Cariera

 

Anunț concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Zalău

 

Rezultatele interviului și centralizatoarele nominale al rezultatelor din cadrul examenului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj din data de 19.07.2023

Rezultatele obţinute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj din data de 19.07.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, din data de 19.07.2023

Anunț privind organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, în perioada 19 – 21.07.2023

 

ANUNŢ PUBLIC privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Manager la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

Caietul de obiective și Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Informații anexate Caietului de obiective

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de manager la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

Centralizatorul rezultatelor obținute în urma analizei proiectului de management participant la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

CENTRALIZATORUL FINAL al rezultatelor obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

REZULTATUL FINAL la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

PROIECT DE MANAGEMENT al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj

 

 

REZULTATUL evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj

Raport pentru evaluarea managementului la Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj pentru perioada 1.01.2022 – 31.12.2022

 

 

REZULTATUL evaluării noului proiect de management al managerului Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

PROIECT DE MANAGEMENT al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău 2023- 2026

REZULTATUL evaluării finale a managementului la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

RAPORT privind managementul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău în perioada 2020 - 2022

 

 

REZULTATUL evaluării finale a managementului la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

RAPORT DE ACTIVITATE SĂUCA V. VASILE – DANIEL, manager CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI SĂLAj, 1 ianuarie – 31 decembrie 2022

Lista videoclipuri

 

 

 

Dispozitia nr. 261 din 02 mai 2018 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Consiliul Județean Sălaj

Dispozitia nr. 260 din 02 mai 2018 privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj în calitate de experți pentru proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informațiilor din cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Sălaj și aprobarea Programei analitice proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor

 

Formular de înscriere la concursurile organizate de Consiliul Județean Sălaj pentru funcționarii publici

Formular de înscriere la concursurile organizate de Consiliul Județean Sălaj pentru personalul contractual

Formular de înscriere la Programul de Internship organizat de Consiliul Județean Sălaj

Model CV în format european

Model adeverință vechime în muncă


Tipărire