Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2022


Arhivă Ședințe Video

Transmisia video a ședinței extraordinare din data de 09.08.2022

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 26.08.2022, ora 09:00, prin intermediul platformei Zoom Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) – Cristolțel – Cristolț (DC 48), km 10+400 – 11+463”

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2022-2023

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.51936 Cehu Silvaniei, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.183 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2022

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale de juniori în anul competiţional 2022-2023

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2022 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2022 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2022

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2021 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2021 - Arhive

Tipărire