Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2023


Arhivă Ședințe Video

Transmisia video a ședinței ordinare din data de 28.11.2023

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 28.11.2023, ora 09:00, în sala de ședințe "Dialoguri Europene", situată la etajul I. Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

NOTĂ SUPLIMENTARĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2023

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru clădirea Spitalului Județean de Urgență Zalău” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord – Vest 2021-2027

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Închiderea Centrului de plasament Cehu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial IRIS și Casa de tip familial DALIA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, în localitatea Cehu-Silvaniei”

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Jibou 1 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Mirşid și Casa de tip familial Var, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Jibou 2 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Someş Odorhei nr.2 și Casa de tip familial Inău”

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Şimleu 1 - Închiderea Centrului de plasament Şimleu - Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial SILVANIA și Casa de tip familial MĂGURA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Şimleu 2 - Închiderea Centrului de plasament Şimleu - Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial CIREŞARII, în localitatea Şimleu-Silvaniei și Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna”

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.145 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.134 din 26.09.2023 privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2023-2024

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea transmiterii din administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Sălaj, în folosința gratuită a Consiliului Judeţean Sălaj a unui imobil, aflat în domeniul public al statului

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2023 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2023 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2023

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2022 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2022 - Arhive

 


Tipărire