Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

           Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2021


 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 28.04.2021, ora 09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene” Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2021

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asumarea responsabilității pentru organizarea și derularea, la nivelul județului Sălaj a procedurilor necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj aprobat prin Hotărârea nr. 32 din 30 aprilie 2020

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului asiguraților în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de concesiune a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr. 71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil, înscris în CF nr. 50579 Camăr, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de administrare a unui imobil, compus din teren și construcții, înscris în CF nr. 50429 – Șimleu Silvaniei, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor administrative pentru materializarea dreptului de preemțiune exprimat în cazul vânzării imobilului monument istoric identificat în lista de monumente cu denumirea “Castelul Wesselenyi, cod SJ-II-m-A-05075.01” și “Ansamblul Castelului Wesselenyi, cod SJ-II-m-A-05075”, înscris în CF nr. 51182 Jibou

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii obiectivului de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 110: Măeriște – Doh - Dumuslău – Carastelec, km 0+000 – 16+475”

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Acordului pentru consolidarea relațiilor de cooperare interinstituțională între Județul Sălaj și structuri asociative ale mediului de afaceri

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative

 

16. RAPORT de activitate pe anul 2020, al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

17. Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj pentru anul 2021

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2021 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2021 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2021

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2020 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2020 - Arhive

Tipărire