Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2021


Arhivă Ședințe Video

Transmisie video ședința ordinară din data de 26.11.2021, ora 09:00

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 26.11.2021, ora 09:00 Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aproparea “Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027”

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii pentru acordarea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ"

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D” Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 - km 14+870

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

 

 

 

Ședințele din anul 2021 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2021 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2021

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2020 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2020 - Arhive

Tipărire