Licitații

Materialele sunt publicate pe http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

  

 

 

Denumire procedură Stare
”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” În desfășurare
 
Dotări specifice activității medicale pentru proiectul - "Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" În desfășurare
 
Servicii de proiectare, faza PT+DE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea investiției "Execuţie rezervor de apă de 400 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)" Atribuit
 
Anunț de atribuire CAN1053893 / 13.04.2021  
 
Servicii pentru elaborare documentaţii tehnice, faza DALI pentru investiţia „Reabilitare și modernizare DJ 110 B: DN 1H – Şimleu Silvaniei – Ilişua – Lompirt - DN 1F – Sărmăşag – Derşida – Bobota – Zalnoc – Camăr (DJ 108P), km 2+609+41+658” În desfășurare
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109: LIM.JUD CLUJ – DRAGU – HIDA(DN 1G), KM 31+976 – 46+624” În desfășurare
 
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere“ Anulată
 
Anunț de anulare procedură  
 
Proiectare și execuție lucrări pentru Amenajare/sistematizare curte posterioară la Spitalul Județean de Urgență Zalău Anulată
 
Anunț de anulare procedură  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 191 E: DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban – Sâg (DJ 191D), km 0+012 - 11+290” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1053503 / 06.04.2021  
 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19 Atribuit
 
Anunt de atribuire  
 
Furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Sălaj, pentru anii şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Lotul I: Produse de panificaţie, respectiv corn și biscuți
- Lotul II: Lapte şi produse lactate, respectiv lapte UHT și iaurt
- Lotul III: Fructe, respectiv mere
Atribuit
 
Anunt de atribuire  
 
Studii TOPO, studii GEO, EXPERTIZĂ TEHNICĂ și DALI pentru obiectivul Refacere DJ 108S km:20+740 – 20+810 în satul Zalha Anulată
 
Anunt de anulare procedură  
 
Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași – (intersecție cu DN 1F), km 19+000 – 39+551” În desfășurare
 
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere“ Anulată
 
Anunt de anulare procedură  
 
Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Tusa – limită județ Cluj, km 19+200 – 31+330” Atribuit
 
Anunț de atribuire  
 
PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE SECŢIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1050391 / 04.02.2021  
 
Proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus, km 17+000-28+320” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1044897 / 16.11.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 110A: DN 1F – GURUSLĂU – COȘEIU – LIM. JUD. SATU MARE, KM 0+044 – 14+604” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1042438 / 08.10.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 108 F: DN 1H – ȘIMLEU SILVANIEI – MAIERIȘTE – SARMAȘAG – CHIEȘD – LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+000 – 31+055” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1044518 / 10.11.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109 P: DN 1H – HALMĂŞD– CERÂŞA – COSNICIU DE JOS – IP –ZĂUAN BĂI – CAMĂR - LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 – 24+065” –ZĂUAN BĂI – CAMĂR - LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 – 24+065” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1044524 / 10.11.2020  
 
Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1050923 / 17.02.2021  
 
„Expertiză şi D.A.L.I pentru Reabiltare şi modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) -Cristolţel - Cristolţ (DC48), km 10+400-11+463” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1042649 / 12.10.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 108 N: lim.jud.Cluj – Petrindu – Tămașa – Cuzăplac- Almașu – Băbiu – Mesteacăn – DJ 108A, km 2+800 ÷ 37+616” Atribuit
 
Anunt de atribuire CAN1041884 / 29.09.2020  
 
«Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600”» Anulată
 
“Dotări specifice activității medicale pentru proiectul -Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Zalău” Anulată
 
“Proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus, km 17+000-28+320” Anulată
 
“Servicii de proiectare faza PAC,PT, DE și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru „Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1036685 / 02.07.2020  
“Servicii de proiectare Expertiză tehnică și DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+615”” Atribuit
Declarație de participare  
Anunt de atribuire CAN1036647 / 01.07.2020  
“Achiziție furnizare hard și software, servicii informatice complete SPACE pentru proiectul ”Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj” Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire CAN1033325 / 08.05.2020  
Servicii de proiectare şi execuţie pentru obiectivul de investiţii “Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. Jud. Cluj – Fodora – Rus, km 17+000-28+320” Anulată
Documentația de atribuire  
Anunț anulare procedură  
„Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” -Proiectare și Execuție - Anulată
Documentație de atribuire  
Anunț anulare procedură  
Servicii de proiectare DALI, expertiză tehnică, PT+DDE pentru „Modernizare DJ 109 P, km 24+065 – 27+590, Camăr – lim. Jud. Satu Mare” În desfășurare
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire CAN1033996 / 19.05.2020  
Servicii de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. Jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000-28+320” Anulată
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț anulare procedură  
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei – Limita județ Maramureș, km 24+550 – 28+868” În desfășurare
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Declarație de participare  
Servicii de elaborare documentație tehnică faza D.A.L.I, P.T.+D.E. pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum acces C.M.I.D.Dobrin” Atribuit
Documentație de atribuire  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1028854 / 07.02.2020  
„Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” -Proiectare și Execuție - Anulată
Documentație de atribuire  
Elaborare Expertiză tehnică, DALI, și proiectare pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare DJ 108 T, Sector: Lim jud. Maramureș-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677'' Atribuit
Documentație de atribuire  
Declaratie de participare  
Anunt de atribuire CAN1029956 / 04.03.2020  
Servicii de elaborare documentație tehnică faza D.A.L.I, P.T.+D.E. pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin” Anulată
Documentație de atribuire  
Declaratie de participare  
Proiectare pentru obiectivele de investitii "Punere în siguranţă Pod peste raul Someş, pe DJ 108 S km 0+300, în localitatea Rus", "Punere în siguranţă Pod peste râul Someş, pe DJ 108E, km: 1+630 '', "Consolidare pod pe DJ 110 C Km 0+430, în localitatea Ileanda'', "Punere în siguranţă Pod peste Valea Şimişnei pe DJ 108 S, Km 8+250, în localitatea Șimișna'' Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire CAN1025810 / 04.12.2019  
Elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare secţie de psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău Anulată
Documentație de atribuire  
Anunț de anulare procedură  
Execuție lucrări - Covoare bituminoase Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de tip erata EN1011087 / 19.07.2019  
Anunt de tip erata EN1011155 / 22.07.2019  
DUAE revizuit conform Clarificarii nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 31.10.2019  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 06.11.2019 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 20.11.2019 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 2  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 26.03.2020 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 3  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 24.08.2020 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 4  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 23.12.2020 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 5  
Servicii de proiectare (faza PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru "Reabilitare și modernizare dum județean DJ 109 E: Rus-Buzaș-Lozna-DN1H (pod Ciocmani) , km 28+320-62+782" Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire CAN1026465 / 16.12.2019  
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Audit energetic, S.F. completat cu elemente specifice D.A.L.I. + PAC+ PT + DE și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ,,Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1023832 / 28.10.2019  
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Studiu de fezabilitate, PAC, PT+DE și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentație de atribuire  
Declarație participare  
Anunț de atribuire CAN1021264 / 09.09.2019  
Proiectare (faza PT) și asistență tehnica din partea proiectantului pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, KM 19+200 - 31+330, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ” În desfășurare
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Revenire la Clarificarea nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Instiintare depunere contestatie  
Comunicare decizie CNSC  
Anunț de atribuire CAN1018372 / 29.10.2019  
Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de tip erata EN1008463 / 05.04.2019  
Clarificare nr. 8  
espd-request  
Instiintare depunere contestatie  
Comunicare Decizie CNSC  
Anunț de atribuire CAN1018105 / 02.10.2019  
Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ, D.A.L.I. si Proiectare pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha – Bezded – Cernuc, Km 21+100 – 33+400” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1016217 / 23.05.2019  
LOT 1 - “COVOR BITUMINOS PE DJ 108 F,km 18+810- 28+000(lim. ieșire intravilan localitatea Chieșd)”
LOT 2 – “COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N,km 3+520- 4+700 și km 6+600-13+050”
Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1017124 / 11.06.2019  
Elaborare documentații tehnice: Studii geotehnice, Studii topografice, Expertiză Tehnică și Elaborare DALI, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiție „Punere în siguranță Podeț pe DJ 110 la km:18+823" Anulată
Documentație de atribuire  
"Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău" Anulată
Documentație de atribuire  
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Audit energetic, S.F. completat cu elemente specifice D.A.L.I. ,PAC, PT+DE și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția "Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentație de atribuire  
Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău Atribuit Lot 3; Anulat Lot 1, Lot 2, Lot 4, Lot 5
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1012757 / 11.03.2019  
Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ, D.A.L.I. si Proiectare pentru obiectivul de investitie „Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna” Atribuit
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1011687 / 13.02.2019  
"Furnizarea si distributia merelor, laptelui si a produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020.” Atribuit
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1010421 / 25.03.2019  
"Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici pe sectorul de drum județean DJ108N, între km 3+520 – 4+700” Anulată
Documentație de atribuire  
"Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificație pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din județul Sălaj, pentru anii școlari 2018-2020” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de tip erată  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Anunț de atribuire CAN1008323 / 29.11.2018  
"Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău” Anulată
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
"Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ, D.A.L.I. si Proiectare pentru obiectivul de investitie „Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna” Anulată
Documentație de atribuire  
"Proiectare şi execuţie podeţe de acces pe DJ 109E: limită judeţ Cluj – Fodora - Rus, km: 17 +000 – 28+320" Anulată
Documentație de atribuire  
"Execuție lucrări de construcții, inclusiv utilaje, echipamente și dotări aferente "Restaurare Ansamblu Castel Beldy" Anulată
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Erata nr. 1  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Fise tehnice clarificare nr. 28  
Erata nr. 2  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
"Elaborare documentație tehnică (fazele PAC, PT+DE și asistență tehnică din partea proiectantului) pentru ”Extindere, modernizare și dotare UPU – SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunț de atribuire CAN1009973 / 08.01.2019  
Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica:
LOT I Elaborare D.A.L.I. si Expertiza Tehnica pentru obiectivul de investitie "REABILITARE DJ 108 D: Cehu Silvaniei - lim. judet Maramures, km 24+550 - 28+868"
LOT II Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitie "Modernizare DJ 109 F, km 0+000-0+800 Fodora-DN1F"
LOT III Elaborare D.A.L.I. si EXPERTIZA TEHNICA - domeniile A4, B2, D (drumuri), Studiu Geotehnic si Ridicari topografice, pentru obiectivul de investitie "REABILITARE DJ 109R, DN1G (CHENDREA) - GALPÎIA - ROMITA (DJ 108A), KM 0+000-8+600"
LOT IV Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitie "Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21+ 100 - 33 +400"
LOT V Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitie "Punere in siguranta Pod peste raul Somes, pe DJ 108E, km: 1+630"
LOT VI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, EXPERTIZA TEHNICA - domeniul Af, EXPERTIZA TEHNICA - domeniile A4, B2, D (drumuri), Studiu Geotehnic si Ridicari topografice, la obiectivul de investitii: CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM PE DJ 109 E LA KM: 62+200 -62+650 (ZONA POD COCMANI- SECTOR CU ALUNECARI DE TEREN)
Atribuit LOT I, II, III;
În desfășurare LOT V;
Anulat LOT IV, VI
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Anunt de atribuire 1004455 / 26.09.2018  
Anunt de atribuire 1004455 / 30.10.2018  
Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău Anulată
Documentatie de atribuire  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Completare raspuns la Clarificarea nr. 2 si Clarificare nr.3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Anunt de atribuire CAN1011293 / 04.02.2019  
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada execuției lucrărilor din cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Erată  
Anunt de atribuire nr.189761 / 25.07.2018  
Proiectare și execuție "Reabilitare și modernizare DJ 110 Măieriște-Doh-Dumuslău-Carastelec, km: 0+000 - 16+475" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Înștiințare depunere contestație  
Înștiințare depunere contestație rezultat procedură  
Comunicare Decizie CNSC  
Anunt de atribuire nr.190686 / 11.07.2019  
Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E, Rus-Buzaș-Lozna, km: 28+320 - 49+350" Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Execuție lucrări: Lot l.COVOR BITUMINOS PE DJ108 B, Lot 2. COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N, Lot 3. COVOR BITUMINOS PE DJ 108 S, Lot 4. COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F, Lot 5. COVOR BITUMINOS PE DJ 110 D, Lot 6. COVOR BITUMINOS PE DJ 161, Lot 7. COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire nr.189369 / 28.06.2018  
Servicii de proiectare faza PT+DDE și asistență tehnică în timpul execuției lucrărilor aferente investiției "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H)-Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000-22+693" Anulată
Documentatie de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Înștiințare depunere contestație 1  
Comunicare Decizie CNSC  
Înștiințare depunere contestație 2  
Comunicare Decizie CNSC  
Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău Anulată
Documentatie de atribuire  
Erată  
Elaborarea DALI și expertiză tehnică LOT I, LOT II, LOT III Anulat LOT I, Atribuit LOT II și LOT III
Documentatie de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire nr. 188686 / 22.05.2018  
Elaborarea documentației tehnice (faza DALI; PT+DDE) și asistență tehnică din partea Proiectantului în timpul execuției pentru obiectivul: "Lucrări de apărare aval pod km 9+870 situat pe drumul județean DJ 108 G, în localitatea Cizer" Anulată
Documentatie de atribuire  
Erată  
Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca Atribuit
Documentatie de atribuire  
Erata nr. 1  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Instiintare suspendare procedura  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Inștiințare depunere contestație nr. 2  
Comunicare Decizie CNSC nr. 1  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Inștiințare depunere contestație nr. 3  
Comunicare Decizie CNSC nr. 2  
Comunicare Decizie CNSC nr. 3  
Anunt de atribuire nr. 190687 / 12.07.2019  
Proiectare și execuțíe sistem electronic de securitate la Castrul Roman Porolissum Atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire nr. 187880 / 03.04.2018  
Servicii de proiectare în vederea realizării proiectului "DEZVOLTAREA FACILITĂȚILOR DESTINATE VIZITATORILOR ÎN COMPLEXUL ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD" În desfășurare
Documentatie de atribuire  
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție,expertiză tehnică - domeniul Af. EXPERTIZA TEHNICĂ - domeniile A4,B2,D(drumuri), Studiu Geotehnic și Ridicări topografice, la obiectivul de investiții: Consolidare sector de drum pe DJ 109E la KM :62+200 - 62+650 (zona Pod Ciocmani - sector cu alunecări de teren) În desfășurare
