Compartimentul Relații Internaționale, Cooperare și Afaceri Europene

Personalul specializat al compartimentului:

Numele Funcția Nr. birou Telefon interior
Sălăjan Alina-Maria Consilier   -