Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2023


Arhivă Ședințe Video

Transmisia video a ședinței ordinare din data de 26.09.2023

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 26.09.2023, ora 09.00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”, situată la etajul I Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 30 martie 2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2023-2024

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Comunei Crasna a unor suprafețe de teren din drumurile judeţene, situate în intravilanul localităților componente, aflate în proprietatea publică Județului Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Hereclean şi administrarea Consiliului Local al Comunei Hereclean, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Program microbuze pentru elevi - Sălaj”, a asumării susținerii cheltuielilor aferente funcționării acestora și depunerea pentru finanțare prin programul Administrației Fondului de Mediu

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare între Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Spitalul Județean de Urgență Zalău și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2023 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2023 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2023

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2022 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2022 - Arhive

 


Tipărire