Romanian English French Hungarian

Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 30.08.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier judeţean

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550 – 28+868”

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” - faza PT+DE finanțat prin POR 2014-2020

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ 191 G: Crasna ( DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+615”

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei

 

Anexa la proiect nr. 7

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău

 

Anexa la proiect nr. 8

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 2 Zalău

 

Anexa la proiect nr. 9

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Jibou

 

Anexa la proiect nr. 10

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Șimleu-Silvaniei

 

Anexa la proiect nr. 11

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume Parohiei Ortodoxe Poarta Sălajului pentru punerea în siguranță, în regim de urgență, a Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2019-2020

 

 

 

Ședințele din anul 2019 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din 2007-2018 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive