Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2023


Arhivă Ședințe Video

Transmisia video a ședinței extraordinare din data de 09.03.2023

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 30.03.2023, ora 09:00, în sala de ședințe "Dialoguri Europene", situată la etajul I. Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2022.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrările de intervenție aferente proiectului „Extinderea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău, în imobilul situat în Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13”, finanțat prin PNRR.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330”.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Împrejmuire și acces la Complexul sportiv și de agrement multifuncțional”.

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023.

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.54732 Șimleu Silvaniei, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj asupra unui imobil situat în municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr.12, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj.

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței nominale a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judeţului Sălaj și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2023.

 

12. Raport cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Sălaj şi a atribuţiilor proprii în anul 2022.

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2023 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2023 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2023

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2022 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2022 - Arhive

Tipărire