Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

           Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2021


Arhivă Ședințe Video

Transmisie video ședința extraordinară din data de 28.07.2021, ora 09:00

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința extraordinară convocată de îndată, pentru data de 28.07.2021, ora 09:00, în videoconferință prin intermediul platformei Zoom Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2021

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2021 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2021 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2021

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2020 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2020 - Arhive

Tipărire