Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj

La nivelul județului Sălaj, asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor județului se realizează printr-o cooperare dintre Consiliul județean și consiliile locale, a căror activitate o și coordonează în domeniu. Concret, stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate, actualizarea programului de transport judeţean, respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport notifică Consiliului judeţean despre înlocuirea unui autovehicul cu care a obţinut licenţa de traseu, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor sunt acțiuni realizate de către serviciile de specialitate ale Consiliului județean în domeniul transportului public judetean.

Serviciul se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. Traseele din Programul judeţean de transport au fost atribuite prin licitaţie publică.

 

Rezultate atribuire pentru Programul judetean de transport public de persoane:

Grafice de circulație

Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, actualizat iunie 2024

Extras - Programul judeţean de transport rutier de persoane prin curse regulate perioada 2014 - 2023

 

Arhivă - transport județean


Tipărire