Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2024


Arhivă Ședințe Video

 

Transmisia video a ședinței extraordinare din data de 14.05.2024

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința extraordinară, pentru data de 14.05.2024, ora 09:30, prin intermediul platformei Zoom. Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei”

 

 

 

 

Ședințele din anul 2024 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2024 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2024

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2022 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2022 - Arhive

 


Tipărire