Compartimentul turism, tradiții locale, patrimoniu cultural imaterial, învățământ și dezvoltare locală

Personalul specializat al compartimentului:

Numele Funcția Nr. birou Telefon interior
Ionescu Cristian Consilier - -