESEȘ – Zalău, strada UNIRII nr. 7
3. Servicii de actualizare în sistemul integrat de Cadastru și CF a imobilului Complexul Arheologic Porolissum Moigrad
4. Servicii de actualizare informații cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 24 (Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău
5. Servicii de actualizare CF clădire, Strada UNIRII nr. 20, Zalău
6. Servicii de actualizare CF Stație de tratare a apei Vîrșolț
Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire  
Servicii de asistentă tehnică din partea dirigintilor de santier în cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000” Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1004342 / 12.09.2018  
"Achiziționare: LOT 1 - 1 multifuncțională A3 monocrom; LOT 2 - 1 multifuncțională A3 monocrom cu finisare; LOT 3 - 1 imprimantă A3 laser color, 2 imprimante A4 laser monocrom, 1 multifuncțională A4 laser monocrom și 1 fax A4 laser monocrom; LOT 4 - 1 laptop 15" și 1 laptop 17" " Anulată
Documentatia de atribuire  
Declarație de participare  
"Reparații podețe pe: DJ 191 E, KM 1+800; DJ 191 E, KM 3+250; DJ 191 E, KM 8+300; DJ 191 E, KM 8+340, Lucrări de amenajare amonte pod pe DJ 109 P, KM 23+220" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Servicii de elaborare documentație tehnică (Expertiză tehnică, D.A.L.I. și PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul:"Extindere pe verticală Corp de legătură Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Servicii de reactualizare a cărții funciare, pentru Serviciul de Ambulanță Sălaj, strada Simion Bărnuțiu, nr. 67, Zalău; Actualizare CF (intăbulare, dezmembrare, apartamentare)Clădire P+4, Strada Avram, Iancu, nr. 29, Zalău" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1002417 / 07.08.2018  
"Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici" În desfășurare
Documentatia de atribuire  
"Servicii de reactualizare a cărții funciare, pentru Serviciul de Ambulanță Sălaj, strada Simion Bărnuțiu, nr. 67, Zalău; Actualizare CF (intăbulare, dezmembrare, apartamentare)Clădire P+4, Strada Avram, Iancu, nr. 29, Zalău" În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de Participare  
Anunt de atribuire  
Servicii de "ELABORARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN SALAJ" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1007630 / 06.11.2018  
Lucrări de întreținere drumuri pietruite Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire  
Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunț de atribuire  
1. Servicii de actualizare și apartamentare pentru Clădirea BRD – Zalău, strada P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 2, Zalău
2. Servicii de actualizare apartamentare și întăbulare pentru Clădirea MESEȘ – Zalău, strada UNIRII nr. 7
3. Servicii de actualizare în sistemul integrat de Cadastru și CF a imobilului Complexul Arheologic Porolissum Moigrad
4. Servicii de actualizare informații cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 24 (Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău
5. Servicii de actualizare CF clădire, Strada UNIRII nr. 20, Zalău
6. Servicii de actualizare CF Stație de tratare a apei Vîrșolț
Anulată
Documentatia de atribuire  
Servicii de asistentă tehnică din partea dirigintilor de santier în cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000” În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Erată  
Achiziționarea unui PC cu monitor 19”, Windows 10, Pachet Office, Antivirus, imprimantă laser monocrom A4 Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunț de atribuire  
Servicii de toaletizare pentru Castrul Roman Porolissum și curți interioare aferente clădirilor deținute de Consiliul Județean Sălaj (Curte interioară Mina Sărmășag, Curte Salcâmilor nr. 1, Curte clădire Strada Kossuth, Monument Mihai Viteazul) În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Declaratie de participare  
Înlocuire cazane și automatizare punct termic, str. Salcâmilor nr. 1 Zalău Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunț de atribuire numărul 224811 / 11.07.2018  
Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al județului Sălaj Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunț de atribuire numărul 225078 / 24.07.2018  
Achiziționare: LOT 1 - 20 sisteme de calcul și 1 stație grafică; LOT 2 - 2 laptopuri, 6 genți laptop și 1 rucsac laptop; LOT 3 - 6 monitoare PC32"; LOT 4 - 1 laptop și 5 monitoare LED 19" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunț de atribuire numărul 223360 / 23.05.2018  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 196: lim.jud.Satu Mare-Horoatu Cehului-Benesat, km: 28+000-28+900 - 36+080-43+150" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunț de atribuire numărul 222331 / 02.05.2018  
Dotarea cu echipamente IT: Achiziționarea unui calculator PC - stație grafică și a unui scaner A3 pentru Consiliul Județean Sălaj Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire numarul 219943 / 19.02.2018  
"Execuție lucrări:
LOT1: "Reparații podeț tubular O 1000 pe DJ 191 D, Km 4+900"
LOT 2: "Reparații podeț pe DJ 109 E: Lim. jud. Cluj - Dobrocina - Chizeni - Buzas - Cormenis - Lozna - Clit - DN 1 H, Km 56+820""
Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare 1 LOT I  
Clarificare 2 LOT II  
Clarificare 3 LOT II  
Clarificare 4 LOT I  
Clarificare 5 LOT II  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Instiintare depunere contestatie  
Anunt de atribuire numarul 220425 / 05.03.2017  
"Expertiză tehnică - domeniile Af, A4, B2, D - pentru "Drumul de acces la Centru de Management Integrat al Deșeurilor - Dobrin, Județul Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 220570 / 08.03.2017  
"Servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000" Anulată
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
"Furnizare bonuri de valoare pentru carburanți auto" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Dotarea cu echipamente IT: Achiziționarea unui calculator PC - stație grafică și a unui scaner A3 pentru Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalău" În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Înștiințare depunere contestație  
"Lucrări de întreținere îmbrăcăminți asfaltice" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 216540 / 20.11.2017  
"Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalău" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Executarea marcajelor longitudinale, laterale pe drumurile județene din județul Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 216537 / 20.11.2017  
"Documentatii pentru întabulare clădiri cuprinse în cadrul proiectului SMID" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 215834 / 06.11.2017  
"Montare indicatoare rutiere de informare lim. jud. pe DJ 108 A, DJ 108 G, DJ 108 B, DJ 109, DJ 108 D, DJ 196" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Actualizare informații cadastrale pentru imobilul înscris în evidențele de cadastru și carte funciară situat în Zalău str. Tudor Vladimirescu nr. 24 (Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Furnizare gaze naturale la clădirile Consiliului Județean Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 214515 / 05.10.2017  
"Covor bituminos intravilan Sărmășag (DJ 108 F între km 17+750-18+810, DJ 110B între km 19+507-20+767)" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 215477 / 27.10.2017  
"Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al Județului Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 214448 / 04.10.2017  
"Lucrări de execuție pentru obiectivul "Supraetajare sală de ședințe și corp de legătură CJS" lucrări necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 213852 / 21.09.2017  
"Lucrări de întreținere drumuri pietruite - DJ 191 D: Tusa-Lim.jud. Cluj, km 24+000-31+330 - DJ 108 S: Zalha-Cernuc, km 21+000-33+400" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 213998 / 25.09.2017  
"Documentatii pentru intabulare clădiri cuprinse în cadrul proiectului SMID" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Dotarea cu echipamente IT: Achiziționarea a 2 bucăți scanner A3, 1 bucata scanner A4, 2 bucăți imprimante A3 color, 2 bucăți imprimante A4 color, 7 bucăți imprimante A4 monocrom - pentru Consiliul Județean Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Anunt de atribuire numarul 213256 / 07.09.2017  
"Elaborare expertize tehnice pentru
LOT I 1.DJ108R,km:7+900, Treznea-Bozna; 2.DJ191D, km:20+980, localitatea Tusa;
LOT II 1. pod peste Râul Someș pe DJ 108 S, km 0+300 în localitatea Rus; 2. pod peste Valea Simisnei pe DJ108S, km 8+250 în localitatea Rus;
LOT III DJ191D, km 24+000-31+330, Tusa - limita județ Cluj."
Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Lucrări de execuție pentru obiectivul "Supraetajare sală de ședințe și corp de legătură CJS" lucrări necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Actualizare informații cadastrale pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară situate în Zalău (str. Dumbrava nr. 58; str. Simion Bărnuțiu nr. 67 - patru corpuri de clădire) și prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Dumbrava nr. 60" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 215128 / 19.10.2017  
"Servicii de realizare (elaborare, tipărire, traducere autorizată 3 limbi) materiale de promovare a județului Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 212525 / 22.08.2017  
"Lucrări de execuție pentru obiectivul "Supraetajare sală de ședințe și corp de legătură CJS" lucrări necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al Județului Sălaj, pentru: 1. DJ 108 F: Șimleu-Sărmășag-Chieșd-Limita județ Satu Mare (29.850 km); 2. DJ 108 B: Cernuc-Limita județ Cluj (21.200 km); 3. DJ 109 A: Limita județ Cluj-Hășmaș (2.000 km); 4. DJ 110: Măieriște (DJ 108 F) Doh-Dumuslău-Carastelec-DJ 108 F (Halta Giurtelecu), (24.00 km)" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Actualizare informații cadastrale pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară situate în Zalău (str. Dumbrava nr. 58; str. Simion Bărnuțiu nr. 67 - patru corpuri de clădire) și prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Dumbrava nr. 60" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Înlocuire centrală termică strada Salcâmilor nr. 1 Zalău" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Achiziționarea gazelor naturale de la furnizori licențiați, la clădirile Consiliului Județean Sălaj" Anulată
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Dotarea cu echipamente IT: LOT 1 Achiziționarea a 7 bucăți laptop, 21 bucăți sisteme de calcul, 9 bucăți monitoare - pentru Consiliul Județean Sălaj - LOT 2 Achiziționarea a 2 bucăți copiator A3 monocrom, 2 bucăți multifuncționale A3 color, 2 bucăți multifuncțională A3 monocrom - pentru Consiliul Județean Sălaj - Lot 3 Achiziționarea a 5 bucăți sisteme de calcul, 1 bucată laptop, 2 bucăți imprimante - pentru Centrul Militar Județean Sălaj - Lot 4 Achiziționarea a 2 bucăți scanner A3, 1 bucată scanner A4, 1 bucatăimprimantă A3 color, 1 bucată imprimantă A3 monocrom, 2 bucăți imprimante A4 color, 7 bucăți imprimante A4 monocrom - pentru Consiliul Județean Sălaj" Atribuit Lot 1, Lot 2, Lot 3, Anulat Lot 4
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 210439 / 05.07.2017  
"Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al Județului Sălaj" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 210036 / 27.06.2017  
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE pentru obiectivul de investiții "INFLUENȚA CONSTRUIRII SĂLII DE SPORT ASUPRA STABILITĂȚII TERENULUI DE FUNDARE" în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr. 1 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 209968 / 26.06.2017  
"LOT 1- Achiziționare autoturism și LOT 2 - Achiziționare autoturism și autoutilitară " Atribuit
Documentatie de atribuire  
Erata  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici - Lot 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici - Lot 2  
Anunt de atribuire numarul 204793 / 29.12.2016  
"Execuție lucrări: LOT 1: "Reparații podeț pe drumul județean DJ 108 R:DN 1F-Treznea-Bozna-Agrij (DJ 108A), Km 7+850", LOT 2: "Reparație podeț pe DJ 109E: Lim.Jud.Cluj-Dobrocina-Chizeni-Buzaș-Cormeniș-Lozna-Cliț-DN 1H, Km 56+820" Atribuit - Lot 1, Anulat - Lot 2
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 205195 / 10.01.2017  
"Amenajare zona de risc la pod Dersida pe DJ 110 B, km 25+000" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 205200 / 10.01.2017  
"Înlocuire centrală termică strada Salcâmilor nr. 1 Zalău" Anulată
Documentatie de atribuire  
"Achiziționare două autoturisme și a unei autoutilitare" Anulată
Documentatie de atribuire  
"Modernizare drum județean DJ 110A: Archid-Limita Județ Satu Mare, km 12+500-13+430" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 205399 / 17.01.2017  
"Achiziționare două autoturisme și a unei autoutilitare" Anulată
Documentatie de atribuire  
"Expertiză tehnică pentru obiectivul: "Lucrări de apărare aval pod km 9+870, situat pe drumul județean DJ 108 G, în localitatea Cizer" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 205495 / 20.01.2017  
"Modernizare drum județean DJ 109 A: lim. Jud. Cluj-Hășmaș, km 58+000-59+604" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de atribuire numarul 204786 / 29.12.2016  
Lucrări de prima intervenție din subvenții primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului: "Refacere infrastructură afectată pe 0,200 km pe DJ110 în localitatea Carastelec, Refacere infrastructură pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml în sat Huseni, km 0+200-1+200, Refacere podeț avariat pe DJ191C, tronson între km 3+200-6+200, Refacere infrastructură avariată pe o lungime de 1000 ml în sat Ratin, km 3+100-4+100, Refacere două podețe avariate aflate pe DJ 191C, km 0+200-3+200" Anulată
Documentatie de atribuire  
Erata  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Furnizare mere în cadrul "Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli" pentru elevii din clasele 0-VIII, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat din judeţul Sălaj pentru anul şcolar 2016-2017 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 203021 / 16.11.2016  
Execuție lucrări: LOT I: "REPARAŢII PODEŢ PE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 108 R:DN 1F-TREZNEA -BOZNA-AGRIJ (DJ 108A), Km 7+850"; LOT II: "REPARAŢIE PODEŢ PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA- CHIZENI-BUZAŞ-CORMENIŞ-LOZNA-CLIT-DN 1 H, KM 56+820"; LOT III: "REPARAŢII PODEŢ PE DJ 191 D:NUŞFALĂU (DN 1 H)-VALCĂU DE JOS-FIZEŞ-SÎG-TUSA-LIM.JUD.CLUJ, KM 29+990" Atribuit - Lot 3, Anulate - Lot 1 si 2
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Erata  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 203102 / 17.11.2016  
Lucrări de prima intervenție din subvenții primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului: "Refacere infrastructură afectată pe 0,200 km pe DJ110 în localitatea Carastelec, Refacere infrastructură pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml în sat Huseni, km 0+200-1+200, Refacere podeț avariat pe DJ191C, tronson între km 3+200-6+200, Refacere infrastructură avariată pe o lungime de 1000 ml în sat Ratin, km 3+100-4+100, Refacere două podețe avariate pe DJ 191C, km 0+200-3+200" Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Execuție lucrări:Lot I = "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT "MIHAI VITEAZU "; Lot II = "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 109: DRAGU - HIDA KM:42+840-46+730"; Lot III : "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 109P : CAMAR km: 22+173-24+450" ; LOT IV :"COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 108B: SURDUC-GÎRBOU KM:0+000-0440" LOT V:"COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 191E km :0+000-11+280 CRASNA-PECEIU-BĂNIȘOR-BAN-SÎG" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 31  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 201839 / 05.10.2016  
Lot I = "REPARATII SECTOR DE DRUM PE DJ 108 S: DN 1 C-RUS-SIMISNA-ZALHA-VARTESCA-BEZDED-CERNUC (DJ 108 B) KM 5+810-6+065"; Lot II = "LUCRARI DE INTERVENTIE PE DRUMUL JUDETEAN DJ 110 B KM 9+400-9+416" Lot 1 - atribuit; Lot 2 - anulat
ERATA  
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 201158 / 06.09.2016  
Execuţie lucrări: LOT I: "REPARAŢII PODEŢ PE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 108 R:DN 1F-TREZNEA -BOZNA-AGRIJ (DJ 108A), Km 7+850"; LOT II: "REPARAŢIE PODEŢ PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA- CHIZENI-BUZAŞ-CORMENIŞ-LOZNA-CLIT-DN 1 H, KM 56+820"; LOT III: "REPARAŢII PODEŢ PE DJ 191 D:NUŞFALĂU (DN 1 H)-VALCĂU DE JOS-FIZEŞ-SÎG-TUSA-LIM.JUD.CLUJ, KM 29+990"; LOT IV: "REPARAŢII PODEŢE PE DRUM JUDEŢEAN DJ 108 S: DN 1 C-RUS-ŞIMIŞNA-ZALHA-VÎRTESCA -BEZDED-CERNUC (DJ 108 B) Km: 4+446, 4+568, 5+228, 10+264, 10+344" Lot I, Lot II, Lot III - anulate; Lot 4 - atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Raspuns la solicitare de clarificări  
Anunt de atribuire numarul 201164 / 06.09.2016  
"Elaborare expertiză tehnică drum, domeniile – A4, B2, D, Studiu geotehnic, Ridicări topografice, Documentaţie pentru avizarea Lucrărilor de intervenţie la obiectivul de investiţii : "Reabilitare şi modernizare DJ 110 Măierişte-Doh-Dumuslău-Carastelec, km 0+000-16+475"" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 200537 / 01.08.2016  
