Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

           Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2021


Transmisie video ședința ordinară din data de 28.05.2021, ora 09:00

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 28.05.2021, ora 09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene” Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Comunei Camăr şi administrarea Consiliului Local Camăr

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2021 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2021 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2021

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2020 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2020 - Arhive

Tipărire