Documentatie de atribuire  
Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj Anulată
Documentatie de atribuire  
Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău: Lot 1 Achiziționare ecografe; Lot 2 Achiziționare monitor pentru funcții vitale; Lot 3 Achiziționare aparat RX pentru fluoroscopie digitală cu detector digital dinamic; lot 4 Achiziționare ecograf performant cu elastrografie cu substanță de contrast Atribuit Lot 2, Lot 3; Anulat Lot 1, Lot 4
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Date de identificare participanți  
Date de identificare participanți corectate  
Anunt de atribuire numarul 188003 / 14.04.2018  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Elaborare documentație tehnică, fazele: SF, PAC, PT+DE pentru "Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentatie de atribuire  
Anunț de tip erată nr. 115987 / 14.11.2017  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada execuției lucrărilor din cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Anulată
Documentatie de atribuire  
Elaborarea documentației tehnice (faza DALI; PT+DDE) și asistență tehnică în timpul execuției pentru obiectivul: "Lucrări de apărare aval pod km 9+870 situat pe drumul județean DJ 108 G, în localitatea Cizer" Anulată
Documentatie de atribuire  
Proiectare și execuțíe sistem electronic de securitate la Castrul Roman Porolissum Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al județului Sălaj Atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 187237 / 09.03.2018  
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2017-2018 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Anunt de atribuire numarul 182464 / 07.10.2017  
Furnizarea produselor de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2017-2018 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire nr. 182858 / 19.10.2017  
Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru "Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul din Strada Dumbrava, nr. 58 - Secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentatie de atribuire  
Furnizarea de produse lactate (Lapte UHT, lapte pasteurizat, iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir)pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, pentru anul scolar 2016-2017, pentru urmatoarea zona: Lot VI = ZONA VI (CEHU SILVANIEI, SĂLĂŢIG, BENESAT, DOBRIN) Atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 173673 / 29.11.2016  
Furnizarea produselor de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2016-2017 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Inștiințare depunere contestatie  
Decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 173375 / 18.11.2016  
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2016-2017 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 172883 / 25.10.2016  
Lot 1 - Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693" si Lot 2 - Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Completare raspuns la clarificarea nr. 2  
Completare raspuns la clarificarea nr. 3  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Revenire la clarificarea nr. 29  
Revenire la clarificarea nr. 31  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
Clarificare nr. 36  
Clarificare nr. 37  
Clarificare nr. 38  
Clarificare nr. 39  
Clarificare nr. 40  
Clarificare nr. 41  
Revenire la clarificarea nr. 30  
Clarificare nr. 42  
Clarificare nr. 43  
Clarificare nr. 44  
Clarificare nr. 45  
Clarificare nr. 46  
Clarificare nr. 47  
Date de identificare participanti  
Instiintare depunere contestatie lot 2  
Instiintare depunere contestatie lot 1  
Comunicare Decizie CNSC  
Instiintare depunere contestatie si contestatia LOT 1  
Instiintare depunere contestatie si contestatia LOT 1  
Comunicare Decizie CNSC - LOT 1  
Anunt atribuire numarul 171699/17.08.2016  
Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km: 7+400-19+000" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Completare raspuns la clarificarea nr. 4  
Completare raspuns la clarificarea nr. 5  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Revenire la clarificarea nr. 27  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
Clarificare nr. 36  
Clarificare nr. 37  
Clarificare nr. 38  
Clarificare nr. 39  
Clarificare nr. 40  
Clarificare nr. 41  
Clarificare nr. 42  
Clarificare nr. 43  
Revenire la clarificarea nr. 30  
Clarificare nr. 44  
Clarificare nr. 45  
Revenire la clarificarea nr. 43  
Date de identificare participanti  
Modificare date de identificare participanti  
Înștiințare depunere contestație  
Decizie CNSC  
Înștiințare depunere contestație  
Înștiințare decizie CNSC  
Anunt atribuire numarul 187482/20.03.2018  
Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Completare raspuns la clarificarea nr. 9  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Revenire la raspuns clarificarea nr.27  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
Revenire la clarificarea nr. 29  
Clarificare nr. 36  
Clarificare nr. 37  
Clarificare nr. 38  
Clarificare nr. 39  
Clarificare nr. 40  
Date de identificare participanti  
Modificare date de identificare participanti  
Furnizare echipamente și aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Zalău Anulată
Documentatie de atribuire  
Servicii de proiectare faza PT + DDE pentru investiţia "Restaurare ansamblu Castel Beldy" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Date de identificare operatori economici  
Înștiințare contestație  
Decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 167207 / 04.03.2016  
Elaborare studii geologice si expertize tehnice – domeniile A4, B2, D, pe sectoarele de drumuri: DJ 110 A, Archid – lim. jud. Satu Mare, km: 12+500-13+430 şi DJ 109 A, lim. jud. Cluj – Hăşmaş (DJ 108 S), km: 58+000-59+604 anulată
Documentatie de atribuire  
Furnizare echipamente și aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Zalău Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Date de identificare operatori economici  
Expertiză tehnică şi servicii de proiectare (PTh + DE) pentru obiectivul: "Consolidare sector de drum cu alunecări de teren pe DJ108 B, Cernuc - lim. Judeţ Cluj, km: 20+000" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Date de identificare operatori economici  
Anunt de atribuire numarul 163168 / 27.10.2015  
Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău: Lot 1 Achiziţionare RMN; Lot 2 Achiziţionare videobronhoscop; Lot 3 Achiziţionare 4 ecografe; Lot 4 Achiziţionare 20 monitoare + o staţie centrală de monitorizare; Lot 5 Achiziţionare 49 infuzomate şi 17 injectomate Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Instiintare contestatie  
Contestatie  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Decizie CNSC privind solutionarea contestatiei  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 164692 / 12.12.2015  
Elaborare expertize tehnice – domeniile A4, B2, D, studii geologice şi verificator de proiecte A4, B2, D pentru documentaţiile tehnice faza Pth+DE pe sectoarele de drumuri: DJ 110 A, Archid – lim. jud. Satu Mare, km: 12+500-13+430 şi DJ 109 A, lim. jud. Cluj – Hăşmaş (DJ 108 S), km: 58+000-59+604 anulată
Documentatie de atribuire  
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din clasele 0-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, pentru anul școlar 2015-2016 atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire numarul 162193 / 29.09.2015  
Expertiză tehnică şi servicii de proiectare (PTh + DE) pentru obiectivul: "Consolidare versant pe DJ 108F, Chieşd – lim. judeţ Satu Mare, km 27+700-29+500" atribuit
Documentatie de atribuire  
Date de identificare operatori economici  
Anunt de atribuire numarul 161229 / 28.08.2015  
Furnizarea produselor de panificație pentru elevii din învațământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din Județul Sălaj, în anul școlar 2015-2016, zilnic la fiecare unitate școlară pentru Zonele I-VIII conform anexei 1, 2, 3 la Caietul de sarcini atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Date de identificare operatori economici  
Anunt de atribuire numarul 162422 / 06.10.2015  
Actualizare expertiza tehnica pentru obiectivul: Modernizare/reabilitare drum vicinal Drumul pasunii Dumbrava, drum de acces catre Centrul de management integrat al deseurilor Dobrin, (km 0+000-2+100) atribuit
Documentatie de atribuire  
Date de identificare operatori economici  
Anunt de atribuire numarul 158021 / 25.05.2015  
Elaborare documentatii tehnice faza SF pentru: Lot 1 "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ108D: Criseni (DN1H) - Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 - 22+550" Lot 2 "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ196: lim. Jud. Satu Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150" atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Date de identificare operatori economici  
Anunt de atribuire numarul 158200 / 29.05.2015  