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare SECŢIE DE PSIHIATRIE din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 199939 / 30.06.2016  
Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Drum acces Ansamblu Castel Beldy" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 197878 / 14.04.2016  
Furnizare mere în cadrul "Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli" pentru elevii din clasele 0-VIII, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat din judeţul Sălaj pentru anul şcolar 2015-2016 atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 196913 / 29.02.2016  
Proiectare şi execuţie - "Zid de protecție la Stația de transfer Crasna" atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 196495 / 05.02.2016  
Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 191D, Valcău-Fizeş-Sîg, km 10+800-19+200 atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Anunt de atribuire numarul 195542 / 28.12.2015  
Servicii de consultanţă în vederea elaborării "Strategiei de dezvoltare a judeţului Sălaj pe perioada 2015-2020" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de atribuire numarul 195391 / 22.12.2015  
Refacere gabioane pe DJ 108 S, km 20+600-20+640 in localitatea Zalha anulată
Documentatie de atribuire  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 109: DN 1H- DRAGU km: 43+330-46+730 anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 109 E: LIM. JUD. CLUJ – FODORA – RUS, KM: 17+000-28+320" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Remediere la clarificarea nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 194226 / 19.11.2015  
Proiectare şi execuţie lucrări de reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 191D, Valcău-Fizeş-Sîg, km 10+800-19+200 anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Refacere gabioane pe DJ 108 S, km 20+600-20+640 in localitatea Zalha anulată
Documentatie de atribuire  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 109: DN 1 H - Dragu km: 43+330-46+730 anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Tratamente bituminoase pe drumul județean DJ 108 E km: 0+000-12+000 atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 191584 / 28.08.2015  
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Hangar elicopter SMURD si spatii aferente" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 191125 / 14.08.2015  
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Hangar elicopter SMURD si spatii aferente" anulată
Documentatie de atribuire  
Modernizare si refunctionalizare cladire, str. Salcamilor nr. 1, Zalau, Judetul Salaj atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 189424 / 23.06.2015  
Lucrari de intretinere imbracaminti asfaltice atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 189468 / 24.06.2015  
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie Extindere si reabilitare AMBULATORIU integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 189421 / 23.06.2015  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 109 P, km 12+733-22+173, IP-CAMĂR atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 188871 / 05.06.2015  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 110B, km 2+900-9+50,13+200-14+650 ȘIMLEU SILVANIEI-ILIȘUA-LOMPIRT-DN 1F atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 188978 / 09.06.2015  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 108B, km 20+300-21+200, CERNUC-LIMITA JUDET CLUJ atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 188660 / 28.05.2015  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 191C, km 9+500-28+040, RATIN-CRASNA-MESESENII DE JOS-AGHIRES atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 189099 / 12.06.2015  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 191D, km 0+000-10+800, NUSFALAU-BOGHIS-VALCAU DE JOS atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 188822 / 04.06.2015  
Reactualizarea documentatiilor tehnice pentru investitia: "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108A: lim. jud. Cluj - Buciumi - Agrij - Romanasi (intersectie cu DN 1F), km: 7+400 - 39+627" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
1 Parte scrisa  
2 Parte desenata  
