Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 17.02.2020, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier judeţean

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020, şi estimări pentru anii 2021-2023

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2020 din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative.

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Oraşului Jibou şi administrarea Consiliului Local Jibou

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sălaj, pentru anul 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive