Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj

Autoritatea teritorială de ordine publică (ATOP), este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pe lângă fiecare consiliu judeţean, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.

Desemnarea nominală a autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de către consiliul judeţean pentru o perioadă de 4 ani. Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:
a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.

 

Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2024

Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2023

Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2022

RAPORT de activitate pe anul 2023, al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

RAPORT de activitate pe anul 2021, al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

RAPORT de activitate pe anul 2020, al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

Rapoarte - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj 2012-2019

 

COMPONENȚA ATOP SĂLAJ:

 • Zaharia Marcel-Claudiu – consilier judeţean – președinte ATOP;
 • Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului Județean Sălaj;
 • Panie Sergiu – consilier judeţean;
 • Sojka Atila- Ioan – consilier judeţean;
 • Papp Zsolt-Laszló – consilier judeţean;
 • Ardelean Cosmin – Vasile – consilier judeţean;
 • Bancea Gheorghe – subprefectul judeţului Sălaj;
 • Stupar Marius - Anton – şeful Inspectoratului de Poliţie Sălaj;
 • Cigăran Vasile Adrian – şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj;
 • Dobocan Vasile - Adrian – şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj;
 • Coste Alexandru Petru – reprezentant al comunităţii;
 • Mureşan Ioan-Sorin – reprezentant al comunităţii;
 • Pop Emeric – reprezentant al comunităţii;
 • Groza Ioan – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor.

 

COMISII DE LUCRU:

a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi petiţii:

 • Stupar Marius - Anton – şeful Inspectoratului de Poliţie Sălaj - preşedinte;
 • Zaharia Marcel-Claudiu – consilier judeţean;
 • Papp Zsolt-Laszló – consilier judeţean;
 • Mureşan Ioan-Sorin – reprezentant al comunităţii;
 • Dobocan Vasile - Adrian – şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj.

b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali:

 • Sojka Atila- Ioan – consilier judeţean - preşedinte;
 • Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului Județean Sălaj;
 • Bancea Gheorghe – subprefectul judeţului Sălaj;
 • Pop Emeric – reprezentant al comunităţii.

c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului:

 • Cigăran Vasile Adrian – şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj - preşedinte;
 • Groza Ioan – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor;
 • Panie Sergiu – consilier judeţean;
 • Ardelean Cosmin – Vasile – consilier judeţean;
 • Coste Alexandru Petru – reprezentant al comunităţii.

Tipărire