Erata  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 188863 / 05.06.2015  
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru "Extindere si modernizare SECTIA DE PSIHIATRIE din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Erata  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 188783 / 03.06.2015  
"Servicii de proiectare pentru Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la imobilele aflate in proprietatea judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj: imobilul situat pe str. Avram Iancu nr. 29 si str. Kosuth nr. 71, imobilele aferente Cantinei si Complexului social-administrativ din localitatea Sarmasag str. Minerilor nr. 31 si imobilul situat in str. Locotenent Colonel Pretorian, nr. 100" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Instiintare contestatie  
Contestatie  
Anunt de atribuire numarul 188276 / 18.05.2015  
"Furnizare aparat RX mobil pentru radiografii la patul bolnavului la Spitalul Judetean de urgenta Zalau, Laborator Radiologie si imagistica medicala" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 186887 / 26.03.2015  
"Servicii de proiectare pentru Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la imobilele aflate in proprietatea judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj: imobilul situat pe str. Avram Iancu nr. 29 si str. Kosuth nr. 71, imobilele aferente Cantinei si Complexului social-administrativ din localitatea Sarmasag str. Minerilor nr. 31 si imobilul situat in str. Locotenent Colonel Pretorian, nr. 100" anulata
Documentatie de atribuire  
Proces-verbal privind anularea procedurii  
Modernizare drum judetean DJ 110 E km: 10+050-18+470 PLOPIS-FAGETU atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr.1  
Clarificare nr.2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 184489 / 19.12.2014  
Modernizare DJ 109 P: DN 1 H - Halmasd-Cerisa-Cosniciu de Sus-Cosniciu de Jos, km 2+500-5+000, 10+000-11+300 atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr.1  
Clarificare nr.2  
Clarificare nr.3  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 183685 / 26.11.2014  
Reabilitare 108F SIMLEU - MOIAD" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr.1  
Clarificare nr.1 - COMPLETAT  
Clarificare nr.2  
Clarificare nr.3  
Clarificare nr.4  
Clarificare nr.5  
Clarificare nr.6  
Anunt de atribuire numarul 182891 / 31.10.2014  
Modernizare drum judetean DJ 110 E" atribuit
Documentatie de atribuire  
CLARIFICARE NR. 1  
CLARIFICARE NR. 2  
CLARIFICARE NR. 3  
CLARIFICARE NR. 4  
CLARIFICARE NR. 5  
Anunt de atribuire numarul 182514 / 16.10.2014  
Executie lucrari in cadrul proiectului "Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Judetul Salaj" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr.1 - Caiete de sarcini pentru lucrarea "Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Judetul Salaj"  
Erata  
Clarificare nr.2  
Clarificare nr.2  
Clarificare nr.3  
Clarificare nr.4  
Clarificare nr.5  
Clarificare nr.6  
Date de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 183249 / 12.11.2014  
Elaborarea studiului de fezabilitate pentru "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ109E: Lim.Jud. Cluj - Fodora - Rus - Buzias - Lozna - DN 1H (Pod Ciocmani), km 17+000 - 62+650" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Date de identificare ale operatorilor economici participanti la procedura  
Anunt de atribuire numarul 182213 / 07.10.2014  
Invitatie de participare - servicii de asistenta - Circuitul castrelor atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire numarul 180431 / 31.07.2014  
Lucrări de întreținere îmbrăcăminți asfaltice atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire numarul 180018 / 16.07.2014  
Servicii de proiectare pentru proiecul "Restaurarea Ansamblul Castel Beldy, cod monument istoric SJ-II-a-B-05076, LMI 2010, localitatea Jibou, Str. Stejarilor nr.235(287)" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Anunt de atribuire numarul 180343 / 28.07.2014  
Actualizarea documentatiei tehnice faza - PTh+DE, pentru reabilitare drum judetean km 4+200-16+100, judetul Salaj, elaborat in anul 2010 atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Caiet de sarcini  
ANUNT DE TIP ERATA nr. 54591/14.05.2014  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de atribuire numarul 179694 / 03.07.2014  
Execuție lucrări: Pod peste Valea Crasnei pe DJ 110B, la km: 25+016, în localitatea Derșida atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 178847 / 02.06.2014  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor din cadrul proiectului "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Anunt de atribuire numarul 178566 / 21.05.2014  
Furnizare mere în cadrul "programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli" pentru elevii din clasele 0-VIII, care frecventeaza învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Salaj, pentru anul scolar 2013-2014 atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 177169 / 12.03.2014  
Furnizare mere în cadrul "programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli" pentru elevii din clasele 0-VIII, care frecventeaza învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Salaj, pentru anul scolar 2013-2014 atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 176000 / 07.01.2014  
Executie lucrari: Reabilitare drum judetean DJ 108 A, km: 57+763-58+872, Prodanesti-Jibou, Judetul Sălaj atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 172688 / 04.09.2013  
Executie lucrari: Înlocuire podețe tubulare pe DJ 108 B, km 17+805; DJ 191 D km 6+670; DJ 110 A km 7+336 Județul Sălaj anulata
Documentatie de atribuire  
Executie lucrari "Reabilitare drum judetean DJ 108 A, km: 57+763-58+872, Prodanesti-Jibou", Judetul Salaj anulata
Documentatie de atribuire  
Furnizare echipamente de gatit si accesorii echipamente de gatit si bucatarie pentru completarea sistemului de distributie si servire a mesei la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau atribuit
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare operator economic  
Anunt de atribuire numarul 165962 / 13.03.2013  
Furnizarea fructelor proaspete in scoli - mere - pentru elevii din clasele I-VIII, inclusiv elevii din clasa pregatitoare din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Sălaj pentru anul scolar 2012-2013 atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 164428 / 22.01.2013  
Servicii de audit energetic pentru imobilele situate in municipiul Zalau, str. Dumbrava nr. 58 si 60 si str. Slacamilor nr.1 atribuit
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare operator economic  
Notificare depunere contestatie  
Comunicare decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 166354 / 25.03.2013  
Consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru proiectul "Circuitul castrelor romane din judetul Salaj" atribuit
Documentatie de atribuire  
Comunicare contestatie 1  
Comunicare suspendare procedura  
Comunicare contestatie 2  
Contestatie 2  
Comunicare COMPLETARE contestatie 2  
Completare contestatie 2  
Decizie CNSC 2  
Decizie CNSC 3  
Anunt de atribuire numarul 172712 / 04.09.2013  
Punere in siguranta pod din beton pe drumul judetean DJ 108 E km 1+630 peste raul Somes anulata
Documentatie de atribuire  
Executie lucrari: Podet provizoriu din cadre tip C3 infratite peste valea Simisnei pe DJ 109 A, KM 59+520, Judetul Salaj anulata
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare operator economic  
2. Clarificare operator economic  
3. Clarificare operator economic  
Amenajare torent pe drumul judetean DJ 108 A: DN 1F Românasi - Jibou si semnalizare rutiera atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 161381 / 12.11.2012  
Furnizarea unui sistem de portionare si distribuire a hranei in Spitalul Judetean de Urgenta Zalau atribuit
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare operator economic  
2. Clarificare operator economic  
3. Clarificare operator economic  
4. Clarificare operator economic  
Anunt de atribuire numarul 162051 / 26.11.2012  
Achizitionarea de echipament audio pentru sonorizare la Centrul de Dezvoltare Culturala si Turistica Salaj atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 166472 / 27.03.2013  
Reabilitare sector de drum judetean DJ 109 P km 5+000-9+150 Cerisa-Cosniciu de Jos atribuit
Anunt de atribuire numarul 159654 / 05.10.2012  
Reabilitare drum judetean DJ 108 A, km 30+000-40+000, Agrij-Românași atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 159558 / 04.10.2012  
Reabilitare drum judetean DJ 108 A, km 19+000-30+000, Bogdana-Agrij atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 157993 / 30.08.2012  
Servicii asistenta tehnica din partea proiectantului in perioada de executie a lucrarilor de investitii din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Salaj" atribuit
Documentatie de atribuire  
1.Clarificare la documentatia de atribuire  
2.Clarificare operator economic  
3.Clarificare operator economic  
Anunt de atribuire numarul 157856 / 29.08.2012  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 108D, km 2+863-3+343 Crișeni-Cristur atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 155791 / 19.07.2012  
Executie lucrari "Covoare bituminoase (imbracaminti bituminoase) pe drumurile judetene DJ 110 B , km 16+800-18+990 (DJ 108F), km 19+150-19+280 in localitatea Sarmasag" atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 155435 / 16.07.2012  
Covor asfaltic pe drumul judetean DJ 108R, km 0+00-12+180: DN 1F - Agrij atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 159559 / 04.10.2012  
Reabilitare drum judetean DJ 108 N km: 2+820-3+520 si 4+700-6+600 LIM.JUD. CLUJ – PETRINDU atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare 1 la documentatia de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 153535 / 11.06.2012  
Executarea unor lucrari de "Intretinere drumuri pietruite pe: DJ 108S: ZALHA - CERNUC, km 21+100-33+300 si DJ 191C: NUSFALAU - HUSENI, km 0+000-6+200, JUDETUL SALAJ" anulata
Documentatie de atribuire  
Servicii de prevenire si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Salaj anulata
Documentatie de atribuire  
Executie lucrari REFACERE PODETE TUBULARE PE : DJ 191 C km: 25+800; DJ 109 R km: 1+040; DJ 109 R km: 1+440; DJ 108 R atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 148842 / 08.02.2012  
Reabilitare drum judetean DJ 109, km 32+670-43+330 atribuit
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare SEAP - deschidere documentatie  
Anunt de atribuire numarul 148841 / 08.02.2012  
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada desfasurarii executiei lucrarii "Reabilitarea drumului judetean DJ 108 A, DN 1F - Romanasi-Creaca-Jibou-Benesat" atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 148604 / 27.01.2012  
Lucrari de reparatii drumuri asfaltate - etapa II atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 144002 / 14.10.2011  
PIETRUIRE DRUM JUDETEAN DJ 109A - LIM. JUD. CLUJ - HASMAS, KM.57+980-59+604 atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 143296 / 05.10.2011  
Modernizare Drum Judetean DJ 108 N, km 28+000-29+350 in localitatea Mesteacan, Judetul Salaj atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 144026 / 14.10.2011  
"Elaborare expertiza tehnica, studiu de fezabilitate pentru obiectivul Reabilitare drum judetean DJ 108 A, km 7+400 - 30+000, limita judet Cluj - Buciumi - Agrij" atribuit
Documentatie de atribuire studiu de fezabilitate  
Anunt de atribuire numarul 140614 / 23.08.2011  
Covor asfaltic pe DJ 103 N km:4+707 - 5+857 in localitatea Jebucu atribuit
Documentatie de atribuire Covor asfaltic pe DJ 103 N  
Anunt de atribuire numarul 140663 / 23.08.2011  
Modernizare drum judetean DJ 103 N (lim.Jud.Cluj) trecerea la nivel cu calea ferata - Jebucu, km 2+950 - 4+707, localitatea Jebucu judetul Salaj atribuit
Documentatie de atribuire Modernizare drum judetean DJ 103 N  
Anunt de atribuire numarul 140622 / 23.08.2011  
Executie lucrari - Mansardare caldire existenta Centru de instruire Boghis si Construire centrala termica si magazie pentru lemne atribuit
Documentatie de atribuire executie lucrari  
Anunt de atribuire numarul 136524 / 30.06.2011  
Executia lucrarilor de reparatii a drumurilor judetene asfaltate atribuit
Documentatie de atribuire lucrari de reparatii drumuri asfaltate  
Clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de atribuire a contractului "Lucrari de reparatii drumuri asfaltate"  
Clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de atribuire a contractului "Lucrari de reparatii drumuri asfaltate"  
Anunt de atribuire numarul 135788 / 23.06.2011  
Servicii de consultanta si asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru proiectul "Reabilitarea corpurilor A si B ale Spitalului Judetean de Urgenta Zalau" atribuit
Documentatie de atribuire consultanta Spital  
Anunt de atribuire numarul 136465 / 29.06.2011