Furnizare mere in cadrul "Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli" pentru elevii din clasele 0-VIII, care frecventeaza învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat din Judetul Sălaj, pentru anul şcolar 2014-2015 atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 152282 / 25.11.2014  
Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Sălaj, în anul şcolar 2014-2015, zilnic la fiecare unitate şcolara pentru ZONELE I-VIII conform anexei 1, 2, 3, la Caietul de sarcini atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr.1  
Anunt de atribuire numarul 380711 - 2014  
Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare al judetului Salaj - componenta TTPD atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr.1  
Clarificare nr.2  
Clarificare nr.3  
Clarificare nr.4  
Clarificare nr.5  
Clarificare nr.6  
Clarificare nr.7  
Clarificare nr.8  
Clarificare nr.9  
Clarificare nr.10  
Clarificare nr.11  
Clarificare nr.12  
Clarificare nr.13  
Clarificare nr.14  
Clarificare nr.15  
Clarificare nr.16  
Clarificare nr.17  
Clarificare nr.18  
Clarificare nr.19  
Clarificare nr.20  
Clarificare nr.21  
Clarificare nr.22  
Clarificare nr.23  
Clarificare nr.24  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 155296 / 20.02.2015  
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, în anul scolar 2014-2015, zilnic la fiecare unitate scolara atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr.1  
Anunt de atribuire numarul 150972 / 18.10.2014  
Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare al judetului Salaj - componenta TTPD anulata
Documentatie de atribuire  
ANUNT DE TIP ERATA Nr. 54243 la concesionarea Nr. 2479/29.04.2014  
clarificare nr.1  
clarificare nr.2  
clarificare nr.3  
clarificare nr.4  
clarificare nr.5  
clarificare nr.6  
clarificare nr.7  
clarificare nr.8  
clarificare nr.8-a  
clarificare nr.9  
clarificare nr.10  
clarificare nr.11  
clarificare nr.12  
clarificare nr.13  
clarificare nr.14  
clarificare nr.15  
fise tehnice pentru raspuns la intrebarea 9 - fise tehnice 1  
fise tehnice pentru raspuns la intrebarea 9 - fise tehnice 2  
fise tehnice pentru raspuns la intrebarea 9 - fise tehnice 3  
Furnizare sistem informatic Registru Agricol aferent proiectului "Gestiunea in sistem informatic a registrului agricol si a altor servicii publice destinate cetatenilor in cadrul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Salaj" SMIS 48452 atribuit
Documentatie de atribuire  
clarificare nr.1  
Decizie CNSC  
clarificare nr.2  
clarificare nr.3  
Anunt de atribuire numarul 148763 / 06.08.2014  
Lucrari de constructii in cadrul investitiei "Circuitul castrelor romane din judetul Salaj" atribuit
Documentatie de atribuire  
clarificare nr.1  
clarificare nr.2  
clarificare nr.3  
erata  
clarificare nr.9  
clarificare nr.10  
clarificare nr.11  
clarificare nr.12  
Revenire la clarificarea nr. 13751  
clarificare nr.13  
clarificare nr.14  
clarificare nr.15  
clarificare nr.16  
clarificare nr.17  
clarificare nr.18  
clarificare nr.19  
clarificare nr.20  
clarificare nr.21  
clarificare nr.22  
clarificare nr.23  
clarificare nr.24  
clarificare nr.25  
clarificare nr.26  
clarificare nr.27  
clarificare nr.28  
clarificare nr.29  
clarificare nr.30  
clarificare nr.31  
clarificare nr.32  
clarificare nr.33  
clarificare nr.34  
clarificare nr.35  
clarificare nr.36  
clarificare nr.37  
clarificare nr.38  
clarificare nr.39  
clarificare nr.40  
clarificare nr.41  
clarificare nr.42  
clarificare nr.43  
clarificare nr.44  
clarificare nr.45  
Contestatie nr 1  
Contestatie nr 2  
Decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 148516 / 25.07.2014  
Servicii de proiectare pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladirile din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini - Filiala Zalau atribuit
Documentatie de atribuire  
Comunicare depunere contestatie  
Contestatie  
Erata  
Remediere documentatie  
Notificare  
1. Clarificare la documentatia de atribuire  
2. Clarificare la documentatia de atribuire  
Contestatie  
Notificare depunere Contestatie  
Comunicare decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 136041 / 01.05.2013  
Servicii de proiectare pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladirile din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini - Filiala Zalau anulata
Documentatie de atribuire  
Clarificari la documentatia de atribuire  
Servicii de proiectare pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau pentru imobilele situate in str. Simion Barnutiu nr. 67, str. Dumbrava nr. 58 si 60 atribuit
