Romanian English French Hungarian

Ședințele ordinare și extraordinare al Consiliului Județean Sălaj

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 31.05.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2019

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la imobilul aflat în proprietatea judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj din str. Avram Iancu nr. 29” – faza D.A.L.I.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Secție de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău“ - faza SF

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii şi a cheltuielilor proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean: DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150”, finanţat prin POR 2014-2020

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2019

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr. 4a și 4b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările și completările ulterioare

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr. 20, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, asupra unui imobil, aflat în domeniul public al judeţului

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și din administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Orașului Jibou și în administrarea Consiliului Local Jibou

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui imobil compus din construcții și teren aferent, situat în comuna Zimbor, sat Zimbor, nr. 258, aflat în domeniul privat al judeţului

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj a unor imobile, aflate în domeniul public al județului

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea Festivalului Internațional de Filme de Foarte Scurt Metraj - Très Court 2019

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Var”

 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Inău”

 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Someş Odorhei nr. 2”

 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial Mirşid”

 

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Județean de Analiză și Acoperire a Riscurilor, actualizat

 

 

Ședințele din anul 2019 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din 2007-2018 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive