Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 28.01.2021, ora 09:00, în videoconferință prin intermediul platformei Cisco Webex Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Prunean Alin-Costel

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.260 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare și dezvoltare în anul 2020

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 106 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2021

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, ca urmare a reorganizării acestuia

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 4 din 19 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului judeţean

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2021-2022

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de concesiune a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr. 71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ108S: sector Zalha-Bezded-Cernuc, km 21+070-31+469”

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2020 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în Județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020
 

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive