Rapoarte anuale

Rapoarte de activitate anuale ale PREȘEDINTELUI

Rapoarte de activitate anuale ale COMISIILOR DE SPECIALITATE

Rapoarte de activitate anuale ale CONSILIERILOR JUDEȚENI

Rapoarte cu privire la activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

Rapoarte cu privire la activitatea S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L., societate aflată sub tutela Consiliului Județean Sălaj

Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001

Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003