Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 29.05.2020, ora 10:00, în videoconferință Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii totale a proiectului ”Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” finanțat prin POCA 2014-2020 și cheltuielilor aferente derulării activităților acestuia

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea Festivalului Internațional de Filme de Foarte Scurt Metraj - Très Court 2020

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020 - Arhive

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive