Transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale

La nivelul județului Sălaj, asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor județului se realizează printr-o cooperare dintre Consiliul județean și consiliile locale, a căror activitate o și coordonează în domeniu. Concret, stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate, actualizarea programului de transport judeţean, respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport notifică Consiliului judeţean despre înlocuirea unui autovehicul cu care a obţinut licenţa de traseu, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor sunt acțiuni realizate de către serviciile de specialitate ale Consiliului județean în domeniul transportului public local. Constatarea contravenţiilor în domeniu şi aplicarea sancţiunilor se fac, potrivit competențelor stabilite prin lege, amenzile pot fi aplicate persoanelor fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane pentru lipsa titlului de călătorie ori comportament; operatorilor de transport rutier ori conducătorilor auto, pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin lege sau prin caietele de sarcini, cum ar fi: refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare, nerespectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor, nerespectarea obligațiilor privind starea tehnică a mijloacelor de transport, a capacităţilor de transport şi programelor de transport, nerespectarea obligaţiei de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor, nerespectarea obligaţiei de a asigura transportul rutier al elevilor, etc.

Aceste responsabilități sunt conferite de cadrul legal aplicabil în domeniu, și anume Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 au fost aprobate Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

De asemenea, în conformitate cu reglementările în domeniu, Consiliul județean pentru asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului a înființat ca autoritate județeană de transport în cadrul aparatului de specialitate, Compartimentul de transport public local iar în vederea realizării propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, Consiliul județean participă, conform prevederilor legale, în cadrul Comisiei paritare constituite în acest scop alături de Autoritatea Rutieră Română- A.R.R. din judeţul Sălaj.

 

Rezultate atribuire pentru Programul judetean de transport public de persoane:

Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, actualizat februarie 2023

Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, actualizat septembrie 2022

Program județean de transport rutier de persoane prin curse regulate pe perioada 2014-2021 actualizat 02.03.2021

Program județean de transport rutier de persoane prin curse regulate pe perioada 2014-2021

Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014-2023, actualizat iulie 2019

Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014-2019, actualizat februarie 2019

Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014-2019, actualizat aprilie

Rezultatele licitației din 23.04.2018

Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014-2019, actualizat

Calendar sesiune atribuire 23.04.2018

Rezultatele licitației din 19.02.2018

Calendar sesiune atribuire 19.02.2018

Rezultatele licitației din 04.12.2017

Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014-2019, actualizat

Calendar sesiune atribuire 04.12.2017

Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014-2019, actualizat

Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2014-2019

Rezultatele licitației din 18.04.2016

Calendar sesiune atribuire 18.04.2016

Rezultatele licitației din 01.03.2016

Calendar sesiune atribuire 01.03.2016

Rezultatele licitației din 09.01.2016

Calendar sesiune atribuire 09.01.2016

Calendar sesiune atribuire 23.11.2015

Rezultatele licitației din 26.10.2015

Rezultatele licitației din 29.07.2015

Rezultatele licitației din 25.06.2015

Calendar sesiune atribuire 26.10.2015

Calendar sesiune atribuire 25.06.2015

Calendar sesiune atribuire 09.03.2015

Calendar sesiune atribuire 24.12.2014

Rezultatele licitației din 19.09.2014

Calendar sesiune atribuire 19.09.2014


Tipărire