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare operator economic  
2. Comunicare depunere contestatie  
3. Contestatie  
4. Erata  
5. Comunicare remediere  
6. Decizie CNSC  
7. Notificare  
8. Clarificare operator economic  
9. Clarificare operator economic  
10. Clarificare operator economic  
11. Notificare depunere contestatie  
12. Decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 136029 / 01.05.2013  
Furnizare produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, din Judetul Salaj in anul scolar 2012-2013, inclusiv elevii din clasa pregatitoare, zilnic la fiecare unitate scolara atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 130206 / 02.11.2012  
Furnizarea produselor lactate acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stst si privat cu program normal de 4 ore, inclusiv elevi din clasa pregatitoare din judetul Salaj pentru anul scolar 2012-2013 - zilnic la fiecare unitate scolara atribuit
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare la documentatia de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 130223 / 02.11.2012  
Dotari de specialitate din cadrul proiectului "Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj - cladirile (fost Centru Militar Judetean), Muzeul Judetean de Istorie Zalău si Galeriile de arta Ioan Sima" atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 130849 / 21.11.2012  
Furnizarea de echipamente pentru colectare selectiva a deseurilor (pubele si containere) in cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Salaj" atribuit
Documentatie de atribuire  
1. Clarificare operator economic  
2. Clarificare operator economic  
3. Clarificare operator economic  
4. Clarificare operator economic  
5. Notificare privind solicitarile de clarificari  
Anunt de atribuire numarul 127410 /09.08.2012  
Proiectare si lucrari de executie pentru investiile cuprinse in proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Salaj" atribuit
Documentatie de atribuire proiectare si executie SMID  
1.Clarificare la documentatia de atribuire  
2. Clarificare operator economic  
3. Clarificare operator economic  
4. Clarificare operator economic  
5. Notificare depunere contestatii  
6. Clarificare operator economic  
7. Clarificare operator economic  
8. Clarificare operator economic  
9. Clarificare operator economic  
10. Remedieri fisa de date  
11. Clarificare operator economic  
12. Clarificare operator economic  
13. Clarificare operator economic  
14. Clarificare operator economic  
15. Clarificare operator economic  
16. Clarificare operator economic  
17. Clarificare operator economic  
18. Notificare  
19. Comunicare contestatie  
19. Contestatie SC GSV TRANS SRL  
20. Clarificare operator economic  
21. Clarificare operator economic  
22. Clarificare operator economic  
23. Clarificare operator economic  
24. Clarificare operator economic  
25. Clarificare operator economic  
26. Clarificare operator economic  
27. Clarificare operator economic  
28. Clarificare operator economic  
29. Clarificare operator economic  
30. Clarificare operator economic  
31. Clarificare operator economic  
32. Clarificare operator economic  
33. Clarificare operator economic  
34. Clarificare operator economic  
35. Clarificare operator economic  
36. Clarificare operator economic  
37. Comunicare renuntare contestatie  
38. Renuntare contestatie  
39. Clarificare operator economic  
40. Clarificare operator economic  
41. Clarificare operator economic  
42. Clarificare operator economic  
43. Clarificare operator economic  
44. Clarificare operator economic  
45. Clarificare operator economic  
46. Clarificare operator economic  
47. Clarificare operator economic  
48. Clarificare operator economic  
49. Clarificare operator economic  
50. Clarificare operator economic  
51. Clarificare operator economic  
52. Clarificare operator economic  
53. Clarificare operator economic  
54. Clarificare operator economic  
55. Notificare  
56. Clarificare operator economic  
57. Clarificare operator economic  
58. Clarificare operator economic  
59. Clarificare operator economic  
60. Clarificare operator economic  
61. Notificare depunere contestatii  
62. Contestatii  
63. Decizie CNSC  
64. Comunicare depunere contestatie  
65. Comunicare Decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 126586 / 17.07.2012  
Furnizarea produselor lactate acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore din judetul Salaj atribuit
Documentatie de atribuire  
1.Clarificare operator economic  
Anunt de atribuire numarul 117841 / 15.11.2011