Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 13.10.2020, ora 09:00, în videoconferință prin intermediul platformei zoom Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secţiunii de funcţionare în anul 2020

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“- faza execuție, finanţat prin POR 2014-2020

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive